Facillity Management Journal

Působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze od roku 1995. Je členkou vědecké rady Fakulty stavební ČVUT a Fakulty stavební VUT v Brně. V roce 1999 byla jmenována znalkyní pro obory ekonomika, odvětví ceny a odhady a pro obor stavebnictví. Je garantkou doktorského studijního programu Stavební management a inženýring a magisterského studijního oboru Stavební management. Její výukové aktivity jsou zaměřeny do oblastí ekonomiky a managementu, oceňování staveb, kalkulací a řízení nákladů, developmentu. Organizuje studentské vědecké konference Management a ekonomika stavebnictví (Construction MaEconomics).
Vědecko-výzkumná činnost se soustředí zejména do oblastí ekonomické udržitelnosti staveb a nákladů životního cyklu výstavbových projektů. Je autorkou nebo spoluautorkou článků v časopisech, příspěvků na mezinárodních a tuzemských konferencích, monografií, metodik a softwaru. Je řešitelkou 2 mezinárodních projektů Horizon 2020 (Fit-to-NZEB, CraftEdu), projektu NAKI II, spoluřešitelkou několika projektů TAČR. Výsledky své odborné činnosti uplatňuje ve velkém množství projektů a znaleckých posudků především pro státní správu.

 

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.