Facillity Management Journal

ZA POSLEDNÍ DEKÁDY PROVÁZÍ TERMÍN DIGITALIZACE PRAKTICKY VŠECHNA ODVĚTVÍ A JINAK TOMU NENÍ ANI U VÝTAHŮ. ZÁKLADEM DNEŠNÍCH VÝTAHŮ, PODOBNĚ JAKO NAPŘÍKLAD MODERNÍCH AUTOMOBILŮ, JE CHYTRÁ ŘÍDICÍ ELEKTRONIKA, KTERÁ POMÁHÁ EFEKTIVNĚ ŘÍDIT PROVOZ VÝTAHU, NEPŘETRŽITĚ SLEDOVAT VÝKON ZAŘÍZENÍ A ROVNĚŽ UMÍ KOMUNIKOVAT, COŽ NABÍZÍ DALŠÍ MOŽNOSTI.

MĚJTE VÝTAH POD KONTROLOU 24/7
Finská společnost KONE již od roku 2017 úspěšně provozuje revoluční službu KONE 24/7 Connected Services, která využívá analytiku založenou na umělé inteligenci k identifikaci potenciálních problémů na zařízení mnohem dříve, než způsobí potíže. Tím má provozovatel zařízení pod kontrolou nejen výtah samotný, ale díky prediktivnímu servisu i celkové náklady na jeho bezpečný a plynulý provoz.

Jak to funguje? Výtah je vybaven množstvím čidel a sensorů, technický stav zařízení je nepřetržitě on-line monitorován a získávaná data jsou v rámci služby KONE 24/7 Connected Services v reálném čase přenášena do cloudu, kde je analyzuje umělá inteligence. Díky tomu je informace o riziku poruchy zařízení u servisní organizace a jejího odborného technika dříve, než poruchu zaregistruje uživatel. Detailní analýza dat umožňuje takovýmto poruchám předcházet, snižovat počet neplánovaných odstávek zařízení a tím redukovat náklady na vlastní provoz výtahu, zvyšuje bezpečnost provozu a zároveň prodlužuje životnost zařízení.

CO DÁLE MŮŽETE ZÍSKAT?
Společnost KONE dále nabízí aplikaci KONE Online, která umožňuje provozovatelům výtahů jako osobám odpovědným za bezpečný provoz a správu vyhrazeného technického zařízení, mít pod kontrolou náklady na provoz, termíny zákonných prohlídek a zkoušek včetně jejich výsledků, v přehledné a transparentní podobě jsou v aplikaci informace i o provedené servisní činnosti.

A JAKÉ JSOU OHLASY A REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ?
Společnost KONE má v České republice již tisíce výtahů připojených ke službě KONE 24/7 Connected Services a zákazníci se významně shodují v jednom – od spuštění této služby o provozovaných výtazích „neví“ a významně tím šetří svůj čas a peníze.

Pro bližší informace v případě vašeho zájmu volejte na telefonní číslo 800 566 300 nebo nás kontaktujte emailem na informace@kone.com.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.