ČIŠTĚNÍ A HYGIENA V DATECH ZMĚNÍ VÁŠ OBCHODNÍ MODEL

Nikdy dříve nebylo efektivní čištění a kvalitní řešení hygieny rukou tak zásadní pro výkonnost organizace. Oba prvky ve vysoké míře přispívají ke správné hygienické praxi, která chrání zaměstnance, pacienty, studenty nebo návštěvníky. Současně vidíme rostoucí požadavky v oblasti udržitelnosti, bezpečnosti, optimalizace nákladů a v neposlední řadě spokojenosti uživatelů. Úkol facility manažera je stále náročnější a […]

VYHRAZENÉ TECHNICKÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A JEJICH REVIZE

JAKÉ POVINNOSTI PŘINESE ZÁKON 250/2021 SB. PROVOZOVATELŮM VTZ A PROČ LZE TUTO SKUTEČNOST VNÍMAT JAKO PŘÍLEŽITOST K DIGITALIZACI REVIZÍ, KONTROL A ÚDRŽBY? PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY: VYHRAZENÉ TECHNICKÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ V minulém čísle FMJ jsme řešili téma legislativních změn, které s sebou přináší zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Nyní […]

DATOVÝ STANDARD STAVEB POHLEDEM FACILITY MANAGEMENTU

ROZHOVOR S KATEŘINOU SCHÖN, PROJEKTOVOU MANAŽERKOU DSS A KONCEPCE BIM. Ing. KATEŘINA SCHÖN Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Získala pracovní zkušenosti a orientaci na výsledek v soukromém sektoru a později zastávala řadu vedoucích a manažerských pozic ve veřejném sektoru. Má zkušenosti s přípravou strategií, projektů, včetně jejich řízení v oblastech informačních technologií, správy majetku, […]

DIGITALIZACE JAKO NÁSTROJ K EFEKTIVNÍ SPRÁVĚ A PROVOZU VÝTAHŮ

ZA POSLEDNÍ DEKÁDY PROVÁZÍ TERMÍN DIGITALIZACE PRAKTICKY VŠECHNA ODVĚTVÍ A JINAK TOMU NENÍ ANI U VÝTAHŮ. ZÁKLADEM DNEŠNÍCH VÝTAHŮ, PODOBNĚ JAKO NAPŘÍKLAD MODERNÍCH AUTOMOBILŮ, JE CHYTRÁ ŘÍDICÍ ELEKTRONIKA, KTERÁ POMÁHÁ EFEKTIVNĚ ŘÍDIT PROVOZ VÝTAHU, NEPŘETRŽITĚ SLEDOVAT VÝKON ZAŘÍZENÍ A ROVNĚŽ UMÍ KOMUNIKOVAT, COŽ NABÍZÍ DALŠÍ MOŽNOSTI. MĚJTE VÝTAH POD KONTROLOU 24/7 Finská společnost KONE již […]

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE RECEPCE ROKU 2022

LeasePlan, Deloitte a myhive Flexi Offices jsou vítězi soutěže Recepce roku 2022  Letošní soutěž Recepce roku 2022 vyvrcholila vyhlášením vítězů, které proběhlo 6. října v Galerii kavárny Louvre. V hlavní kategorii získala první místo recepce LeasePlan Czech Republic a v kategorii Recepce roku 2022 – design společnost Deloitte CZ Services. Vítězem kategorie Recepce roku 2022 […]

O PRŮMYSLOVÉ PODLAHY JE TŘEBA PEČOVAT

Podcenění péče o průmyslové  podlahy ve výrobě a skladech přináší velká rizika nejen pro bezpečnost práce. Průmyslové podlahy musí být nutně odolné a bezpečné. Proto vyžadují zvláštní pozornost a péči. Když firma nešetří na pořízení kvalitního povrchu je důležité, aby o něj i následně vhodným způsobem pečovala. Zejména pomocí odborného pravidelného úklidu a zametáním venkovních […]

FM CAMP S NOVINKAMI I REKORDEM

Rekordní počet účastníků, zajímavý odborný program i zábavná společenská část – i takový byl letošní ročník FM Campu 2022, který se konal 8. a 9. 9. 2022 pod Vysokými Tatrami. Mezinárodní odbornou konferenci uspořádala společnost CHASTIA, s.r.o., po dvouleté pauze. Na letošním ročníku FM Campu se v Popradu sešlo 330 partnerů a odborníků, což konferenci […]

VÝUKA BIM NA FAST VUT V BRNĚ

S rostoucím zájmem o oblast provozování a správy stavebních objektů a souvisejícím rozvojem digitalizace, robotizace a automatizace ve stavebnictví byly postupně do stávajících i nově akreditovaných studijních programů zařazovány aktuální předměty zaměřené na problematiku facility managementu. Příprava odborníků, kteří mohou působit ve společnostech poskytujících služby facility managementu, probíhá ve studijních programech Stavební inženýrství – management […]

METODIKA PASPORTU UNIVERZITNÍCH BUDOV

V České republice je celkem 26 veřejných vysokých škol, které obhospodařují okolo 2 000 budov. Tyto budovy mají ve svém vlastnictví. Stáří budov je velice rozličné, neboť Univerzita Karlova byla založena 7. 4. 1348 a v roce zahájení měla 17 fakult. Další veřejné vysoké školy vznikly mnohem později, chcete je pasportizovat v jednotném standardu. K […]

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM UMPRUM

NEJMODERNĚJŠÍ STAVBA SVÉHO DRUHU V ČESKÉ REPUBLICE POSKYTUJE ZÁZEMÍ UMĚLECKÉ I ŘEMESLNÉ VÝUCE. V CENTRU PRAHY NAVRHL TÝM ARCHITEKTA IVANA KROUPY DECHBEROUCÍ PŘESTAVBU STARÉ BUDOVY. SKRÝVÁ ROZLEHLÉ ATRIUM I TERASU S VÝHLEDEM NA HRAD. JAK FUNGUJE TATO PROVOZNĚ KOMPLIKOVANÁ STAVBA? Po deseti letech příprav a stavebních prací má Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nové Technologické […]