Facillity Management Journal

 S VÝVOJEM SITUACE NA UKRAJINĚ ZTRÁCÍ PEVNOU PŮDU POD NOHAMA SPOUSTU ČESKÝCH FIREM. DŮVODEM JSOU NEJISTÉ DODÁVKY MATERIÁLŮ NEBO JEJICH ZDRAŽOVÁNÍ. VÁLEČNÝ KONFLIKT ALE ZASAHUJE I DOMÁCÍ CENY, A PROTO MANAŽEŘI HLEDAJÍ NOVÉ MOŽNOSTI. JEDNÍM Z NICH JE IMPLEMENTOVÁNÍ PRINCIPŮ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY DO PROVOZU NEBO STAVBY PODNIKU. PRO UDRŽITELNĚJŠÍ ALTERNATIVY HRAJE TAKÉ TO, ŽE UPLATNĚNÍ FILOZOFIE CIRKULARITY DOKÁŽE FIRMĚ UŠETŘIT STATISÍCE AŽ MILIONY KORUN.

Největší bariéru pro změnu představují nastavené systémy a řešení ve firmách, které jsou tak zajeté, že může být těžké najednou otočit. „Řada firem neví, z kterého konce začít. Jedna z prvních možností je podívat se na vlastní budovy, které jsou určené pro výrobu, ale i provoz administrativy. K tomu může pomoci cirkulární sken budov a kanceláří. Analýza dokáže najít nedostatky a příležitosti, kde může firma využít cirkulární nebo udržitelnější řešení, aniž by potřebovala milionovou dotaci,“ říká Laura Mitroliosová, CEO poradenské společnosti CIRA Advisory. „Někdy může být až překvapivé, jak jednoduché to je – třeba v kancelářích, které léta fungují tradičním způsobem,“ dodává. Tyto prvotní aktivity, které pomohou firmě začít uplatňovat principy cirkulární ekonomiky, můžeme nazvat i cirkulární laboratoří, téma si osahají od office manažerů, facility manažerů přes projektanty až po provozní ředitele. Poté je čas na větší změnu např. směrem k cirkulárním business modelům, které přináší inovativní principy a větší úspory ve firmách.

CIRKULÁRNÍ BUDOVY A KANCELÁŘE JIŽ OD PRVNÍHO KAMENE

Evropská unie odhaduje, že až 80 % veškerého stavebního odpadu by mohlo být znovu využito při dodržení zásad cirkulární ekonomiky. Tento segment je totiž vůbec největším producentem objemu odpadu a skrývá v sobě potenciál pro úspory i větší materiálovou soběstačnost. Nejúspornější je myslet na principy cirkulární ekonomiky již od začátku, tedy u investičního záměru a architektonické studie. Například při rekonstrukci budov je možné demoliční odpad přímo v místě jeho vzniku znovu využít pro další zpracování. Využití recyklátu ve stavebnictví řeší problém velkého množství odpadu a zároveň zabezpečuje materiálovou stabilitu. V Česku dokonce vznikl produkt Rebetong, který plně využívá stavební suť jako 100% náhradu přírodního kameniva pro výrobu betonu (rebetongu). Efektivní je také využití dešťové vody, která může také pomoci zamezit plýtvání a navrhování energeticky soběstačných domů, kde je aktuální návratnost investice velice rychlá. Využívání nových alternativ a hledání udržitelnějších nebo cirkulárních možností se stává stále více oblíbeným. Důvodem jsou benefity nejen pro životní prostředí, ale i ekonomickou stabilitu. V současnosti, kdy jsme zažili, že se situace dokáže změnit ze dne na den, se proto spoléhání se na neomezené suroviny a materiály jeví jako riskantní.

MODULARITA & ÚSPORY
Již při úvaze o stavbě nové budovy je dobré vědět, že místo tradiční budovy lze zvolit tzv. modulární budovu. Takový typ stavby je mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Vzniká prefabrikací velkoprostorových modulů ve výrobě a jejich montáží na místě stavby. Při její výstavbě, použitých materiálech, užitné fázi a demolici vzniká až o 90 % méně odpadu. Velkou výhodou je jejich možný přesun na jiné místo, a tím prodloužení životnosti budovy. Modulární stavby jsou již nyní využívané pro administrativní budovy, výrobu, ale například i jako letiště či mateřská škola. Na možnosti variability prostor lze myslet i při zařizování kanceláří. Když je možné během 10 minut proměnit zasedačku na open office, ušetří to jednu místnost a finance. I v tomto případě se vyplatí držet se hlavní myšlenky udržitelnosti, a to je myslet předem.

