Facillity Management Journal

Tři bílé kostky modřanské radnice v Praze 12 navrhlo architektonické studio LOXIA. Odkazují na historický cukrovar, ale také ukazují budoucnost veřejných staveb navržených v BIM.

 

TŘI KOSTKY CUKRU

Praha 12 čítá dohromady přes 60 000 obyvatel, a proto zde byl již desítky let požadavek na vytvoření nové důstojné a reprezentativní radnice, kde se spojí 7 nynějších adres úřadů roztroušených po celé dvanáctce do jedné budovy.
Nová radnice Prahy 12 se nachází v ulici Generála Šišky a tvoří ji tři jednoduché objemy – kostky, které jsou seřazeny podél této ulice.
Před hlavním průčelím, orientovaným na západ, je vytvořena piazzeta, která poskytuje místo pro setkávání a s ním spojené drobné akce typu trhů, slavností nebo koncertů. Tento prostor končí mezi sloupy průčelí, které vytváří kryté loubí a přivádí občany do vstupní haly. Dvoupodlažní vstupní hala s recepcí, bistrem, kavárnou a několika drobnými obchodními jednotkami je jádrem domu.

PROSTOR PRO MÍSTNÍ

Radnice lidem přináší prostor velkého multifunkčního sálu, ve kterém se kromě pravidelného zasedání zastupitelstva mohou uskutečňovat další kulturní akce v podobě tanečních lekcí, malých divadelních představení, ale také výstav, přehlídek nebo různých burz či trhů. Na tento sál přes foyer navazuje prostor restaurace, která slouží zaměstnancům radnice i veřejnosti. V posledním podlaží západní kostky se nachází nová obřadní síň s výstupem na velkou střešní terasu.

NAVRHOVÁNÍ V BIM

Nová radnice byla projektována kompletně v systému BIM. Ateliér LOXIA zajišťoval architektonickou studii, územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentaci, autorský dozor a dokumentaci skutečného provedení.
Projekt nové radnice se podařilo dokončit v rekordně krátkém čase – od zadání projektu uběhly pouhé čtyři roky. „Byla radost pracovat na tak zajímavém a významném projektu, protože nejde jen o klasickou kancelářskou budovu, ale o nové, přirozené centrum městské části. Jako takové musí mít duši a musí svým obyvatelům přinášet mnohem více než běžný úřad,“ uvádí Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které je autorem návrhu nové radnice.

BIM & CAFM

Kromě zvýšení komfortu pro místní obyvatele i pro úředníky přináší otevření nové radnice také další velmi důležitý aspekt – významnou úsporu nákladů. Nová radnice byla totiž navržena jako maximálně úsporná z hlediska údržby a energetické náročnosti. Stavba je tvořena nadzemní částí s rozlohou 12 700 m2 a suterénní částí o rozloze 2 650 m2.

Radnice byla od samotného počátku projektována metodou BIM, a to se všemi profesními částmi. Celý projektový tým pracoval současně na jednom modelu, díky čemuž měli všichni, kdo na projektu pracovali, neustále k dispozici nejaktuálnější modely a každý tak mohl ihned reagovat na případné změny. Modely TZB i konstrukčního řešení byly vytvářeny v jednotném softwaru, což je nejideálnější způsob navrhování je

dnoho projektu. Při předávání IFC modelů z jiných softwarů by mohlo docházet k neúplnému přenosu dat a ztrátě souřadnic. „Projektování ve 3D nám v době tvorby projektové dokumentace výrazně pomohlo při zpracování požadovaných změn ve vnitřních dispozicích. To by při způsobu 2D projektování nebylo v tak krátkém čase možné. Projektování ve 3D má oproti 2D také velkou výhodu v tom, že se jednodušeji odhalí kolize a komplikace, a je tedy možné najít řešení ještě v počítači před samotnou realizací stavby. Podmínkou je dobrá znalost softwaru a dobře nastavené procesy,“ vysvětluje Michal Hendrych z ateliéru LOXIA.

TECHNOLOGIE & ÚSPORY

Možnosti budoucnosti jsou téměř nekonečné, proto je střecha nové radnice připravená pro osazení fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem max. FVE 50 kWp, která ve špičkách výkonu může pokrýt 5–10 % spotřeby elektrické energie objektu během pracovního týdne a většinu spotřeby elektrické energie nezbytné pro údržbu objektu během víkendů.
Na parkovišti byly instalovány stanice pro nabíjení elektromobilů – nabíjecí stanice typu Hypercharger (rychlé nabíjení – 1×) a Voltdrive (standardní nabíjení – 3×). Srážková voda ze střech objektu a navazujících zpevněných ploch je sváděna srážkovou kanalizací do akumulačních a retenčních nádrží, které jsou umístěné pod parkovištěm. V areálu je osazena retenční (cca 200 m3) a akumulační nádrž (cca 40 m3, s možností rozšíření až na 70 m3). Retenční nádrž slouží pro nárazové zadržování a postupné vypouštění dešťové vody do vodoteče. Zásoba vody v akumulační nádrži je určena pro zálivku zeleně v areálu.

 

Radnice Městské části Praha 12 – Modřany
Investor: Městská část Praha 12
Hlavní dodavatelé stavby: Geosan Group a.s., Klement, a.s.
Architekt: Ing. arch. Jana Mastíková, LOXIA
Plochy: nadzemní část: 12 700 m2, suterén: 2 650 m2
250 kanceláří, provozních místností, jednacích a dalších prostor, 160 parkovacích stání
Obestavěný prostor: 77 200 m3
Zastavěná plocha: 3 500 m2
Pozemek: 9 675 m2
Investiční náklady: 510 mil. Kč bez DPH
Dokončení: 2021

 

Text: Redakce, Foto: LOXIA

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.