Facillity Management Journal

V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH MEZI FIRMAMI NAPŘÍČ SEGMENTY VÝRAZNĚ VZROSTL ZÁJEM O POŘÍZENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ ENERGIE. NEJVÝRAZNĚJŠÍ POPTÁVKU, ZEJMÉNA ZÁJEM O AUDITY, KALKULACE A TECHNICKÉ KONZULTACE, ZAZNAMENÁVÁ SSI ENERGY V POSLEDNÍCH TŘECH MĚSÍCÍCH, TEDY ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU. ZÁJEM MAJÍ FIRMY A INSTITUCE VŠEHO DRUHU, NEJEN PRŮMYSLOVÉ A VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ PATŘILY MEZI HLAVNÍ ZÁKAZNÍKY JEŠTĚ PŘED VYPUKNUTÍM ENERGETICKÉ KRIZE.

 

 

„Za poslední tři měsíce vzrostla poptávka firem a institucí napříč obory meziročně o 250 %. Obracejí se nás zejména s konzultacemi ekonomické výhodnosti zamýšlených změn, vytvoření
kalkulací či přímo s poptávkou těchto realizací. Mnoho z nich se v aktuální situaci rozhodlo pro vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. Firmy tak nynější situaci využívají k celkové modernizaci a přechodu na efektivnější systémy energetického managementu,“ říká Jiří Vágner, předseda představenstva SSI Energy.

Mezi řešení, pro které se mnoho firem aktuálně rozhodlo a chtějí je co nejdříve realizovat, patří instalace solárních elektráren. Fotovoltaika je nyní ještě výhodnější, a pokud firmy s instalací váhaly nebo jim ekonomicky vycházela na hraně, tak nyní nemají o čem přemýšlet. Návratnost investice se nyní může snížit dokonce až na polovinu.

Stále častější je také využití biomasy k výrobě elektrické energie. Takzvané bioplynky již dnes produkují čtvrtinu obnovitelné elektřiny v Česku a zájem o ně dále roste. „Pozorujeme také růst zájmu firem o výrobu elektrické energie z bioplynu a biomasy. Bioplynky se rozšiřují již relativně dlouho, ale současná situace tento zdroj elektrické energie staví pro firmy do zcela jiného světla. Navíc se, podobně jako u fotovoltaických elektráren, jedná o environmentálně příznivé řešení, které hraje do karet v současném trendu udržitelnosti,“ říká Jiří Vágner.

Využívání biomasy lze považovat za obnovitelné a environmentálně příznivé, záleží na konkrétních případech a realizaci. K dispozici je dnes více druhů využitelné biomasy, odpadní z různých druhů zemědělské i průmyslové produkce nebo účelově pěstované s cílem následného zisku energie. Proces výroby energie probíhá zpravidla spalováním biomasy v tepelné elektrárně. Řešením je také anaerobní fermentace za přesně řízených podmínek, kdy působením mikroorganismů dochází k přeměně organické hmoty na bioplyn, jenž je následně využit pro pohon motorového agregátu a výrobu elektřiny a tepla.

„Roste také zájem o sofistikované systémy energetického managementu s využitím kombinovaných energetických řešení, která zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Jedná se o tzv. hybridní systémy, které zajišťují vysokou úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie. Často využívaným řešením v oblasti vytápění je aktuálně kombinace tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem nebo kondenzačního kotle se solárním termickým článkem. Aktuálně jsou napříč segmenty stále populárnější fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice
pro elektromobily,“ dodává Jiří Vágner.

Díky službě energetického managementu je následně možné garantovat dlouhodobý efekt realizovaných energeticky úsporných opatření s dopadem na efektivní vynaložení potřebných
finančních prostředků. Výdaje na energie tvoří stále více významnou část nákladů na provoz objektů a technologických zařízení, takže spotřebu energií se vyplatí průběžně sledovat, pravidelně vyhodnocovat a přijímat opatření vedoucí k její optimalizaci.

• SSI Energy počátkem letošního roku dokončila realizaci projektu výstavby horkovodní plynové kotelny s kogenerační výrobou elektřiny a tepla metodou „Design and Build“ v průmyslovém areálu Sigma Pumpy Hranice.
• V plném běhu je výstavba nového zdroje vytápění pro město Františkovy Lázně, opět metodou „Design and Build“, konkrétně plynové parní kotelny o výkonu 19,9 MW s kogenerační výrobou elektřiny a tepla.
• Pro investora VEOLIA ENERGIE ČR v areálu Teplárny Karviná v dodavatelském konsorciu probíhá výstavba nové špičkové plynové horkovodní kotelny o celkovém instalovaném
tepelném výkonu 108 MW. Hodnota díla přesahuje 300 mil. Kč.
• Další významnou probíhající zakázkou pro skupinu VEOLIA v Olomouci je návrh a realizace rekonstrukce plynové parní kotelny o výkonu 19,9 MW na špičkové výtopně Olomouc.
• Aktuálně byla zahájena také poslední etapa rozsáhlé zakázky instalace kogeneračních jednotek v pražských provozech tepelných zdrojů společnosti Veolia Energie ČR.
• SSI Energy se významně podílí na realizaci technologických částí EPC projektů pro Český statistický úřad v Praze nebo Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Finišuje také rozsáhlou zakázku instalace kogeneračních jednotek v pražských provozech tepelných zdrojů společnosti Veolia Energie ČR.
• SSI Energy je součástí skupiny SSI Group, která na českém a slovenském trhu poskytuje služby ostrahy a integrovaného facility managementu (IFM) pro více než 500 objektů

 

www.ssi.cz

Foto: Pixabay

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.