FM TOUR BIM A CAFM

JAK JSOU PŘIPRAVENY CAFM SYSTÉMY NA VYUŽITÍ DAT Z BIM MODELU? JAK PRACOVAT S DATY, ABY BYLA PRAVDIVÁ A REÁLNÁ? A KDE JSME DNES? O TOM JSME DISKUTOVALI NA KONCI ZÁŘÍ V OLOMOUCI. Více než 100 odborníků z oboru facility managementu zavítalo do Olomouce, aby blíže prozkoumali vztah informačních modelů budov (BIM) se systémy pro […]

KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY VE STAVEBNICTVÍ

K ČEMU A PROČ ZAVÁDĚT KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY? JAK SE V MNOHA Z NICH VYZNAT? JAKÝ JE VZTAH KLASIFIKACE A NÁKLADOVÉ ANALÝZY? Žádný jednoznačný a všeobecně přijatý klasifikační systém stavební produkce ve světě neexistuje. O tom svědčí i jejich používané množství a relativně obtížná přenositelnost mezi regiony a zeměmi, verze klasifikačních systémů a jejich obtížná transformace. […]

KONFERENCE BIM 2023

BUDOUCNOST METODY BIM (NEJEN) VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023 Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů Prezentace budou zaměřeny především […]

VÝUKA BIM NA FAST VUT V BRNĚ

S rostoucím zájmem o oblast provozování a správy stavebních objektů a souvisejícím rozvojem digitalizace, robotizace a automatizace ve stavebnictví byly postupně do stávajících i nově akreditovaných studijních programů zařazovány aktuální předměty zaměřené na problematiku facility managementu. Příprava odborníků, kteří mohou působit ve společnostech poskytujících služby facility managementu, probíhá ve studijních programech Stavební inženýrství – management […]

BIM 5D

JAKÉ ZMĚNY PŘINÁŠÍ VYUŽITÍ METODIKY BIM V OBLASTI ODHADU CENY A NÁKLADOVÝCH ANALÝZ? JAKÉ TYPY URČENÍ NÁKLADŮ A NÁKLADOVÝCH ANALÝZ SE POUŽÍVAJÍ V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOVY? JAKÁ DATA A JAKÉ ZDROJE SE K TĚMTO ANALÝZÁM VYUŽÍVAJÍ? V DRUHÉ ČÁSTI PAK PŘINÁŠÍME PŘEHLED NÁSTROJŮ POUŽÍVANÝCH K DANÝM ÚČELŮM V ZAHRANIČÍ A VYJÁDŘENÍ ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ, […]

BIM INŽENÝRING

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM O BIM I FACILITY MANAGEMENTU Studijní program Stavební inženýrství – BIM inženýring vznikl v reakci na nástup digitalizace stavebnictví v rámci Národní iniciativy Průmysl 4.0, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Iniciativu schválila na svém zasedání v roce […]

ZÚČASTNÍTE SE WORKSHOPU V OLOMOUCI?

„Integrace BIM do CAFM“ KDY: 22. 9. 2022 od 10:00 hodin KDE: Comfort Hotel Olomouc Centre Vstup zdarma – REGISTRACE NUTNÁ – REGISTROVAT SE ZDE Občerstvení zajištěno   Aktuální vývoj konceptu BIM se přiblížil v jednotkách realizací nových budov do využití už i v provozní fázi budovy, čili pod správou facility managementu. Projdeme si s některými CAFM vendory […]

KUNSTHALLE A DATOVÝ MODEL BIM

GALERIE V CENTRU PRAHY ZA SKORO MILIARDU KORUN. OD PRVNÍHO DNE JE PLNÁ LIDÍ. KUNSTHALLE PRAHA VZNIKLA PŘESTAVBOU TRAFOSTANICE NA KLÁROVĚ A ZA NOVÝM VÝSTAVNÍM PROSTOREM VE MĚSTĚ STOJÍ NADACE MANŽELŮ PETRA A PAVLÍNY PUDILOVÝCH. REKONVERZE UNIKÁTNÍ BUDOVY NAVRŽENÁ ARCHITEKTONICKÝM ATELIÉREM SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI VZNIKLA V BIMU. PROTO NÁŠ ROZHOVOR S JANOU ŠERCLOVOU A LUCIÍ […]

BIM VTAHUJE FACILITY MANAGEMENT VÍCE DO HRY. OD ZAČÁTKU

Ze všech fází životního cyklu stavby je její užívání tou nejdelší. Vždyť může jít až o desítky let. Proto i úspory a výhody, které s sebou nese digitalizace a využívání metody BIM, jsou v této fázi největší. Díky informačnímu modelu stavby lze navíc už v raných stádiích stavby počítat s náklady na užívání, správu a […]

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Od roku 2020 probíhá podle projektu výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze 7. Spolu s ním zde bude sídlit i Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny. V areálu bývalého holešovického pivovaru vzniknou dvě moderní kancelářské budovy o celkové ploše 7500 m², které splňují nároky na nízkou energetickou náročnost a dlouhodobou životnost. Po dokončení prací […]