Facillity Management Journal

Rozhovor s Petrou Gütterouvou, Associate Director MVGM Property Management Czech.

Jste na předních místech poskytovatelů facility management služeb. Jak vnímáte současný trh FM služeb, obzvlášť v této době po covidu a během energetické krize?

Současná ekonomická situace má samozřejmě značný vliv na poskytování služby facility a property managementu. Zaznamenali jsme tlak na zvýšení cen
u servisních organizací, a naopak neochotu akceptace těchto cen klienty. Pro akceptaci nových cen je důležitá znalost trhu, cenová hladina poskytovaných služeb a správná volba obchodního partnera. Současná situace přispěje k eliminaci trhu a sítem projdou jen korektní, transparentní a kvalitní dodavatelé.

V našem časopisu se hodně věnujeme tématu ESG. Jak pracuje MVGM s procesy a inovacemi ve svých službách, struktuře nebo procesech směrem k novým trendům a nařízením?

MVGM zareagovala velmi efektivně na potřebu trhu v oblasti ESG a nejprve sama zavedla ESG strategii ve sběru dat napříč všemi devíti evropskými pobočkami
a stanovením cílů včetně metodiky jejich měření a vyhodnocení tak, abychom se chovali zodpovědně k životnímu prostředí a společnosti. Současně tuto službu nabízíme klientům a vnímáme, že ESG je důležitým parametrem určujícím kondici a zodpovědnost jednotlivých společností.

Co podle vás musí umět kvalitní facility manažer administrativní nebo retail budovy?

Kvalitní facility manažer musí mít detailní praktické znalost technologií, musí ovládat práci s CAFM systémy a disponovat znalostmi v oblasti BIM. Standardem jsou také požadavky na velmi dobré komunikační dovednosti a řízení lidských zdrojů včetně znalosti cizího jazyka. V poslední době se také setkáváme s požadavky na stavební znalosti. Osobně bych ještě dodala, že je facility manažer multifunkční osoba, která musí rovněž ovládat time management a risk management.

Jaké služby v současné době vaši klienti poptávají nejvíce? Mění se portfolio vašich klientů?

Kromě technického facility managementu jsme poptáváni pro konzultační činnosti v oblasti standardizace a nastavení procesů. Přetrvává poptávka po integrovaném facility managementu. Současně jsou zaznamenali také poptávku po službách ESG a stále se opakuje problematika BIM. Díky našemu týmu vysoce profesionálních odborníků se portfolio klientů rozrůstá a věříme, že v tomto roce zaznamenáme značné rozšíření nabízených služeb.

Kam směřuje facility management budoucnosti?

Obecně je budoucnost ve vizualizaci, ať už hovoříme o BIM modelech nebo virtuální realitě za pomoci 3D brýlí. Nesmíme ale zapomenout, že vždy bude nedílnou součástí FM služeb fyzická přítomnost na objektu, jeho kontrola, prevence, opravy a servisy.

Jaká je vaše zkušenost s facility manažery a techniky ve službách FM a property managementu při využití CAFM systémů? Používají CAFM aktivně, nebo jsme teprve na začátku dlouhé cesty?

Využívání CAFM systému je již delší dobu standardem poskytovaných služeb. Novou výzvou pak bude práce s modelem BIM. Obávám se, že poskytovatelé FM služeb nebudou schopni zajistit obsluhu modulu BIM až po úroveň techniků. Klienti se naopak musí připravit na navýšení finančních prostředků na mzdové náklady z důvodů vyšší kvalifikace personálu a technické vybavení.

V čem vidíte výhody a nevýhody v poskytování property a facility management služeb současně. V čem je přidaná hodnota oproti konkurenci?

Propojením činností získává klient ucelený pohled na správu objektu z pohledu financí a technických činností. Byly vytvořeny nové procesy, kde jsou výstupem shodné cíle pro celý tým – kvalitní péče o budovu, klienta a nájemce. Vytvořením rozsáhlé integrované služby došlo k odstranění konfliktů mezi dodavateli
a odběrateli. Klient získal optimalizaci nákladů a úspory v poskytování jedné integrované služby oproti více samostatným službám. Nedílnou součástí optimalizace je i poskytování zvýhodněných cen servisních služeb díky rozsáhlému portfoliu klientů, popř. realizace vlastními specialisty na danou problematiku. Kvalita služeb je nastavena na vysokou úroveň a KPI nejsou motivovány vícepracemi, ale spokojeností klienta a nájemců. Tento přístup je pro klienty velmi přínosný. Property management tak spravuje finanční stránku objektu včetně energií a se znalostí těchto parametrů spolu s efektivní správou facility managementu přináší efektivní úspory a rychlou reakci na vzniklou situaci.

 

Petra Gütterová je Head of ESG Department, MVGM Property Management Czech s.r.o. Má více než dvanáctileté zkušenosti
v oblasti facility managementu. Je certifikovaný facility manažer, interní auditor, členka profesní asociace IFMA CZ a členka profesního OTO týmu pro standardizaci BIM.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.