FIRMY CHTĚJÍ FOTOVOLTAIKU

V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH MEZI FIRMAMI NAPŘÍČ SEGMENTY VÝRAZNĚ VZROSTL ZÁJEM O POŘÍZENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ ENERGIE. NEJVÝRAZNĚJŠÍ POPTÁVKU, ZEJMÉNA ZÁJEM O AUDITY, KALKULACE A TECHNICKÉ KONZULTACE, ZAZNAMENÁVÁ SSI ENERGY V POSLEDNÍCH TŘECH MĚSÍCÍCH, TEDY ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU. ZÁJEM MAJÍ FIRMY A INSTITUCE VŠEHO DRUHU, NEJEN PRŮMYSLOVÉ A VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ PATŘILY MEZI HLAVNÍ ZÁKAZNÍKY JEŠTĚ […]

RECEPCE JE SPECIFICKÝ MIKROKOSMOS

ROZHOVOR S MILLI DÍTĚ RADOVOU A LINDOU PETROVOU O ERGONOMII RECEPCÍ VE FIRMÁCH, CONCIERGE SLUŽBÁCH A DALŠÍCH TRENDECH   Recepce je první místo, kde klienti, zaměstnanci nebo uchazeči o místo přicházejí do kontaktu s danou firmou. Jaká jsou hlavní kritéria, která podle vás toto místo musí splňovat? MD: Aby se všichni příchozí na recepci cítili […]

ROZHOVOR SE ZAKLADATELEM IDEALABU – VÍTĚZ FM AWARDS ZA ODBORNOU PRÁCI ROKU

Přečtěte si rozhovor s Radkem Váňou. Čím se zabývá Idealab? Jaká byla motivace začít psát časopis? Čím je časopis unikátní? Dozvíte se níže.   Radku, Facility Management Journal a Ročenka Facility managementu, potažmo Idealab dostal letos cenu FM Awards za odbornou práci roku. Co na to říkáte? Radek Váňa: Nečekali jsme takové ocenění, ani ohlas, […]

Studie o dopadech Fit for 55 na Českou republiku

Výzkumné centrum SEEPIA publikovalo klíčovou studii o dopadech Fit for 55 na Českou republiku.  Cílem studie je pomocí makroekonomických a techno-ekonomických modelů vyhodnotit dopady unijního balíčku Fit for 55 na ČR a poskytnout tím expertní vstup do diskuse o nastavení domácích politik, které budou nejen plnit cíle balíčku, ale zároveň efektivně využijí růstový potenciál přechodu […]

ARMÁDA JE VŽDY PŘIPRAVENA POMOCI

ROZHOVOR S FILIPEM ŘÍHOU O FACILITY MANAGEMENTU V ČESKÉ ARMÁDĚ A PŘIPRAVENOSTI V DOBĚ GEOPOLITICKÝCH ZMĚN. Jak je obecně zabezpečena nemovitá infrastruktura spadající pod Ministerstvo obrany? FŘ: Veškerá správa nemovité infrastruktury je v rukou Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, která je součástí ministerstva. Ta spravuje nemovitý majetek, který patří Ministerstvu obrany i majetek armády, tedy […]

AFM OD ALSTANET

SKUPINA ČEZ SI PROSTŘEDNICTVÍM ČEZ ICT SERVICES POŘÍDILA PROFESIONÁLNÍ CAFM SYSTÉM S CÍLEM POKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH INTERNÍCH FACILITY MANAGEMENT PROCESŮ. Cílem pořízení aplikace AFM od společnosti Alstanet, s. r. o., byl sharing služeb interním klientům v rámci celé Skupiny ČEZ. Nad rámec stávajících FM procesů (provozní údržba, helpdesk, rezervace) bylo iřešení Energetického managementu. Součástí dodávky je […]

KONFERENCE BIM 2023

BUDOUCNOST METODY BIM (NEJEN) VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023 Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů Prezentace budou zaměřeny především […]

OFFLINE KONFERENCE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI VEŘEJNÝCH BUDOV – 22.11.2022

Jménem Česko-německé obchodní a průmyslové komory si Vás dovolujeme pozvat na nadcházející offline konferenci tematicky zaměřenou na energetickou účinnost veřejných budov. Konference se uskuteční dne 22. 11. 2022 v Praze (Václavské náměstí, prostory komory) a je zdarma. Vybrané německé společnosti představí svá řešení pro danou tematickou oblast, informují o stavu a potenciálu v oblasti energetické […]

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB VE FM

Ačkoli je předmětné téma pro čtenáře pravděpodobně spíše vzdálené, nemělo by uniknout jejich pozornosti, a to zvlášť pak osobám, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob (zejména obchodních korporací) či jsou ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby nebo u právnické osoby vykonávají řídicí nebo kontrolní činnost. Významný vliv na případný vznik trestní odpovědnosti […]

KPI & VAŠE KANCELÁŘ

PĚKNÝ DESIGN, NĚJAKOU SKLUZAVKU, ZÁVĚS, A MÁTE KANCELÁŘE, KTERÝMI SE MŮŽETE POCHLUBIT NA LINKEDIN. NEBO VE FINÁLE SOUTĚŽE KANCELÁŘE ROKU. ALE TO UŽ V SOUČASNÉ DOBĚ NESTAČÍ… TLAK NA SNÍŽENÍ NEBO UDRŽENÍ NÁKLADŮ A REDUKCI EMISÍ CO2 ZVYŠUJE POTŘEBU MÍT KPI STANOVENÁ NA SPRÁVNOU OBSAZENOST BUDOV. A SLEDOVANOU V REÁLNÉM ČASE. Pryč jsou doby, kdy […]