Facillity Management Journal

Je absolventkou Fakulty stavební VUT v Brně, Technologie stavebních hmot a dílců (magisterský a doktorský stupeň). Na akademické půdě pracuje od r. 2008 jako vědecký pracovník, je spoluřešitelkou a řešitelkou grantů a výzkumných projektů, zaměřených převážně na řešení vývoje nových stavebních materiálů, s využitím druhotných odpadů, publikovala řadu odborných článků a příspěvků v časopisech a sbornících v České republice i v zahraničí. Od r. 2021 vyučuje předmět Facility management ve studijním programu EVB. Do oboru facility managementu ji přivedlo 10 let zkušeností s komplexní správou bytového domu, kde působila jako předsedkyně SVJ.

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.