Facillity Management Journal

Je absolventkou Stavební fakulty STU v Bratislavě, obor Technologie staveb, dále vzdělávacího programu facility manažera na Facility management Institute v Praze, a specializovaného vzdělávání pro znalce v oboru stavebnictví (odhad hodnoty nemovitostí). Na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni působí od roku 2019 jako odborná asistentka. Je garantkou předmětů a autorkou publikací zejména z oblasti facility managementu, a členkou řešitelského týmu projektu TA ČR Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí.

 

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.