BIM 5D

JAKÉ ZMĚNY PŘINÁŠÍ VYUŽITÍ METODIKY BIM V OBLASTI ODHADU CENY A NÁKLADOVÝCH ANALÝZ? JAKÉ TYPY URČENÍ NÁKLADŮ A NÁKLADOVÝCH ANALÝZ SE POUŽÍVAJÍ V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOVY? JAKÁ DATA A JAKÉ ZDROJE SE K TĚMTO ANALÝZÁM VYUŽÍVAJÍ? V DRUHÉ ČÁSTI PAK PŘINÁŠÍME PŘEHLED NÁSTROJŮ POUŽÍVANÝCH K DANÝM ÚČELŮM V ZAHRANIČÍ A VYJÁDŘENÍ ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ, […]

EBOOK – CAFM SYSTÉMY: PŘEHLED TRHU CZ-SK 2022

Druhé číslo časopisu Facility Management Journal je na světě. Pro českou pobočku mezinárodní asociace facility managerů IFMA časopis vydává agentura Idealab. Odborný časopis, který je plný informací o BIM, provozu staveb a dalších technických zajímavostech. Součástí druhého vydání je i přehled CAFM systémů na českém a slovenském trhu. Oslovili jsme všechny velké hráče a v našem Ebooku přinášíme pohromadě veškeré […]

CAFM SYSTÉMY: PŘEHLED TRHU 2022 (4/4)

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU. CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak […]

CAFM SYSTÉMY: PŘEHLED TRHU 2022 (3/4)

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU. CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak […]

CAFM SYSTÉMY: PŘEHLED TRHU 2022 (2/4)

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU. CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak […]

CAFM SYSTÉMY: PŘEHLED TRHU 2022 (1/4)

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU. CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak […]

NAVŠTIVTE KONFERENCI FACILITY MANAGEMENT 2022

Facility management ve své podstatě představuje kvalitní integrované řízení podpůrných činností v organizaci, čímž přispívá k plynulému průběhu hlavní činnosti organizace a pomáhá vytvářet pro pracovníky kvalitní pracovní prostředí. Uplatnění této metody v organizaci vede ke značným úsporám provozních nákladů a také ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců.   Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS […]

THANK YOUR CLEANER DAY

Thank your cleaner day™ – poděkujte letos svým úklidovým pracovníkům i vy Čistota a hygiena je důležitým pilířem moderní společnosti, což ještě více umocnila pandemie covid-19. Před lety vznikla iniciativa Thank your cleaner day™, jejímž posláním je upozornit na nedocenění pracovníků v úklidových službách. Tato událost má stále větší dosah, v loňském roce se počet zúčastněných zemí […]

ŠEST MOŽNOSTÍ ÚSPOR NÁKLADŮ NA ENERGIE

Vytápění, vzduchotechnika a klimatizace představují zhruba 40 % energií spotřebovaných v kancelářských budovách. Náklady na tyto energie bývají často vysoké a v mnoha firmách dochází k jejich plýtvání. Což má vliv nejen na uhlíkovou stopu, ale i na náklady firmy. A o to větší, při rostoucích cenách energií v posledních měsících. Níže najdete několik tipů, […]

BIM INŽENÝRING

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM O BIM I FACILITY MANAGEMENTU Studijní program Stavební inženýrství – BIM inženýring vznikl v reakci na nástup digitalizace stavebnictví v rámci Národní iniciativy Průmysl 4.0, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Iniciativu schválila na svém zasedání v roce […]