Facillity Management Journal

Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze (1996). Už v průběhu studia spolupracoval s vídeňskými architektonickými ateliéry Peichl & Partner a Karl & Fassel. V Norimberku to byl ateliér Wilhelma Schlegtendala. Ihned po studiích založil vlastní architektonický a projekční ateliér Masák & Partner, jehož předností je péče o památkové objekty prostřednictvím modelu BIM a projektování na cenu. Ateliér má za sebou přes 400 realizací z oblasti památkové obnovy. Rekonstrukcí kulturních památek se snaží zachovat odkaz české historie a jejich genius loci.

Je zakládajícím členem představenstva společnosti Masák & Partner Group, a. s., která vznikla jako samostatný holding vycházející ze zkušeností a hodnot ateliéru v roce 2017. Zabývá se rezidenčním developmentem s důrazem na zlepšování veřejného života v  souladu se současnou environmentální problematikou. Posláním skupiny je proto přibližovat svou tvorbou lidem jedinečnost prostoru a učit je žít v souladu s místem, které je obklopuje tak, aby genius loci bylo vnímáno jako nedílná součást jejich života.

Stavby jsou jako lidé, každá je jiná. Ale ty, které chceme poznat blíž; ty, které si budeme vždy pamatovat, mají něco navíc – unikátní charakter.”

Masák je členem České komory architektů. Má 6 dětí a žije v Praze. Jeho nejoblíbenějším místem v Čechách je Šumava. Říká o sobě, že je developerem lidských snů. Kromě památek se zajímá také o ekologii a kvantovou fyziku.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.