Facillity Management Journal

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT, kde také 17 let působil. Následovalo založení společnosti IKA DATA, spol. s r.o. Má za sebou 25 let praxe v oblasti IT technologií, podílel se na zavádění internetu v ČR, publikoval v mnoha časopisech. Má odborné znalosti z oblasti stavebnictví, CAD systémů, inteligentních budov, bezpečnosti IT a obecně telekomunikací. Aktuálně ve společnosti IKA GROUP působí jako nezávislý poradce. Je vedoucím odborné Sekce IT CAFM IFMA CZ.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.