Facillity Management Journal

ESG – VÝZVA PRO FACILITY MANAŽERY

  Dříve známá jako udržitelnost a často definovaná jako trojí zodpovědnost – ke společenskému kapitálu, kvalitě životního prostředí a ekonomické prosperitě. ESG je akronym pro životní prostředí (Environmental), sociální prostředí (Social) a způsob řízení (Governance). Někdo by mohl tvrdit, že tento koncept má od nového daleko, nelze však popřít, že v poslední době znatelně přidal […]

ESG JE OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST, NE HROZBA

V listopadu loňského roku nadšenci pro ESG problematiku zajásali, když Evropský parlament schválil novou směrnici CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD), která zavádí pravidla pro nefinanční reportování firem. Firmy podle této směrnice budou zveřejňovat data o svém vztahu k životnímu prostředí (Environment), v sociální oblasti ( Social) a v oblasti řízení firem (Governance). Do konce 2023 […]

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.