Facillity Management Journal

KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM CCI

Ve světě existuje mnoho klasifikačních systémů, a proto je otázkou, proč byl v rámci datového standardu staveb v České republice zvolen přístup založený na technických normách. Co je tedy klasifikační systém CCI? Stávající praxe v oblasti projektování na českém trhu je propojení na ceník stavebních prací, který popisuje nezbytné práce k dokončení díla. Ceníky prací […]

VÝHODY PASPORTIZACE STAVEB METODOU BIM

Potřeba digitalizace procesů ve stavebnictví i na ně navazujících oborů, které zajišťují především správu během užívání stavby, nás nutí se zamýšlet nad zaběhnutými pracovními postupy. Nové přístupy nám umožňují implementovat mnohem efektivnější řešení, která s sebou ovšem nesou potřebu osvojení si nových dovedností.   LASEROVÉ SKENOVÁNÍ A PASPORTIZACE BUDOV Jednou z průlomových technologií, která stále […]

KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY VE STAVEBNICTVÍ II.

Žádný „zlatý“ a jediný platný klasifikační systém, který lze vždy doporučit, neexistuje. Každý z klasifikačních systémů byl vyvinutý k různému účelu, takže nejlepších výsledků lze dosáhnout jejich použitím ve vzájemné kombinaci.   Mnoho dokumentů, úvodů do BIM a doporučení pro vypracování BIM prováděcího plánu (tzv. BEP) zmiňují OmniClass, MasterFormat a UniFormat k pojmenování a kódování […]

FM TOUR BIM A CAFM

JAK JSOU PŘIPRAVENY CAFM SYSTÉMY NA VYUŽITÍ DAT Z BIM MODELU? JAK PRACOVAT S DATY, ABY BYLA PRAVDIVÁ A REÁLNÁ? A KDE JSME DNES? O TOM JSME DISKUTOVALI NA KONCI ZÁŘÍ V OLOMOUCI. Více než 100 odborníků z oboru facility managementu zavítalo do Olomouce, aby blíže prozkoumali vztah informačních modelů budov (BIM) se systémy pro […]

KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY VE STAVEBNICTVÍ

K ČEMU A PROČ ZAVÁDĚT KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY? JAK SE V MNOHA Z NICH VYZNAT? JAKÝ JE VZTAH KLASIFIKACE A NÁKLADOVÉ ANALÝZY? Žádný jednoznačný a všeobecně přijatý klasifikační systém stavební produkce ve světě neexistuje. O tom svědčí i jejich používané množství a relativně obtížná přenositelnost mezi regiony a zeměmi, verze klasifikačních systémů a jejich obtížná transformace. […]

KONFERENCE BIM 2023

BUDOUCNOST METODY BIM (NEJEN) VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023 Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů Prezentace budou zaměřeny především […]

VÝUKA BIM NA FAST VUT V BRNĚ

S rostoucím zájmem o oblast provozování a správy stavebních objektů a souvisejícím rozvojem digitalizace, robotizace a automatizace ve stavebnictví byly postupně do stávajících i nově akreditovaných studijních programů zařazovány aktuální předměty zaměřené na problematiku facility managementu. Příprava odborníků, kteří mohou působit ve společnostech poskytujících služby facility managementu, probíhá ve studijních programech Stavební inženýrství – management […]

BIM 5D

JAKÉ ZMĚNY PŘINÁŠÍ VYUŽITÍ METODIKY BIM V OBLASTI ODHADU CENY A NÁKLADOVÝCH ANALÝZ? JAKÉ TYPY URČENÍ NÁKLADŮ A NÁKLADOVÝCH ANALÝZ SE POUŽÍVAJÍ V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOVY? JAKÁ DATA A JAKÉ ZDROJE SE K TĚMTO ANALÝZÁM VYUŽÍVAJÍ? V DRUHÉ ČÁSTI PAK PŘINÁŠÍME PŘEHLED NÁSTROJŮ POUŽÍVANÝCH K DANÝM ÚČELŮM V ZAHRANIČÍ A VYJÁDŘENÍ ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ, […]

BIM INŽENÝRING

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM O BIM I FACILITY MANAGEMENTU Studijní program Stavební inženýrství – BIM inženýring vznikl v reakci na nástup digitalizace stavebnictví v rámci Národní iniciativy Průmysl 4.0, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Iniciativu schválila na svém zasedání v roce […]

ZÚČASTNÍTE SE WORKSHOPU V OLOMOUCI?

„Integrace BIM do CAFM“ KDY: 22. 9. 2022 od 10:00 hodin KDE: Comfort Hotel Olomouc Centre Vstup zdarma – REGISTRACE NUTNÁ – REGISTROVAT SE ZDE Občerstvení zajištěno   Aktuální vývoj konceptu BIM se přiblížil v jednotkách realizací nových budov do využití už i v provozní fázi budovy, čili pod správou facility managementu. Projdeme si s některými CAFM vendory […]

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.