Facillity Management Journal

PARKVIEW od RICHARD MEIER & PARTNERS a CUBOID ARCHITEKTI je inovativní a energeticky úsporná budova, která využívá výrazně méně energie a vody než běžné kancelářské budovy. Její součástí je řada energeticky úsporných řešení k minimalizaci environmentální stopy a významnému snížení provozních nákladů.

CERTIFIKACE LEED Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) je nejpopulárnější certifikace ekologického stavitelství na světě. Vyvinula ji nezisková organizace U.S. Green Building Council. LEED zahrnuje systémy hodnotící design, konstrukci a údržbu ekologických budov, domů či čtvrtí. Jejím cílem je přimět stavitele a developery k zodpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí a k účelnému využívání materiálů. Certifikace LEED vznikla v roce 2000 ve Spojených státech, uplatňuje se ve více než 130 zemích.

 

V rámci certifikace LEED Platinum je projekt společnosti Skanska Property s 97 obdrženými body druhou nejudržitelnější kancelářskou budovou na světě dokončenou v roce 2020. Podobu budovy Parkview navrhlo americké architektonické studio Richard Meier & Partners, pro které to nebyl první architektonický počin na pražské Pankráci. Podle jeho návrhu již v roce 2012 vznikla sousední kancelářská budova City Green Court, kterou rovněž postavila Skanska. Kancelář Richarda Meiera se podílela také na projektu výškové budovy City Tower. Se třemi podzemními a devíti nadzemními podlažími je Parkview mladší sestrou sousední City Green Court. Společně s nejstarší City Tower vytváří náměstí, do kterého jsou orientovány také jejich vstupy a v případě Parkview i monumentální prosklená stěna atria. Deváté nadzemní podlaží má dvě prostorné venkovní terasy, střešní zahrada nabízí výhledy do okolí. Atrium je racionálně řešený prostor, do kterého se obrací schodiště, výtahy i patrové galerie spojující jednotlivá administrativní křídla. Doplňuje ho dřevem obložený ostrůvek organického tvaru s posezením, obklopený zelení. Nad ním se vznáší skleněný lustr od Marka Číhala a společně tak kontrastují s čistou Meierovou geometrií.

CERTIFIKACE

Jde o první objekt v České republice, kterému se podařilo obdržet tři certifikace udržitelnosti – tedy LEED na úrovni Platinum; certifikát WELL, hodnotící pohodu uživatelů a certifikát WELL Health-Safety Rating, zaměřující se na řešení krizových stavů. K úsporám energií pomáhá kombinace několika technických řešení: obvodový plášť z kvalitních materiálů, použití odpadního vzduchu z kanceláří pro větrání atria, chladicí trámy, LED svítidla, zalévání vegetační střechy dešťovou vodou, ale i využití recyklovaných a lokálních materiálů. Dosahované úspory energií a pitné vody jsou díky technologickým řešením 40% (dle metodiky LEED). Pomocí metody One Click LCA byla spočítána uhlíková stopa projektu po dobu 60 let životnosti stavby.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Půdorysně má stavba tvar písmene U s atriem uzavřeným prosklenou střechou a severní stěnou. Nosným systémem je monolitický železobetonový skelet, nadzemní část má rozměry 49 × 59 metrů. Spodní stavba se realizovala z vodonepropustného betonu bez dalších povlakových izolací, jako tzv. xypexová vana. Stropní desky jsou betonové. Hlavní schodiště jsou desková prefabrikovaná, jejich ramena jsou uložena na monolitické mezipodesty pomocí krátkých konzol přes pružnou podložku. Ramena jsou pohledová. Schodiště v atriu je monolitické deskové, stupně byly betonovány zároveň s deskou.

STŘECHY

Střechy byly řešeny jako zelené nebo provozní (pochozí či pojížděné). V jejich skladbách je dělená tepelná izolace (tzv. systém DUO) s živičnou parozábranou s hliníkovou vložkou na spádované stropní desce, tepelnou izolací na bázi polystyrenu, hydroizolací na bázi měkčených PVC a krycí vrstvou z extrudovaného polystyrenu. V úrovni parteru jsou střechy s dlažbou z pražské mozaiky. Realizovány byly se spádovanými stropními deskami s živičnou hydroizolací.

