Facillity Management Journal

JAK JSOU PŘIPRAVENY CAFM SYSTÉMY NA VYUŽITÍ DAT Z BIM MODELU? JAK PRACOVAT S DATY, ABY BYLA PRAVDIVÁ A REÁLNÁ? A KDE JSME DNES? O TOM JSME DISKUTOVALI NA KONCI ZÁŘÍ V OLOMOUCI.

Více než 100 odborníků z oboru facility managementu zavítalo do Olomouce, aby blíže prozkoumali vztah informačních modelů budov (BIM) se systémy pro podporu facility managementu (CAFM). Největší poskytovatelé IT systémů na českém trhu představili, jak přistupují k propojení dat z BIMu do databázových dat CAFM. Proč je to důležité pro facility manažery z řad poskytovatelů i klientů?

 

GOLDEN CIRCLE BIMU

V zavádění BIMu v České republice je nejaktivnější Česká agentura pro standardizaci, která pracuje na systematickém zavádění BIMu. Projektová manažerka Kateřina Schön (rozhovor viz také FMJ 02/2022) seznámila přítomné s rozpracovanou koncepcí. Řada teoretických postupů je již připravena a je potřeba je otestovat na pilotních projektech. Těch je zatím bohužel příliš málo. Jak začít?

Možná znáte golden circle od Simona Sinka, který často zdůrazňuje, že mnoha organizacím chybí odpověď na základní otázku PROČ. A vypadá to, že pro BIM platí úplně to samé. Kateřina Schön i další prezentující velmi často zdůrazňovali, že každý, kdo chce nebo musí pracovat s BIMem, si musí nejprve zodpovědět otázku – proč BIM potřebuji. A následně z odpovědi dle principu LOIN (Level Of Information Need) odvodit, do jaké úrovně potřeby podrobnosti informací se pustit. Příliš mnoho zbytečných informací znamená vysoké náklady na tvorbu a údržbu digitalizovaného modelu. Naopak nedostatečný detail vede k absenci důležitých dat pro správu majetku.

 

MAXIMALIZUJTE BENEFITY BIMU

Často se stává, že firmy si definují, jak chtějí BIM použít až v průběhu projekce. A to už je pozdě. Lukáš Pavlica (Forgee Czech Republic) poukázal na to, že otázku, kde mi má BIM pomáhat, je potřeba zodpovědět současně s definicí investičního záměru. Pokud to uděláte později, zbytečně se připravíte o benefity, které BIM v průběhu stavby přináší.

Neméně důležitá část je výběr partnera pro BIM. To je poměrně těžký úkol, protože odborníků s potřebnými zkušenostmi je jako šafránu. Lukáš Pavlica prozradil tip, jak vybrat správného dodavatele: „V zadáních pro výběr partnera požadujte, aby součástí nabídky byl vzorek BIMu, na kterém si ověříte, jak je uchazeč schopný.“ Lze tak snížit riziko, že partner nebude schopen dodat data v požadované kvalitě, a k tomu dodal: „Vypracování vzorku není časově náročné a uchazeče nijak nezatíží.“

Projekty, které byly projektovány v BIMu, naráží často na problém s přístupností dat při předání stavby. Množí se případy, kdy po dokončení a převzetí stavby facility manažeři často ještě několik měsíců uhánějí projektanty, aby jim dodali správná data pro navazující správu objektu. Je nutné, aby kontrola správnosti a úplnosti dat byla prováděna už v průběhu přípravy projektové dokumentace i během stavby. Facility manager tak dostane data včas a projektant doplnění dat realizuje v době, kdy má na projekt vyhrazené kapacity.

Pokud tedy chcete maximalizovat benefity plynoucí z projektování v BIMu, je zcela zásadní, aby zástupce facility managementu byl přítomen u projektu už v době tvorby investičního záměru a po celou dobu životního cyklu stavby a pomohl definovat účel i požadovanou podrobnost informací.

 

CAFM SYSTÉMY JSOU NA BIM PŘIPRAVENY

Poskytovatelé CAFM systémů (jejich seznam a přesné specifikace naleznete v našem ebooku zdarma – na konci článku) na semináři prezentovali připravenost svých systémů na integraci projektů v BIMu do systémů pro správu budov. Všichni ukázali, že si poradí s důležitou alfanumerickou částí dat i s místy méně potřebnou, ač na první pohled efektní vizualizací projektů v grafickém prostředí. Z prezentací bylo zřejmé, že dokončených projektů v BIMu je zatím velmi málo a jejich integrace do CAFM bude s vysokou pravděpodobností vyžadovat customizace dle účelu použití a požadované úrovně podrobnosti. Na první pohled bylo zřejmé, že se klienti, kteří budou chtít udržovat data v BIMu, bez CAFM sofwaru neobejdou. Na správu tak datově
náročného systému už excel prostě stačit nebude.

 

BIM ANO, ČI NE

V hlavách mnoha facility managerů již brzy bude kolovat otázka, jestli má pro ně BIM smysl, či ne. Vždyť přeci údržbáři vědí, kde mají technologie a jak se o ně starat, tak nač BIM? Odpověď na tuto otázku dala Jana Poláčková, která stála u projektu výstavby nové centrály ČSOB. Na otázku, zda BIM ano, či ne, odpověděla: „Je potřeba si uvědomit, že řada z techniků či údržbářů, kteří byli u výstavby, už tam dnes nejsou.“ Velká komplexnost budov a vysoká fluktuace s sebou nese riziko, že facility manager nebude vědět, jak se o budovu správně a efektivně starat. Toto riziko roste v případě outsourcingu správy budov, kde je tato potřeba systematického vedení dat ještě více akutní. Jana Poláčková shrnula potřebu dat z BIMU za všechny přítomné velmi trefně. „Protože mám BIM, v noci klidně spím.“

 

Workshop Integrace BIM do CAFM 22. září 2022, Olomouc

 

 

 

 

Komplexní přehled trhu CAFM systémů jsme přinesli ve 2. čísle 2022 a stáhnout si ho můžete jako ebook také zde.

 

 

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.