OBJEVTE NOVÝ TREND „RE-USE“
Jedním z hlavních principů filosofie cirkulární ekonomiky je využití toho, co již bylo vyrobeno. Při zařizování nových prostorů se tak stává stále více trendem pořídit nábytek, kterému nový život vdechne renovace. Prostory díky re-use a re-designu získají neotřelý „facelift“. Výhodami těchto řešení je nižší cena, originalita a vracení různých produktů zpátky do oběhu. Když už je nutné kupovat nové, je potřeba myslet na to, aby byl produkt kvalitní a snadno opravitelný. Dalším krokem je vybírat multifunkčnější zařízení, nebo takové, které jde snadno předělat nebo přizpůsobit. Prodlouží se tím životní cyklus těchto výrobků a snižuje se množství celkového odpadu ve fázi vyřazení. V důsledku také dlouhodobě ušetříte náklady. Když chcete jít v cirkulárním zadávání a nakupování ještě více do hloubky, zaměřte se na produkty, které se na konci svého životního cyklu dají rozložit a opětovně použít.

V ODPADECH UTÁPÍME MILIARDY
Nejedna firma se již začala zajímat o to, kolik odpadu vyprodukují nejen ve výrobě, ale i v kancelářích. Svoz a zpracování odpadu stojí peníze, a proto se v oblasti facility managementu zaměřte i na to, co vše končí v koši. Při analýze odpadu developerské společnosti CTPtřeba CIRA Advisory zjistila, že až 86 % odpadu z kanceláře se dá jednoduše zredukovat. Velký objem zabíraly papírové utěrky, které lze efektivně vyměnit za elektrické vysoušeče rukou. Firma tím navíc ušetří půl milionu korun ročně v nákladech na svoz odpadu a za nákup papírových ručníků. Investice do elektrických sušičů má návratnost do jednoho roku.

GASTROODPAD
Moderní pohled na odpady dnes ale není jenom o zmenšování jeho objemu. V koších se totiž nachází to, co může firmám dopomoci k energetické soběstačnosti a to je tzv. gastroodpad. Ten tvoří polovinu biologicky rozložitelných materiálů, který je v 40 % zastoupen ve směsném odpadu. Tvoří se nejen v kancelářích, ale i v kantýnách, bistrech a restauračních zařízeních, které jsou součástí mnoha větších firem. Kdyby bylo možné gastroodpad separovat a využít jej v bioplynových stanicích, vznikl by bioplyn využitelný na vytápění a výrobu elektřiny.

DIGITALIZACE A VZDĚLÁVÁNÍ
I zdánlivě nenápadné změny ve firmách mohou mít dopad. Například omezení tisku, ukládání dokumentu na online cloud i využívání elektronických podpisů dokáže ušetřit hromadu papíru. Tak, jak jsme si postupně zvykli na digitální komunikaci přes e-maily, teď přichází řada na digitální archivování. Když je nutné tisknout, dejte přednost oboustrannému, černobílému tisku a užšímu řádkování a okrajům. Z ekologického, ale i ekonomického hlediska, se doporučuje nakupovat repasované náplně do tiskárny. Použité náplně můžete poslat na recyklaci nebo repasování zpátky.Zajímavost: Institut cirkulární ekonomiky na Slovensku zjistil, že tenčí font, jako třeba Calibri Light dokáže ušetřit až 30 % náplně toneru, v porovnání s hrubším boldovým typem fontů. Další úsporné fonty je možné najít na webové stránce Ecofont.
„Pro všechny změny, které chcete zavádět, je nezbytné vzdělání. Zda už se po odborné stránce vzdělává architekt, projektant nebo facility manager, aby věděl dělat správná rozhodnutí, nebo interně vzděláváte zaměstnance, aby věděli správně třídit odpad nebo se chovat odpovědně, všichni potřebují školení při přechodu na cirkulární způsob uvažování,“ uzavírá Laura Mitroliosová.

Text: Kamila Závodská, foto: Unsplash

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.