VYTÁPĚNÍ BUDOVY

Budova je vybavena rekuperací tepla a dohřevem přívodního vzduchu na teplotu interiéru (vzduchotechnika nepokrývá tepelné ztráty budovy). Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a přípravu teplé vody je horkovodní předávací stanice. Pro vytápění v kancelářích slouží stojanové konvektory, pro restauraci a obchodní jednotky podlahové konvektory. Atrium se temperuje přefukem větracího vzduchu z kanceláří, dále v budově bylo navrženo vytápění podlahovými konvektory a systém hladkých trubek u prosklené stěny atria, aby se zamezilo účinku padajícího studeného proudu vzduchu. Prostor recepce a plocha podél fasády jsou osazeny teplovodním podlahovým vytápěním. Zdrojem chladu objektu jsou dva výrobníky studené vody o celkovém výkonu 1414 kW. Chladicí jednotky jsou vybaveny řídicím systémem pro jejich provoz a diagnostiku poruch.
Kanceláře se chladí indukčními jednotkami. Vzduchotechnika částečně pokrývá tepelnou zátěž díky nižší teplotě přiváděného primárního vzduchu.
Pro chlazení obchodních jednotek slouží podstropní fancoil jednotky. Nádrže na dešťovou vodu a sprinklerová nádrž byly navrženy jako monolitické železobetonové vany. Betonovaly se jako součást nosné konstrukce objektu. Dešťová retenční a závlahová nádrž jsou propojeny přepadem.

TRVALE UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ

Parkview je inovativní a energeticky úsporná budova, která využívá výrazně méně energie a vody než běžné kancelářské budovy. Její součástí je řada energeticky úsporných řešení k minimalizaci environmentální stopy a k významnému snížení provozních nákladů. Oblasti, v nichž Parkview dosahuje vynikajících výsledků, jsou:

• Použití ekologických materiálů v celé budově k vytvoření zdravého pracovního prostředí.
• Vysoce kvalitní a účinné LED osvětlení se senzory obsazenosti a pohybu k minimalizaci spotřeby energie.
• Významné množství pitné vody (cca 30 %) je uspořeno prostřednictvím účinných armatur.
• Vysoce výkonná fasáda, důmyslný systém ventilace a klimatizace, chladicí trámy, LED světla a výtahy s rekuperací energie snižují spotřebu energie budovy o 36 %.
• Uživatelé jsou vybízeni k využívání pokročilého systému recyklace a řádnému třídění odpadu včetně kompostování a třídění kovů.
• Všechny zasedací místnosti jsou vybaveny senzory CO2, takže mohou být efektivnější díky většímu množství čerstvého vzduchu.
• V areálu se sbírá dešťová voda a využívá se k zavlažování zahrady a zelené střechy.

 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PARKVIEW PRAHA

Investor: Skanska Property Czech Republic, s.r.o.

Autor: Dukho Yeon, Guillermo Murcia – Richard Meier & Partners Architects LLP

Spoluautor a generální projektant: CUBOID ARCHITEKTI – Aleš Papp, Magdaléna Pappová

HIP, stavební část: m3m s.r.o. – Martin Kovařík, Petr Franze, Martin Šubrt

Statika: Statický Servis s.r.o. – Michal Šibrava

Koncepce TZB: Stantec s.r.o. – Tomáš Kostkan

Dodavatel: Skanska a.s.

Hrubá podlažní plocha nadzemní části: 17 470 m2

Hrubá podlažní plocha podzemní části: 10 280 m2

Celkový obestavěný prostor: 112 880 m3

 

 

Text: redakce

Foto: Tomáš Hejzlar

 


CUBOID ARCHITEKTI (Aleš Papp, Magdaléna Pappová)
od založení v roce 2006 klientům nabízí projekty všech typů staveb, od administrativních a veřejných budov, bytových a rodinných domů až po interiéry, návrhy městských prostor, urbanistické studie a řešení zahrad. Kromě samotného architektonického návrhu zajišťují všechny další projektové práce jak pro získání všech nezbytných povolení, tak pro vlastní realizaci stavby, včetně dohledu při jejím provádění. Pracují pro velké developerské společnosti, města, veřejné instituce, ale i pro jednotlivé soukromé stavebníky. Jako spolupracující architekti se podílejí na českých projektech ateliéru světoznámého architekta Richarda Meiera.
www.cuboid.cz

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.