Facillity Management Journal

STANDARDIZACE VE FACILITY MANAGEMENTU

Jsou technické normy jen dalšími dokumenty, které je potřeba číst, znát a dodržovat, nebo nám mohou pomáhat při každodenní práci? Kdo je má na starosti a které „standardy“ jsou ty pravé? Standardizace bývá častým tématem diskusí. Nejčastěji se potkáváme s otázkou, zda vlastně standardizaci potřebujeme a zda nám při našich činnostech pomáhá, nebo naopak přináší […]

COMPLIANCE OPATŘENÍ VE FIRMÁCH

Máte ve firmě nastavená compliance opatření? Proč byste je měli mít? A jak vlastně předcházet případné trestní odpovědnosti? V článku věnovaném obecně problematice trestní odpovědnosti právnických osob, který vyšel ve FMJ 03-2022, jsem zmínil i problematiku tzv. compliance opatření. Vzhledem k jejich komplexnosti přinášíme samostatný článek, který nemá za cíl vyčerpat celou rozsáhlou problematiku těchto […]

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V OBLASTI ELEKTROMOBILITY, DRONŮ A AUTONOMNÍCH ROBOTŮ

V POSLEDNÍCH LETECH SE VÝRAZNĚ NAVÝŠILO UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ V OBLASTI ELEKTROMOBILITY, JAKÝMI JSOU MIMO JINÉ ELEKTROKOLA A ELEKTROKOLOBĚŽKY. ZÁROVEŇ SE SETKÁVÁME I S NĚKTERÝMI DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI ŘEŠENÍMI S RŮZNÝMI STUPNI AUTOMATIZACE. JAKÁ PRAVIDLA SE POUŽIJÍ PRO PŘÍPAD, ŽE PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ NEBO ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBÍ JEJICH UŽIVATEL ŠKODU TŘETÍ OSOBĚ? Účinné právní normy […]

PRÁVNÍ ASPEKTY HYBRIDNÍ PRÁCE

EVROPSKÁ UNIE PŘIJALA DVĚ ZCELA PRŮLOMOVÉ SMĚRNICE, KTERÉ V BRZKÉ DOBĚ ZMĚNÍ PODOBU ČESKÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE I DALŠÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PROCESŮ FIREM.   Členské státy mají povinnost uvedené směrnice transponovat do vlastního právního prostředí s tím, že pro Českou republiku skončila transpoziční lhůta již k 1. a 2. srpnu tohoto roku. Jedná se o […]

NOVÁ SMĚRNICE EU O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

SMĚRNICE NIS2 PŘINÁŠÍ MNOHO ZMĚN V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A TÝKÁ SE NEJEN ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU JIŽ DNES ZE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI POVINNY SVÉ SYSTÉMY ZABEZPEČOVAT, ALE I VELKÉHO MNOŽSTVÍ ORGANIZACÍ, KTERÉ BUDOU DO REGULACE SPADAT NOVĚ A DOSUD ŽÁDNÉ POVINNOSTI PLNIT NEMUSELY. V kontextu řady změn i zájmu odborné veřejnosti o toto […]

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB VE FM

Ačkoli je předmětné téma pro čtenáře pravděpodobně spíše vzdálené, nemělo by uniknout jejich pozornosti, a to zvlášť pak osobám, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob (zejména obchodních korporací) či jsou ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby nebo u právnické osoby vykonávají řídicí nebo kontrolní činnost. Významný vliv na případný vznik trestní odpovědnosti […]

RIZIKA SMLUVNÍ DOKUMENTACE VE FM

SMLUVNÍ PROBLEMATIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI FACILITY MANAGEMENTU NESE CELOU ŘADU RIZIK, ALE I MOŽNOSTÍ, JAK S NIMI PRACOVAT. V PRVNÍM DÍLU NAŠEHO SERIÁLU SE ZABÝVÁME INFLAČNÍMI DOLOŽKAMI A PROBLEMATIKOU NAVYŠOVÁNÍ CEN. RIZIKA VE FM: INFLAČNÍ DOLOŽKY A NAVYŠOVÁNÍ CEN Obecně platí, že v rámci uzavírání smluvní dokumentace hrozí smluvním stranám široká škála rizik. V […]

VYHRAZENÉ TECHNICKÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A JEJICH REVIZE

JAKÉ POVINNOSTI PŘINESE ZÁKON 250/2021 SB. PROVOZOVATELŮM VTZ A PROČ LZE TUTO SKUTEČNOST VNÍMAT JAKO PŘÍLEŽITOST K DIGITALIZACI REVIZÍ, KONTROL A ÚDRŽBY? PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY: VYHRAZENÉ TECHNICKÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ V minulém čísle FMJ jsme řešili téma legislativních změn, které s sebou přináší zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Nyní […]

CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V BUDOVÁCH MŮŽE UŠETŘIT I MILIONY ROČNĚ

 S VÝVOJEM SITUACE NA UKRAJINĚ ZTRÁCÍ PEVNOU PŮDU POD NOHAMA SPOUSTU ČESKÝCH FIREM. DŮVODEM JSOU NEJISTÉ DODÁVKY MATERIÁLŮ NEBO JEJICH ZDRAŽOVÁNÍ. VÁLEČNÝ KONFLIKT ALE ZASAHUJE I DOMÁCÍ CENY, A PROTO MANAŽEŘI HLEDAJÍ NOVÉ MOŽNOSTI. JEDNÍM Z NICH JE IMPLEMENTOVÁNÍ PRINCIPŮ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY DO PROVOZU NEBO STAVBY PODNIKU. PRO UDRŽITELNĚJŠÍ ALTERNATIVY HRAJE TAKÉ TO, ŽE UPLATNĚNÍ […]

ESG V NEMOVITOSTECH A FACILITY MANAGEMENTU

STUPŇUJÍCÍ SE ZÁJEM O UDRŽITELNOST MŮŽE OVLIVNIT TRH S REALITAMI NA VÍCE ROVINÁCH. SITUACI JSEM SHRNUL DO TŘÍ OBLASTÍ, KDE SE TO JIŽ REÁLNĚ DĚJE. V první řadě je nutné říct, že ESG (souhrn environmentálních, sociálních a „governance“, tedy týkající se řízení a správy, informací, které mají společnostem a investorům pomáhat porozumět rizikům spojeným s […]

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.