Facillity Management Journal

Ing. arch. Petr Vaněk je místopředseda představenstva czBIM – buildingSMART CZ. Petr vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN, kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (od roku 2009 vychází jako www.EARCH.cz), který vede doposud. Kontakt s akademickou půdou udržoval v letech 2004–2009 organizováním sérií přednášek a workshopů Digitální architekt, které se konaly na FA ČVUT v Praze. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V letech 2009–2010 působil jako externí pedagog na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti místopředsedou. Je spoluzakladatelem České asociace modulární výstavby, aktivně se podílí na osvětě a vzdělávání v oblasti BIM pro střední a vysoké školy. Vede BIM Akademii, jejímž cílem je praktické vzdělávání související s BIM .

 

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.