Facillity Management Journal

SKUPINA ČEZ SI PROSTŘEDNICTVÍM ČEZ ICT SERVICES POŘÍDILA PROFESIONÁLNÍ CAFM SYSTÉM S CÍLEM POKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH INTERNÍCH FACILITY MANAGEMENT PROCESŮ.

Cílem pořízení aplikace AFM od společnosti Alstanet, s. r. o., byl sharing služeb interním klientům v rámci celé Skupiny ČEZ. Nad rámec stávajících FM procesů (provozní údržba, helpdesk, rezervace) bylo iřešení Energetického managementu.
Součástí dodávky je evidenční základna (všechny druhy energií a jejich odečty, odběrná místa, sazby a ceníky atd.), nad kterou probíhají energetické procesy spojené s interním přeúčtováním služeb. V rámci integrace na ERP SAP eviduje AFM uhrazené zálohy za energie pro nájemní objekty a následně probíhá rozúčtování konkrétním nájemcům (oproti SAP řešení došlo ke zrychlení a výraznému zjednodušení). CAFM generuje podrobný přehled vyúčtování ve formátu XLSX a zjednodušený přehled ve formátu PDF. Detailní informace o výši přeplatku/doplatku za vyúčtování je poté pro fakturaci odesílán do SAP (prostřednictvím integrace).

Manažerské reporty pak zahrnují detailní evidence nákladů, vyčíslení úspor a porovnání nákladů na rezervovanou kapacitu a související evidence ¼hodinových maxim. Dílčí reporty spotřeb pro jednotlivé druhy energie pak zahrnují rozpady za odběr, distribuci a regulované služby (systémové služby, POZE, činnost operátora trhu apod.).
Aplikace AFM je napojena na ČHMÚ (evidence venkovní teploty), kterou je možné použít v reportech/grafech spotřeb a pro následný Benchmarking v rámci ČR (dle interních kritérií). www.alstanet.cz

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.