Facillity Management Journal

KDE POMŮŽE SNÍŽIT NÁKLADY TECHNOLOGIE LISOVÁNÍ? V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE

 

ÚKOLEM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY JE MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ VRÁTIT ZPĚT DO VÝROBNÍHO PROCESU NEBO ZAJISTIT, ABY ODPAD VŮBEC NEVZNIKL. SAMOTNÁ EXISTENCE NĚČEHO, CO NAZÝVÁME ODPAD, VYCHÁZÍ Z LOGIKY LINEÁRNÍHO SYSTÉMU POSTAVENÉHO NA PŘÍSTUPU VYROBIT-POUŽÍT-ZAHODIT, KTERÝ VZNIKL V OBDOBÍ LEHCE DOSTUPNÝCH A ZDÁNLIVĚ NEVYČERPATELNÝCH SUROVIN.

Dnes však musí firmy přistupovat ke zdrojům s větší efektivitou a s ohledem na environmentální šetrnost. Úspory začínají malými krůčky, nebo naopak větší počáteční investicí, která má zajímavou návratnost. Především však vzniká potřeba přesně vyčíslit objemy produkce odpadu, zmapovat možnosti dalšího zpracovávání a zvážit možnosti řešení. Lze to provést prostřednictvím tzv. cirkulárního odpadového skenu neboli analýzy, která odhalí nedostatky současného přístupu a navrhne kroky, jak ztrátové nakládání s odpady naopak přeměnit v profitabilní business.

Během cirkulárních odpadových skenů odpadoví experti přímo v podnicích analyzují materiálové toky a hledají způsoby, jak zefektivnit nakládání se surovinami, a nalézt tak úspory financí i emisí. Jedním z nejběžnějších materiálů, jež lze najít v podstatě v každé firmě, je papír, karton a plasty. Tyto materiály, stejně tak jako i pneumatiky, nárazníky atd. lze lisovat pomocí lisů. Pořízení vlastního lisu na odpadní materiál je poměrně jednoduchým opatřením, kterým firmy šetří nejen prostor ve výrobě, ale i finance a emise. Ve firmě zabývající se výrobou cigaret odpadoví specialisté CYRKL objevili potenciál zisku přes 4,3 mil. Kč ročně, kdyby daná firma své kartony lisovala.

Slisovaná, nebo podrcená forma odpadního materiálu má také na trhu mnohonásobně vyšší hodnotu, a z odpadu se tak díky slisování stává zdroj. Na CYRKL online tržišti, které slouží k jednoduchému obchodování s odpadními materiály, vedlejšími produkty a recykláty, je v průměru nabízená cena za tunu slisovaného papíru až 2,5krát větší než v případě jeho neslisované podoby. V jedné elektrotechnické firmě, kde CYRKL zavedení lisování kartonu doporučil, bylo možné náklad 208 Kč za tunu likvidovaného kartonu přeměnit v zisk 1 805 Kč za každou odprodanou tunu kartonu po slisování. V dalším podniku byl pak objeven potenciál zisku za prodej kartonu a krabic o více než 500 tis. Kč ročně, pokud by byly slisovány.

Vhodným produktem pro lisování kartonu či plastu jsou hydraulické vertikální a horizontální lisy s odpovídajícím rozměrem a tlakovou silou podle množství lisovaných materiálů. Hranice pro výběr mezi vertikálním a horizontálním lisem je cca 340 t roční produkce. Správný výběr vertikálního paketovacího lisu však ovlivňuje více faktorů. Kromě denní produkce je rozhodující typ materiálu, požadovaný rozměr balíku a také čas, který chceme, aby pracovník u lisu strávil. „Pokud si koupíte levnější menší lis a budete na něm lisovat 1,3 t denně, pak doba lisování takovéhoto množství na malém lisu může být i 8 hodin. Koupí velkého lisu to pak při stejném množství zabere cca 40–60 min.,” říká Rafael Tyml, vedoucí obchodního oddělení XERTEC a.s.

Kromě lisů lze některé materiály přetvářet drcením na zdroj, který je pro jiného zajímavou surovinou. Klasickým příkladem je například výroba nárazníků pro nová auta. Veškerý vadný produkt, který z výroby vyjede, je přesměrován k likvidaci. Už jen skladování této suroviny je poměrně prostorově náročné. Právě nárazníky lze nejen lisovat, ale i drtit. Výkup takovéto podrcené a roztříděné suroviny, jakou je tvrzený plast, se pak může pohybovat i v desítkách tisíc korun za 1 tunu.

 

RAFAEL TYML je vedoucí obchodního oddělení ve společnosti XERTEC a.s. V oblasti technologií se pohybuje 27 let. Své znalosti a zkušenosti nabral v největších a nejznámějších nadnárodních technologických firmách, kde působil ve středním a top managementu.

 

 

 

 

Ing. VOJTĚCH PILNÁČEK vede konzultační tým ve společnosti Cyrkl.com. Dříve pracoval na Ministerstvu životního prostředí na oddělení odpadového hospodářství. Zároveň vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jako doktorand. Tyto tři oblasti – podnikání, akademickou sféru a státní správu spojuje také v Asociaci podnikových ekologů v ČR. XERTEC je česká rodinná obchodní společnost založená v roce 1991, která v ČR a SR zastupuje značky, jako jsou MacFab, CK International, Ulster Shredders a další.

 

 

 

Úvodní foto: Pixabay

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.