Facillity Management Journal

Jaké daňové a účetní výhody s sebou nese vybavení kancelářského prostoru akustickými budkami a jak se liší od daňových odpisů při klasickém fit-outu? Jak si s tímto vybavením interiéru poradí účetní? Komentuje JANA JÁČOVÁ, zakladatelka a majitelka společnosti Účetnictví On Line.

DÉLKA ODPISOVÁNÍ
Zatímco standardní rekonstrukce interiéru (fitout) bude mít charakter technického zhodnocení budovy, a doba daňového odpisování bude 30 nebo 50 let, akustickou budku bude pravděpodobně obvykle možné zařadit do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. Tímto způsobem její hodnotu podnikatel mnohem rychleji „dostane do nákladů“.

ZŮSTATKOVÁ CENA
Dalším aspektem může být daňová uznatelnost zůstatkové ceny technického zhodnocení. Zatímco při ukončení nájemní smlouvy si podnikatel může jednoduše přemístit akustickou budku do nových prostor bez dopadu na základ daně z příjmů, u technického zhodnocení je to složitější. Aby se zůstatková cena technického zhodnocení kanceláří (která může být vzhledem k délce odpisování značná) stala daňovým nákladem, je nutné, aby nájemce od pronajímatele obdržel kompenzaci minimálně ve výši této zůstatkové ceny. Jinak bude celá zůstatková cena či její část nedaňovým nákladem.

BUDKY, NEBO PŘÍČKY?
PŘÍKLAD Z PRAXE
Nájemce kancelářských prostor se rozhoduje, zda v nich provede klasické technické zhodnocení v podobě příček, dveří, podhledů, apod. v hodnotě 2 500 000 Kč, nebo zda pořídí 10 akustických buněk v hodnotě 250 000 Kč bez DPH za kus. Předpokládejme, že prostory jsou umístěny v administrativní budově, u které činí doba odpisování 50 let. Rovnoměrný roční odpis akustických budek v prvním roce odpisování (sazba 11 %) pak činí 275 000 Kč (a snížení DPPO o 275 000 Kč × 19 % =52 250 Kč), v dalších letech odpisování (sazba 22,25 %) činí roční odpis 556 250 Kč a úspora na DPPO 105 688 Kč. Rovnoměrný roční odpis technického zhodnocení v prvním roce (sazba 1,02 %) bude činit 25 500 Kč a úspora na DPPO 4 845 Kč, v dalších letech odpisování (sazba 2,02 %) činí roční odpis 50 500 Kč a úspora na DPPO 9 595 Kč.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Při pořízení akustické budky i technického zhodnocení prostor má plátce, při splnění podmínek zákona o DPH, plný či částečný (v případě, že poskytuje osvobozená plnění bez nároku na odpočet jako finanční, pojišťovací, vzdělávací služby, nájem, ap.) nárok na odpočet. Zatímco při opuštění technického zhodnocení bez náhrady by musel v souladu s obvyklým výkladem odvést z technického zhodnocení DPH, tato povinnost mu v případě akustické budky nehrozí, pokud ji bezúplatně nepřenechá pronajímateli.

Text: Jana Jáčová, Foto: archiv

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.