Facillity Management Journal

Působí na Fakultě stavební VUT v Brně jako interní vyučující na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Ve vzdělávací i výzkumné činnosti se zaměřuje především na problematiku mezd, platů a cen ve stavebnictví. V současné době se také intenzivně věnuje novým disciplínám v magisterském studijním programu Stavební inženýrství – management stavebnictví a v doktorském studijním programu Management stavebnictví. Jedná se především o facility management a inovace ve stavebnictví související s nástupem BIM. Vede bakalářské, diplomové a disertační práce, je členkou komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby těchto prací. Je autorkou článků a příspěvků i dalších odborných publikací zaměřených na řešení technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví.

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.