ESG JE OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST, NE HROZBA

V listopadu loňského roku nadšenci pro ESG problematiku zajásali, když Evropský parlament schválil novou směrnici CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD), která zavádí pravidla pro nefinanční reportování firem. Firmy podle této směrnice budou zveřejňovat data o svém vztahu k životnímu prostředí (Environment), v sociální oblasti ( Social) a v oblasti řízení firem (Governance). Do konce 2023 […]