Facillity Management Journal

DTO CZ – AKREDITOVANÉ KURZY SPRÁVY MAJETKU A PROVOZU BUDOV

V minulých vydáních FMJ jsme představili vysoké školy, které vyučují na svých katedrách facility management. Nyní dostává prostor soukromý subjekt s akreditací MŠMT – DTO CZ. ORIENTACE NA PRAXI JE ROZHODUJÍCÍ Být znalý, mít přehled a správně se rozhodovat – to jsou klíčové atributy akreditovaného vzdělávacího kurzu Správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí. […]

FM NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Západočeská univerzita v Plzni je jednou ze čtyř univerzit v ČR vzdělávající své studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na pozemní stavby. Studijní programy jsou koncipované jako profesní, reflektují integrovaný přístup k modernímu stavebnictví i rozšiřující se potřeby současného pracovního trhu. Aplikované komplexní vzdělání v sobě integruje multioborový přístup, zahrnující všechny fáze […]

NADACE IFMA & OSN

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN) UDĚLILA NADACI IFMA ZVLÁŠTNÍ PORADNÍ STATUS PŘI HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADĚ OSN (ECOSOC) JAKO NEVLÁDNÍ ORGANIZACI (NGO).   Jako NGO je nadace IFMA pozvána k účasti na ECOSOC a na příbuzných zasedáních a panelových diskuzích, ke sdílení rad a včasných varování a k hledání příležitostí k poskytování odborných znalostí a zastupování […]

BIM NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT

BIM A FACILITY MANAGEMENT JE NEDÍLNÁ SOUČÁST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA EKONOMIKU A MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ. JAK PROBÍHÁ VÝUKA BIM A FACILITY MANAGEMENTU NA KATEDŘE EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ, FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE? Stavebnictví představuje specifické odvětví průmyslu, jehož produktem jsou jedinečné výrobky – stavební díla. Jejich ekonomika a management jsou rovněž originál. […]

DATOVÝ STANDARD STAVEB POHLEDEM FACILITY MANAGEMENTU

ROZHOVOR S KATEŘINOU SCHÖN, PROJEKTOVOU MANAŽERKOU DSS A KONCEPCE BIM. Ing. KATEŘINA SCHÖN Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Získala pracovní zkušenosti a orientaci na výsledek v soukromém sektoru a později zastávala řadu vedoucích a manažerských pozic ve veřejném sektoru. Má zkušenosti s přípravou strategií, projektů, včetně jejich řízení v oblastech informačních technologií, správy majetku, […]

VÝUKA BIM NA FAST VUT V BRNĚ

S rostoucím zájmem o oblast provozování a správy stavebních objektů a souvisejícím rozvojem digitalizace, robotizace a automatizace ve stavebnictví byly postupně do stávajících i nově akreditovaných studijních programů zařazovány aktuální předměty zaměřené na problematiku facility managementu. Příprava odborníků, kteří mohou působit ve společnostech poskytujících služby facility managementu, probíhá ve studijních programech Stavební inženýrství – management […]

BIM INŽENÝRING

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM O BIM I FACILITY MANAGEMENTU Studijní program Stavební inženýrství – BIM inženýring vznikl v reakci na nástup digitalizace stavebnictví v rámci Národní iniciativy Průmysl 4.0, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Iniciativu schválila na svém zasedání v roce […]

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.