Facillity Management Journal

ROZHOVOR S VÁCLAVEM ŠÍMOU, VEDOUCÍM STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ PENNY.

PENNY je jedním z největších diskontních řetězců v České republice a provozuje nejširší síť prodejen ve všech regionech. Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který provozuje přes 15 000 prodejen v 20 evropských zemích a zaměstnává kolem 330 000 lidí. PENNY kromě České republiky působí i v Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku a Rumunsku. Na český trh firma vstoupila v roce 1997 a zaměřila se na rozvoj v regionech: dnes provozuje přes 400 prodejen a je jedničkou na trhu s nejrozšířenější prodejní sítí. Zaměstnává více než 6 000 lidí.

Penny provozuje na českém trhu přes 400 prodejen a každý rok přidá dalších 10. Jak firma s více než 6 000 zaměstnanci řeší facility management? Proč zavírá mrazáky? Proč automatizuje FM procesy?

Na českém trhu provozujete více než 400 prodejen: jakým způsobem řídíte expanzi a rozvoj obchodní sítě?
VM: Jsme řetězec s největším počtem prodejen u nás a naši pozici chceme i nadále posilovat a upevňovat. Náš expanzní tým proto průběžně vyhledává místa, kde naše prodejny ještě nejsou. Průběžně pracuje až na 100 potenciálních projektech.

Na jaká města a lokality se zaměřujete a kolik nových prodejen ročně otevřete?
VM: Zaměřujeme se na všechny lokality, které dávají smysl například z hlediska velikosti spádové oblasti, zastoupení konkurence nebo vzdálenosti dalších prodejen PENNY. Jsme velmi silní v regionech a v menších městech, proto se teď zaměřujeme mimo jiné na posílení naší pozice v Praze a dalších větších městech. Formát našich prodejen nám umožňuje být flexibilní. Budujeme jak samostatně stojící prodejny, tak i prodejny v rámci retail parků, nebo i prodejny v centrech měst s menší prodejní plochou. Ročně otevíráme v průměru 10–15 nových prodejen.

Jakým způsobem řešíte facility management a správu nemovitostí?
VM: Oblast facility managementu je řízena interním týmem, který zodpovídá za různé druhy činností od zpracovávání požadavků, které přicházejí z jednotlivých prodejen, až po výběr externích dodavatelů a kontrolu jejich činnosti a výkonu. Já osobně zodpovídám za vytváření strategických plánů, rozpočtu a následně za plnění všech činností a cílů.

Dramatický růst cen energií se promítá i do provozních nákladů: jak na tyto změny reagujete? Změnami technologií vytápění, resp. chlazení?
VM: Nárůst cen je značný a stejně jako všem hráčům na trhu, i nám komplikuje naplánované činnosti. Rozdělil bych to na dvě oblasti. První jsou technologie samotné, kde dlouhodobě investujeme do inovací a nových řešení, které nám následně pomáhají šetřit energii a náklady na jejich údržbu. Na všech našich prodejnách již máme instalováno úsporné LED osvětlení, instalujeme úspornější chladicí zařízení a navyšujeme počet prodejen, v nichž jsou všechny chladicí regály uzavřeny dveřmi.
Druhou oblastí je pravidelný servis, kde musíme společně s našimi externími partnery mnohem více než v minulosti hledat způsoby, jak zachovat náš požadovaný standard a zároveň nepřekračovat schválený rozpočet.

Používáte pro správu vašich nemovitostí nějaký CAFM systém? Které služby v oblasti provozu FM outsourcujete, a které naopak řešíte vlastními zdroji?
VM: Používáme systém Evidence, což je náš hlavní, na míru vytvořený nástroj, v němž máme všechny informace o našich prodejnách, využitých technologiích nebo požadavky na servis a údržbu. V loňském roce jsme zahájili spolupráci také se společností Alstanet a jejich systém využíváme pro řízení dalších procesů v rámci facility a asset managementu. Interně máme tým facility manažerů, kteří na činnosti související se správou našich objektů využívají externí partnery. Považujeme to za ideální řešení jak z hlediska provozního, tak finančního.

V březnu 2022 jste komunikovali masivní investice do změn prodejen. Jak tento projekt probíhá? Pokračujete podle plánu?
VM: Modernizace celé naší sítě probíhá od roku 2017. Plány se nám úspěšně daří plnit a v letošním roce kompletně dokončíme modernizaci celé sítě v rámci konceptu Markthalle. I v dalších letech budeme pokračovat v investování do našich prodejen, a to jak do jejich vzhledu, tak do technologií.

