Facillity Management Journal

Je habilitovaný v oboru Teorie stavebních materiálů a konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni působí od roku 2012 jako garant studijních programů v oblasti stavebního inženýrství, od roku 2019 jako vedoucí oddělení Stavebního inženýrství. Je vedoucím řešitelem projektu TA ČR Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí. Zabývá se moderními trendy ve stavebnictví a optimalizací staveb v komplexním pojetí. Je členem poroty soutěže Stavba roku, kde hodnotí mj. i provozní vlastnosti staveb. Na FAV ZČU v Plzni je vedoucím Energetického konzultačního a informačního střediska, fakultu zastupuje v rámci platformy Národní centrum Stavebnictví 4.0.

 

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.