Facillity Management Journal
Brumlovka, budova Filadelfie a Baaruv park.

ROZHOVOR S MARTINEM UNGEREM, TECHNICKÝM ŘEDITELEM PASSERINVEST GROUP

Společnost Passerinvest získala tři ocenění v rámci prestižní soutěže CZECH TOP 100 a je v první desítce jedinou firmou z oblasti developmentu. Jak vnímáte tento úspěch?

Jedná se samozřejmě o veliký úspěch, který vypovídá o dlouhodobé kvalitní práci celé společnosti nejen v samotném byznysu, ale také v profesních a společenských aktivitách s přesahem do širší společnosti.

Martin Unger

Kde vidíte development za 10 / 20 / 50 let – kam směřuje, ať už v tuzemsku nebo globálně?
Určitě se bude rozvíjet dál jako řada dalších oborů, které vytvářejí reálné hodnoty, bez nichž se společnost neobejde. Stále budeme v reálném prostoru žít nebo pracovat. V současnosti procházíme určitým turbulentním obdobím, ale i to je součástí jak ekonomických, tak společenských cyklů, které současně přinášejí nové výzvy, na které musíme reagovat. Nyní jde zejména o požadavky na energetickou úspornost a udržitelnost na straně jedné a o nová očekávání a potřeby uživatelů v době postcovidové na straně druhé, a to platí pro prostředí domácí i zahraniční.

Kde je budoucnost velkých administrativních a kancelářských budov? Zvlášť nyní v době po covidu, během energetické krize, pod vlivem inflace, během války na Ukrajině a v závislosti na dalších faktorech?

V kvalitě, která musí splňovat nová kritéria především v problematice udržitelnosti, energetické úspornosti a soběstačnosti a současně ve schopnosti plnit očekávání zaměstnavatelů při naplňování tzv. hybridních modelů zaměstnávání s velkým důrazem na flexibilitu pracovních míst a celých pracovišť.

Máte svůj „oblíbený“ developerský projekt, který vám přirostl k srdci? Tady v ČR nebo ve světě?

Ve svém srdci mám samozřejmě Brumlovku, protože zde profesně působím už více než dvě dekády, ale samozřejmě sleduji, co se děje u nás i v zahraničí. Kdybych měl vyzdvihnout projekt v Praze, tak zmíním Waltrovku, v zahraničí Canary Wharf v Londýně.

V lokalitě Brumlovka v Praze 4 jste hodně pozornosti věnovali venkovnímu městskému prostoru a podařilo se vám vytvořit novou městskou čtvrt. Kde jste hledali inspiraci a jak vnímáte současnou situaci s výstavbou v Praze?

Počátky byly spíše intuitivní, současně byla důležitá schopnost vidět vlastní nedostatky či chyby a zároveň vnímat trendy. Samozřejmě je důležité vyzdvihnout práci našich architektů, kteří myšlenky o kvalitním veřejném prostoru nejen formulovali, ale také propsali do filozofie celého areálu a pomohli nám je zrealizovat. Na závěr musím zmínit nejdůležitější předpoklady a to majetkové scelení lokality a velkorysost Radima Passera, který v tomto přístupu vidí i naplnění svého poslání jako tzv. městského urbanistického stavitele a investora.

Podle čeho si vybíráte architekty, se kterými spolupracujete?

Na prvním místě je samozřejmě kvalita a zkušenost architektonického studia, zároveň je pro nás ale také velmi důležitá „chemie“ vztahu, kde musí být cítit souznění s principy, které svou prací chceme naplňovat.

Jak řešíte ve svých projektech facility management – pomocí „outsourcingu“ nebo z vnitřních zdrojů?

Facility management nakupujeme, ale současně se snažíme vytvářet velmi intenzivní vztahy postavené na kvalitní komunikaci a spolupráci tak, aby naši nájemci byli maximálně spokojeni a vnímali patřičnou péči pronajímatele.

Využíváte k řízení budov CAFM systémy a napojení na BIM modely?

Tyto systémy nyní intenzivně zkoumáme a prověřujeme. Současně ve formátu BIM již připravujeme nové developerské projekty a je pouze otázkou času, kdy je aplikujeme na správu budov.

V jaké fázi projektu si vybíráte dodavatele facility managementu? Jak vnímáte tento obor a jaká je z vašeho pohledu tuzemská úroveň služeb?

Výběrové řízení organizujeme výrazně před dokončením každého nového objektu abychom byli schopni podrobně seznámit a proškolit facility management s novým objektem ještě prostřednictvím dodavatele stavby, a vyžadujeme přítomnost FM při všech finálních zkouškách, testech, měřeních, prověrkách a školeních. Oborově se samozřejmě jedná o klíčovou profesi, na kterou jsou kladeny čím dál větší požadavky především v oblasti energetiky a tento trend bude pokračovat.
Z tohoto pohledu je nutné zmínit oblast vzdělávání, kde se domnívám, že jsme pozadu, a je nutné tento složitý multiobor více zviditelnit.

Berete ohled na facility management už ve fázi projektování budov?

Samozřejmě, snažíme se implementovat všechny zkušenosti do nových projektů a jednotlivé projektové fáze průběžně konzultujeme napříč firmou včetně FM.

Jak vnímáte téma ESG ve spojitosti s facility managementem?

Naprosto zásadně. Samozřejmě záleží, jak si každá společnost nastaví oblasti, kterým se chce v rámci jednotlivých pilířů ESG věnovat, ale FM hraje klíčovou roli při naplňování jednotlivých politik, především v oblasti energetiky a úspor, odpadového hospodářství, nakládání s vodou apod.

 

 

O společnosti Passerinvest Group

Náměstí Ellen G. Whiteové

Passerinvest Group je ryze česká firma, stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních i rezidenčních budov. Mezi nejvýznamnější projekty patří Brumlovka a Nové Roztyly v Praze.

 

Text: Petra Ducháčková
Foto: archiv Passerinvest

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.