Dá se z dosavadních zkušeností vyčíslit, jak velkou úsporu energií přinese u jedné vaší prodejny přeměna podle konceptu Markthalle?
VM: Koncept Markthalle jako takový je primárně o změně uspořádání prodejní plochy a celkovém vzhledu interiéru, což samo o sobě nemá vliv na úsporu energií. Společně se změnou konceptu prodejny ale provádíme změny technologií na dané prodejně. Samotná úspora pak závisí na celé řadě faktorů, mimo jiném i na stavu budovy. Navíc energetické projekty realizujeme i mimo přestavby Markthalle. Obecně se ale díky investicím daří realizovat úsporu až okolo 10 procent.

Jak pokračujete ve spolupráci s firmou eON při budování nabíječek na elektroaut v kombinaci s fotovoltaikou?
VM: Aktuálně máme v provozu 12 dobíjecích stanic pro elektromobily a dalších více než 25 projektů je ve fázi přípravy a realizace. Do konce roku 2023 chceme zprovoznit více než 50 dobíjecích stanic u našich prodejen. Spolupráce se společností eON funguje velmi dobře a zabýváme se i možnostmi spolupráce v dalších oblastech. Na budování dobíjecích stanic ale spolupracujeme i s dalšími hráči, například PRE.

Troufnete si v střednědobém horizontu odhadnout, jak se bude retailový trh, na kterém patříte k nejvýznamnějším hráčům, vyvíjet? O jakých konceptech, především v oblasti facility managementu, architektury a energetické náročnosti ve vaší firmě nyní uvažujete?
VM: Jedním z nejdůležitějších směrů vývoje bude lepší práce s daty a automatizace facility procesů. Již nyní máme celou řadu systémů, které nás v reálném čase informují o stavu většiny našich zařízení na prodejnách. Správným využíváním a interpretací dat můžeme ještě efektivněji a úsporněji spravovat budovy jako celek.
V případě výstavby nových budov hledáme především materiály a technologické postupy šetrné k životnímu prostředí. Plánujeme otestovat například výstavbu budovy z CLT panelů a také pracujeme na co nejefektivnějším systému pro chlazení a vytápění.

 

PENNY letos dokončí modernizaci celé sítě více než 400 prodejen. Během uplynulých 5 let do ní investovalo přes 1,5 miliardy korun. Do konce roku 2021 dostalo novou podobu Markthalle celkem 344 prodejen. „Celý projekt odstartoval v Praze na Lehovci. Od té doby každý rok přestavujeme okolo 70 prodejen. U standardní základní modernizace je to 5 dní, kdy prakticky vybouráme interiér prodejny, vyměníme osvětlení, chladicí technologie, obklady, regály, zkrátka vytvoříme zcela nové prostředí pro naše zákazníky, aby se cítili příjemněji, a co je důležité, současně to znamená významné ekologické úspory energií a nové komfortnější zázemí pro zaměstnance,“ popisuje Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY.
Koncept Markthalle, který je navržen v duchu tržiště s výrazným využitím přírodních prvků, se v průběhu let, i na základě připomínek zákazníků a zaměstnanců, stále vyvíjí. „Od zahájení projektu, když první skici vznikly v roce 2015, jsme postupně přešli na druhou a třetí generaci našeho konceptu. V průběhu let se měnil design, když jsme například hledali materiály s větší odolností a poskytující lepší komfort zákazníkům i zaměstnancům. Vývojem prošlo i LED osvětlení, kdy máme navržena unikátní světla jen pro naše prodejny, hledáme stále úspornější chladicí a mrazicí technologie a tak dále,“ popisuje Václav Šíma. „Výrazně se také zvýšil důraz na zázemí pro zaměstnance, pro které jsme navrhli nový koncept zázemí s cílem vytvořit pro ně prostředí, kde si mohou v průběhu náročného dne odpočinout a cítili se příjemně s veškerým komfortem.“
Modernizace jedné prodejny představuje investici v řádu milionů korun. Celkem PENNY investuje v průběhu 5 let do nové podoby své prodejní sítě bez započtení investic do expanze a výstavby nových prodejen přes 1,5 miliardy korun.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.