Facillity Management Journal

Působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze od roku 2000. Hlavním oborem, kterým se zabývá, je oblast facility managementu. Další specializací je problematika aplikované ekonomické statistiky. Je garantem bakalářského studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví. Krom akademické pozice pracuje na děkanátu FSv jako analytik a správce ekonomických systémů. Ve výpočetním centru FSv působil jako programátor webových a desktopových aplikací. Facility management přednáší také v rekvalifikačních kurzech, VŠ Ambis a Business Institutu. V rámci posudkové činnosti se zabývá hodnocením nákladů životního cyklu inženýrských staveb. V oblasti výzkumné činnosti je autor nebo spoluautor řady autorizovaných softwarů, knih, kapitol v knihách, odborných článků a uplatněných metodik. Působí jako recenzent a člen mezinárodní technické komise konference CEAC v Singapuru.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.