Je vedoucí Technického odboru Univerzity Pardubice. Je členem Sekce FM klientů IFMA.