Facillity Management Journal

Od roku 2020 probíhá podle projektu výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze 7. Spolu s ním zde bude sídlit i Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny. V areálu bývalého holešovického pivovaru vzniknou dvě moderní kancelářské budovy o celkové ploše 7500 m², které splňují nároky na nízkou energetickou náročnost a dlouhodobou životnost.

Po dokončení prací bude celý areál včetně nového parku přístupný veřejnosti, do nových prostor by se zaměstnanci mohli nastěhovat v prvním čtvrtletí roku 2023. Výdaje na nové sídlo jsou odhadovány na zhruba 900 milionů korun.
Masák & Partner je generálním projektantem nového sídla NKÚ. Je to ze strany investora skvěle řízený projekt s perfektní koncepcí a odborným přístupem, který řeší věci otevřeně, jednoduše a přehledně. K vypracování projektové dokumentace využíváme BIM, čímž se chce NKÚ stát inspirací pro ostatní veřejné instituce tak, aby i jejich stavby probíhaly v souladu se současnými moderními trendy v oblasti stavebnictví. Budova je projektována na nejnižší možné náklady životního cyklu, které odpovídají standardům běžným u moderních administrativních budov.
Vzhledem k systémovému přístupu NKÚ jsme například zpracováním studie fasád oproti původnímu návrhu optimalizovali rozsah skleněných ploch tak, abychom dosáhli menších nákladů na vytápění a lepších izolačních vlastností obálky budovy. Cílem byla budova s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Na střeše NKÚ budou intenzivní i extenzivní plochy zeleně, v budově LED osvětlení nebo inteligentní řízení budovy. V budově bude také příprava pro řadu technologií souvisejících s obnovitelnými zdroji, jako je fotovoltaika nebo 34 dobíjecích stanic aut na elektrický pohon.
Požadavky investora na parametry obvodového pláště byly relativně náročné. Návrh vychází z požadavku na variabilitu členění interiérů, možnost přirozeného větrání pobytových místností a celkový komfort uživatelů. Musely být zohledněny i bezpečnostní požadavky a dopad na okolní budovy. Informační model obvodového pláště obou budov a spojovacího koridoru byl vytvořený s využitím Autodesk Revit v úrovni detailu LOD 350. Tato úroveň zohledňuje požadavky na geometrickou podrobnost, definuje návaznosti mezi konstrukcemi a zároveň zahrnuje negeometrické informace. Například model obvodového pláště zahrnuje kontaktní zateplovací systém, výplně otvorů včetně podružných částí, jako jsou parapety, vnější stínicí prvky, stínicí lamely v prostoru terasy, oplechování atiky i konstrukci fasády spojovacího koridoru, který propojuje obě budovy. V modelu obvodového pláště je rozmístěno 975 výplní otvorů 33 různých typů. Celý model stavby byl vytvářený jako plnohodnotný informační model, ve kterém jsou jednotlivé modelové prvky vybaveny sadami parametrů pro další využití v navazujících fázích projektu i celé životnosti stavby.

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR MASÁK & PARTNER působí na trhu od roku 1996. Výrazná část architektonické a projekční činnosti týmu kolem zakladatele ateliéru Jakuba Masáka je zaměřena na péči o památkové objekty. Stojí například za rekonstrukcí budovy Státní opery Praha nebo chaty Libušín na Pustevnách, připravovanou modernizací Divadla Na Vinohradech či opravami interiéru i exteriéru Pražského hradu. Jakub Masák vede zkušený tým padesáti lidí s rozsáhlým okruhem externistů. Hloubku zaznamenávaní dat umožňuje zejména práce v BIM (Building Information Management/Modelling), na jehož vývoji se Masák & Partner částečně podílejí. Samozřejmostí je práce ve 3D, systém indexování a přiřazování informací k virtuálním stavebním objektům a práce s IFC formátem.

 

Text: Jakub Masák, foto: archiv 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.