CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V BUDOVÁCH MŮŽE UŠETŘIT I MILIONY ROČNĚ

 S VÝVOJEM SITUACE NA UKRAJINĚ ZTRÁCÍ PEVNOU PŮDU POD NOHAMA SPOUSTU ČESKÝCH FIREM. DŮVODEM JSOU NEJISTÉ DODÁVKY MATERIÁLŮ NEBO JEJICH ZDRAŽOVÁNÍ. VÁLEČNÝ KONFLIKT ALE ZASAHUJE I DOMÁCÍ CENY, A PROTO MANAŽEŘI HLEDAJÍ NOVÉ MOŽNOSTI. JEDNÍM Z NICH JE IMPLEMENTOVÁNÍ PRINCIPŮ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY DO PROVOZU NEBO STAVBY PODNIKU. PRO UDRŽITELNĚJŠÍ ALTERNATIVY HRAJE TAKÉ TO, ŽE UPLATNĚNÍ […]

ESG V NEMOVITOSTECH A FACILITY MANAGEMENTU

STUPŇUJÍCÍ SE ZÁJEM O UDRŽITELNOST MŮŽE OVLIVNIT TRH S REALITAMI NA VÍCE ROVINÁCH. SITUACI JSEM SHRNUL DO TŘÍ OBLASTÍ, KDE SE TO JIŽ REÁLNĚ DĚJE. V první řadě je nutné říct, že ESG (souhrn environmentálních, sociálních a „governance“, tedy týkající se řízení a správy, informací, které mají společnostem a investorům pomáhat porozumět rizikům spojeným s […]

DIGITALIZACE – NÁSTROJ KE SNÍŽENÍ RIZIKA TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

JAKÉ POVINNOSTI PŘINESE ZÁKON 250/2021 SB. PROVOZOVATELŮM VTZ A PROČ LZE TUTO SKUTEČNOST VNÍMAT JAKO PŘÍLEŽITOST K DIGITALIZACI REVIZÍ, KONTROL A ÚDRŽBY? V těchto dnech v odborných kruzích rezonuje značné napětí, jak to dopadne se zahájením účinnosti zákona 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazeného technického zařízení (VTZ). Zákon byl schválen s […]

AKUSTICKÉ BUDKY DAŇOVÉ & ODPISOVÉ ASPEKTY

Jaké daňové a účetní výhody s sebou nese vybavení kancelářského prostoru akustickými budkami a jak se liší od daňových odpisů při klasickém fit-outu? Jak si s tímto vybavením interiéru poradí účetní? Komentuje JANA JÁČOVÁ, zakladatelka a majitelka společnosti Účetnictví On Line. DÉLKA ODPISOVÁNÍ Zatímco standardní rekonstrukce interiéru (fitout) bude mít charakter technického zhodnocení budovy, a […]

AKUSTIKA V KANCELÁŘI

PŘICHÁZÍ NOVÁ ISO NORMA 22955 Až 70 % zaměstnanců v kancelářích není spokojeno s akustickými podmínkami na svém pracovišti. Právě tyto prostory jsou pro architekty a projektanty z hlediska akustiky často komplikované. Loni vznikla ISO norma 22955, která tuto problematiku konkrétně řeší. Jasně definuje akustické podmínky vhodné do různých kancelářských prostředí podle jejich využití. A […]