Facillity Management Journal

Vytápění, vzduchotechnika a klimatizace představují zhruba 40 % energií spotřebovaných v kancelářských budovách. Náklady na tyto energie bývají často vysoké a v mnoha firmách dochází k jejich plýtvání. Což má vliv nejen na uhlíkovou stopu, ale i na náklady firmy. A o to větší, při rostoucích cenách energií v posledních měsících. Níže najdete několik tipů, které mohou spotřebu a finanční zátěž snížit.

1. Nechte si vypracovat energetický audit
Pokud chcete zjistit, jaké jsou vaše možnosti v úsporách za spotřebu energií, nechte si vypracovat energetický audit. Ten pomůže určit optimální opatření, která vám pomohou docílit maximálně efektivního řešení pro snížení energetické náročnosti, vynaložených finančních prostředků a dopadu těchto opatření na životní prostředí. Provedení profesionálního energetického auditu je klíčové pro optimalizaci spotřeby energie a nastavení opatření, která případnému plýtvání předchází. Výsledkem je komplexní studie, pomocí které zjistíte aktuální stav tepelně technických vlastností budov, účinnost energetických zdrojů, tepelné ztráty rozvodů nebo energetickou náročnost všech spotřebičů v rámci celého energetického hospodářství včetně osvětlení či výrobních technologií. Audit následně přinese doporučení v podobě modernějších řešení, většinou i s možnostmi využití alternativních zdrojů energií.

2. Pro regulace jednotlivých místností využijte termostaty
Instalace programovatelného termostatu může ušetřit peníze a zvýšit efektivitu automatickým vypnutím topných a chladicích spotřebičů v době, kdy není nikdo na pracovišti. Programovatelné termostaty mohou ušetřit značné finanční částky. Současným trendem je dále regulace jednotlivých místností IRC (Individual Room Control), která zajišťuje optimální teplotní podmínky a komfort prostředí jednotlivých místností.

3. Pravidelně měňte filtry ve vzduchotechnice
Někteří výrobci doporučují filtry měnit každý měsíc, zatímco jiní až každé tři měsíce. Klíčem je jejich pravidelná kontrola. Pokud vypadají filtry špinavě, bez ohledu na to, kolik měsíců jsou používané, vyměňte je. Znečištěný filtr snižuje proudění vzduchu a nutí systém k vyššímu výkonu, což vyžaduje více energie. Čisté filtry také chrání systémy tím, že zabraňují vnikání prachu a nečistot, což by mohlo ve výsledku vést k vysokým nákladům na údržbu.

4. Mějte kontrolu nad svým vytápěním a chlazením
Pokud v zimě snížíte teplotu kanceláře o jeden stupeň a během léta nastavíte teplotu o jeden stupeň výše, můžete snížit spotřebu energie až o 10 %. Ve většině kancelářských prostor je z naší zkušenosti prostor pro ušetření. Minimálně je zajímavou informací pro provozovatele, že pokud například posune zajišťovanou teplotu ve vnitřních prostorech o jeden stupeň směrem k venkovní teplotě, ušetří nezanedbatelných 10 % z celkových nákladů na vytápění a chlazení.

5. Zvažte instalaci solárních panelů
Solární energie je čistý a obnovitelný zdroj energie. Solární panely nejsou náročné na údržbu a pomohou vám snížit měsíční náklady. Vzhledem k růstu energií v posledních měsících dává fotovoltaika nyní určitě smysl. Pokud jste s instalací váhali nebo vám v minulosti ekonomicky vycházela na hraně, tak nyní nemají o čem přemýšlet. Návratnost investice se nyní může snížit dokonce až na polovinu.

6. Využijte hybridní systémy
Řešením jsou také sofistikované systémy energetického managementu s využitím kombinovaných energetických řešení, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Jedná se o tzv. hybridní systémy, které zajišťují vysokou

Jiří Vágner

úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie. Aktuálně se díky vývoji cen a vůbec dostupnosti daných komodit vyplatí určitě popřemýšlet o kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice pro elektromobily.

ING. JIŘÍ VÁGNER
Technický ředitel a místopředseda představenstva SSI Energy

SSI Energy se zabývá energetickými procesy, jenž tvoří důležitou kapitolu fungování každé zdravé společnosti. Za poslední roky se i díky akvizici specializovaných firem posouvá vpřed a na trhu energetických služeb začíná zaujímat významné postavení. SSI Energy je součástí české rodinné společnosti SSI Group, která se na trhu služeb v rámci integrovaného facility managementu pohybuje již od roku 1990.

Text: Jiří Vágner

Foto: Unsplash

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.