Facillity Management Journal

O VYUŽITÍ DRONŮ VE FACILITY MANAGEMENTU A PRŮMYSLOVÉM POUŽITÍ DRONŮ JAKO SLUŽBĚ JSME SI POVÍDALI S DAVIDEM BALHAREM, UAV PRODUCT MANAGEREM SPOLEČNOSTI ARRIDERE.

David Balhar

Jak se technologie dronů v posledních letech vyvíjejí?

Drony dnes obvykle nesou termokamery a provádějí kontrolní inspekční práce na fasádách nebo na střechách.  U moderních dronů se stále zvyšuje výdrž baterie, množství senzorů i váha, kterou dron unese. My nejčastěji využíváme termokameru, která vyhledává úniky tepla a tepelné defekty plášťů objektů. Čili na jednu stranu prostřednictvím dronu sbíráte data a na druhou stranu ta data pak musíte umět správně zpracovat. My například řešíme zaměřování různých historických objektů, kde často spolupracujeme s Národním památkovým ústavem, pro který zajišťujeme dokumentaci hradů a zámků.

Revize střechy pomocí termokamery a dronu
Revize střechy pomocí termokamery a dronu

Jaké další využití drony ve facility managementu mohou mít?

Například jsme pracovali pro pražskou Technickou správu komunikací, která potřebovala vyhodnotit spolehlivost detekčních systémů na modrých zónách v rámci svého výběrového řízení. Dělali tendr na nová vozidla a každý z uchazečů přišel s nějakou svou technologií a my jsme pomocí dronů porovnávali nasbíraná data. Trvalo to poměrně dlouho a nebyl to úplně jednoduchý proces: létali jsme i v nočních hodinách, protože jsme potřebovali vidět i spolehlivost systémů evidence na modrých zónách i v noci. Jednotlivá zaparkovaná vozidla jsme identifikovali na mapových podkladech, přiřadili jim GPS souřadnicia u každého vozidla jsme vyhodnocovali například míru přesahu zaparkovaného auta do modré zóny.

Jaké je využití dronů při údržbě budov? Dá se například automatizovaně hlídat nějaký areál, případně nahradit dronem fyzickou ostrahu?

V takové fázi, že by se dalo říci „plně nahradit“, zatím nejsme. A nevím u nás ani o žádné instalaci dronů, kterou popisujete. V legislativních podmínkách České republiky to zatím možné není. Na druhou stranu je v této oblasti velký potenciál. Ano, může být nějaká aplikace, která dron navede, aby obletěl perimetr objektu nebo závodu, v daných bodech třeba provedl obhlídku… to všechno lze. Nicméně pořád potřebujete obsluhu, aby vyměnila baterii a stroj znovu vypustila. Na druhou stranu už nějaký čas jsou na trhu dokovací stanice, které se instalují na vhodná a bezpečná místa v rámci perimetru a jsou schopná drony nabíjet. Při ostraze objektu jste ale schopen nastavit vnitřní logiku, co má dron hlídat. A nemusí to souviset čistě jenom s narušením bezpečnosti ve smyslu security. Může se stát, že třeba v petrochemickém závodě dojde k požáru, dron může zaznamenat nestandardní stav, kouř nebo detekovat únik plynu a dát tato data dál.

A další obrovská oblast využití bezpilotních systémů je zemědělství…

Pasportizace logistických areálů pomocí dronů
Pasportizace logistických areálů pomocí dronů

Ano, třeba u napadení stromů kůrovcem umíme podle spektrálních charakteristik jednotlivých stromů zjistit míru napadení i počty. Nebo u velké nemovitosti chce klient provést před koncem záruční doby na objekt kontrolu pláště a připravit zprávu, zda je vše v pořádku. To je přesně práce pro dron. Anebo jsme řešili například pro ŘSD monitoring stavby dálnice. Úsek šesti kilometrů jsme monitorovali v průběhu výstavby a sledovali i počty pracovníků a techniky na stavbě v daném časovém úseku. V tomto případě to byla kontrola daného zhotovitele, která mimochodem dopadla dobře.

Drony jako služba umožňují firmám a institucím využívat různé služby od společností provozujících drony. Ve facility managementu nacházejí čím dál větší uplatnění například v oblastech, jako je těžební průmysl, mapování a průzkum, ale i v zemědělství, kde lze drony využít pro sledování stavu plodin, hodnocení škod, odhad výnosů, přípravu půdy, plánování zavlažování a počítání plodin. Kromě zemědělství a těžebního průmyslu nacházejí drony jako služba uplatnění ve stavebnictví, energetice a veřejných službách, v telekomunikacích a ropném a plynárenském průmyslu. Pasportizace ploch pomocí dronů umožňuje efektivně a ve značné míře nahradit konvenční geodetické služby zaměřené právě na pasport ploch. Časová úspora realizace se přibližně pohybuje okolo 50 %, finanční úspora pak až 20 % oproti konvenčním geodetickým metodám. Letecké snímkování pomocí dronů slouží k monitoringu a kontrole komplexních plášťů stavebních objektů, dílčích stavebních konstrukcí, těžko přístupných míst a lokalit – zateplení, zatékání, komíny, římsy, okna, okapy, atiky, svody, vikýře, apod.

Text: Radek Váňa, foto: archiv Arridere

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.