Facillity Management Journal

PRACOVIŠTĚ, JAK JE ZNÁME, SE RYCHLE ZMĚNILA I KVŮLI COVIDU. OTEVŘENÉ KANCELÁŘE JSOU OPĚT NA VZESTUPU A LÍDŘI TRHU ZAČÍNAJÍ NAHLÍŽET NA PRACOVNÍ MÍSTO JAKO NA STRATEGICKÉ AKTIVUM – TAKOVÉ, KTERÉ SLIBUJE KONKURENČNÍ VÝHODU PROSTŘEDNICTVÍM ZVÝŠENÉ PRODUKTIVITY, SNÍŽENÝCH VÝDAJŮ NA PLOCHU A NOVÉ MOŽNOSTI, JAK PŘILÁKAT TALENTOVANÉ ZAMĚSTNANCE.

Firmy se hrnou do agilního pracovního prostředí, aby dosáhly nových úrovní úspor nákladů na plochu a samotnou nemovitost – a aby se přizpůsobily potřebám moderní pracovní síly, která má dnes zvýšené nároky na flexibilitu a kvalitu prostředí.

Implementace IoT technologií v budovách je příkazem dneška. Senzory pomáhají sledovat chráněný prostor, zjišťují přítomnost osob na pracovním místě, počítají a identifikují osoby procházející zónou, monitorují a řídí charakteristiky prostředí, identifikují vozidla a přidělují jim parkovací místo a spoustu dalších funkcí spojených s životem či procesy v budově. Teprve vyhodnocování zjištěných dat, jejich zvážení pomocí KPI, statistiky, trendy a vyhodnocení ve spojení s daty CAFM SW dávají předpoklad k tomu, aby se budova a její systémy chovaly efektivně, trvale udržitelně a optimálně.

Řešení založené na využívání moderních technologií, které implementuje společnost IKA DATA na platformě Archibus, lze nasadit téměř okamžitě s minimálním úsilím. Aplikace Archibus Rezervace pracovišť umožňuje organizacím, aby ve větší míře využívaly stávajících prostor a zároveň snížily objem pronajatých i vlastních prostor, které firma potřebuje pro mobilní pracovníky. Tato aplikace podporuje dočasné přidělení pracovního prostoru dynamickým projektovým týmům a usnadňuje zavedení stále populárnější práce na dálku. Navíc zjednodušuje zavedení rozúčtování společně používaných prostor, což přispívá k efektivitě a odpovědnosti za náklady na využívání pracovního místa.

Společnost IKA DATA je schopna aplikaci pro sdílení pracovních míst implementovat ve velice krátké době. Aplikaci je možné provozovat v cloudu. S využitím mobilních telefonů a QR štítků je implementace méně nákladná a velmi efektivní. QR štítky se vylepují na pracovní místa určená k rezervaci a kolemjdoucí může štítek využít pro okamžitou rezervaci pracovního místa, potvrzení, že pracovní místo využil, a také pro vytvoření pracovního požadavku, pokud není s pracovištěm něco v pořádku.

Mezi základní funkce aplikace patří:
• Rezervace pracovního místa pro jeden nebo více dní
• Vyhledávání volných pracovních míst dle parametrů (výhled z okna, vybavení apod.)
• Zobrazení dostupných pracovních míst v rámci svého oddělení nebo týmu
• Schvalování rezervace
• Rozúčtování na různá nákladová střediska nebo projekty
• Rezervace projektového pracovního místa pro více lidí nejednou včetně návštěvníků
• Možnost využití QR kódů v mobilní aplikaci, ale i bez ní
• Grafická prezentace pracovních míst na výkrese
• Možnost využití aplikace v kioscích na recepci nebo na tabletech

JE TO O OPTIMALIZACI
Většina pracovníků tráví zhruba polovinu svého času mimo svůj stůl, ať už pracuje na dálku, navštěvuje spolupracovníky jinde v kanceláři, účastní se schůzek, nebo třeba obědvá. Pevná pracovní místa jsou vhodná pouze pro omezený rozsah činností na pracovišti a po zbytek času jsou tato místa volná. Sdílená agilní pracoviště tento model obracejí a poskytují zaměstnancům flexibilitu při pohybu mezi různými typy prostor po celý den na základě jejich projektových potřeb. Výhody tohoto přístupu jsou četné, ale v zásadě agilní pracoviště rozšiřují výběr a zároveň slouží více pracovníkům s využitím menší plochy. Dynamicky používaná pracoviště, která mohou být umístěna i blíže zaměstnanci (CoWorking), anebo jsou sdílena (sharedesking) v budově, doplněná vhodně IoT, poskytují dostatečný komfort pro zaměstnance při až dvojnásobném snížení nákladů.

IKA Data, spol. s r.o. je česká společnost poskytující profesionální služby v oblasti informačních technologií již od roku 2000.
www.ikadata.com

Text: Radim Veselý,
CEO a jednatel IKA Data

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.