Facillity Management Journal

Je absolventkou Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava, obor Správa majetku a provoz budov (bakalářský stupeň) a oboru Městské inženýrství a stavitelství (magisterský a doktorský stupeň). Od 2014 se profesně potkává s metodou BIM v různých oblastech, od návrhů a modelování informačních modelů po správu a provoz budov s digitálními dvojčaty. V současné době pracuje kromě pozice akademického pracovníka na Katedře městského inženýrství také na pozici BIM koordinátora VŠB – TU Ostrava. Cílem jejího útvaru je využít metodu BIM jako nástroj efektivní realizace výstavbových projektů vedoucích k řízení FM procesů v CAFM systémech ve fázi provozu a užívání, a to nad daty z DIMS propojeného s ostatními SW nástroji využívanými univerzitou. V rámci kooperace s Útvarem investic a majetku vznikají v campusu VŠB – TU Ostrava nové stavby vysoutěžené v metodě BIM. Přerod do digitálního vystavěného prostředí není snadnou a lehkou záležitostí a stále se naráží na nové skutečnosti, které hledají řešení a oporu jak v DSS, tak zpřesňujících metodikách workflow.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.