Facillity Management Journal

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU.

CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak na straně poskytovatelů, tak klientů. Velkým tématem pak je – i ve vztahu k měnící se legislativě – napojení konkrétních CAFM systémů na BIM model dané stavby. Oslovili jsme všechny významné hráče na trhu a zeptali se:

1. Můžete stručně charakterizovat váš CAFM software s ohledem na příchod očekávaného zákona o informačním modelování staveb (BIMu)?
2. V čem se odlišuje váš CAFM pro FM uživatele?
3. Jak je váš software připraven na komunikaci s BIM modelem z pohledu zadávání dat FM?
4. Očekáváte implementaci klasifikačního systému CCI do struktury CAFM?
5. Jak je u vašeho CAFM řešení postavený cenový model?
6. Jak váš CAFM software snižuje administrativní náročnost pro FM pracovníky na straně klientů i FM providerů?
7. Máte nebo připravujete využití společně s IoT technologií k vašemu CAFM?
8. Reflektuje váš software nový zákon 250/2021 o VTZ?
9. Můžete uvést referenční projekty na českém a slovenském trhu, kde je vaše řešení použité?

 

DODAVATEL: ALSTANET, S.R.O.
Název softwaru: AFM
Odpovídal: Aleš Choutka

1. Aplikace AFM je ve své verzi 3.X, tedy již téměř 3 roky, připravena na zpracování BIM projektů. A to jak ve své grafické části, tak zejména v té datové. Nicméně klienta připraveného na tento standard potkávám tak jednoho nebo dva ročně. Bohužel.

2. Jsme hodně orientovaní na procesy, od jejich flexibilního nastavování, sledování a řízení až po reporting. To nám dává potenciál využít široký rozsah evidence uložené v CDE. Poslední dobou mám pocit, že se diskuze věnuje zejména standardizaci a rozsahu datové evidence, ale bez jejího smysluplného využívání by se z ní stala jen velmi drahá a bohužel dlouhodobě neudržitelná databáze. My data v CDE prioritizujeme a v maximální míře využíváme a průběžně aktualizujeme. Data, která se využívat nedaří, zůstávají v CDE uložena bez aktualizace do budoucna.

3. Náš software je integrovaný vždy na míru danému BIM softwaru.

4. Bude-li k tomu obecná shoda, tak to jistě není problém. Samozřejmě již dnes pracujeme se standardizovanými číselníky, takže jejich náhrada za klasifikační systém CCI je relativně jednoduchá. Jsem si vědom, jak těžké je prosadit jakoukoliv standardizaci, proto podporujeme každé řešení, které bude zejména opřeno o facility praxi.

5. Myslím, že stále patříme k výjimkám, které nepočítají uživatele aplikace, ale spíše cloudovým s modelem, tedy podle objemu zpracovávaných dat. Uživatelů míváme v jednotlivých implementacích většinou stovky, až tisíce v každé aplikaci.

6. Dokážeme předložit příklady z praxe našich 100+ klientů, které by to ukázaly naprosto konkrétně. Ale na to není prostor. Jak jsem již uvedl ve své odpovědi na otázku č. 2, zaměřujeme se na procesy, které FM pracovníci denně vykonávají. Našich 28 propojitelných modulů nabízí stovky konkrétních příkladů, jak může FM pracovník minimálně elektronizovat, velmi často i automatizovat svoji práci. A je úplně jedno, jestli je na straně klienta nebo providera. Např. helpdesk, plánování údržby, sledování nájemních vztahů, půjčovna vozidel, rezervace parkovacích míst, kompletní sběr dat o energiích, energetický management, inventura, škodní události, recepční služba, služební telefony, likvidace majetku a mnoho, mnoho dalšího.

7. Aplikace AFM disponuje oboustranným API, a to v maximálním rozsahu všech uložených dat. Využívání údajů z oblasti IoT tedy logicky patří k jednomu ze zdrojů dat, které tímto způsobem integrujeme. Typicky v oblasti energií (spotřeby, teploty, chybové stavy) nebo parkovacích systémů (závory, obsazenost míst, typy vozidel v podzemí, využití kapacity), ale rovněž v oblasti využívání prostoru (počet osob v prostoru, vytížení zasedacích prostor), bezpečnosti atd. Opět konstatuji, že klientů, kteří jsou IoT kompatibilní, není hodně, což je škoda, je to mnohem jednodušší, než by se zdálo např. v porovnání s BIM.

8. Samozřejmě, oblast vyhrazených technických zařízení patří k našim základním kamenům, a to včetně odpovědnosti za provedení revize. Změna odpovědnosti je dostupná v aktuální verzi a revizi lze sledovat jak z pohledu vlastníka, tak správce, a to včetně dlouhodobého plánování údržby VTZ, změny legislativních podmínek (lhůty prohlídek či revizí), notifikací o blížících se termínech, nebo sdílení elektronické verze vlastní revize.

9. Projektů máme více než sto a je možné je najít na našich webových stránkách www.afm.cz v sekci „Reference“, zahrnují klíčové hráče v bankovním a telekomunikačním sektoru stejně jako většinu velkých FM providerů. Pokud se jedná o zkušenost s BIM projekty, tak v tuto chvíli naši klienti pracují na tvorbě BIM modelu, anebo jsou v režimu bezpečnostní prověrky a není možné o nich mluvit.

 

Aleš Choutka je od roku 1999 společník a jednatel předního českého a evropského dodavatele softwaru pro FM. Spoluautor a dlouhodobý gestor projektu FM benchmarking, který sbírá data o provozních nákladech a standardech v oblasti správy nemovitého majetku a vozového parku. Držitel ocenění „Osobnost roku“ v rámci soutěže FM Awards 2013 a FM Awards 2021 vyhlašovaných asociací IFMA CZ.

Společnost Alstanet, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1999 a primárně se zaměřuje na vývoj vlastního softwarového produktu AFM pro podporu procesů facility managementu. Její specializací je přizpůsobení aplikace firmám na míru, tak aby plně pokrývala všechny jejich požadované procesy. Nabízí provozování aplikací a jejich správu formou cloud služby na serverech umístěných na páteřní síti internetu. Společnost Alstanet, s.r.o. zastává také roli poradce při realizaci rozsáhlých projektů v oblasti informačních technologií.
www.afm.cz

 

 

DODAVATEL: DALUX
Název softwaru: DaluxFM
Odpovídal: Pavel Lacina

1. DaluxFM funguje od roku 2005 jako BIM plně funkční FM systém. V Dánsku existuje povinnost BIM již od roku 2007, a proto má Dalux jako dánská firma dlouhodobé zkušenosti se zpracováním a interpretací BIM modelů, a to jak během výstavby, tak ve fázi provozu. DaluxFM je nejčastěji využívaný CAFM systém ve Skandinávii, tedy v zemích, které jsou světovým lídrem v BIM. Díky tomu má DaluxFM ozkoušené „know-how“ jak na projektech realizovaných metodou BIM, tak na projektech bez modelu, kde je vybrané BIM procesy doplňují až ve fázi správy.

2. To je otázka na někoho, kdo zná všechny softwary na trhu a dokáže je porovnávat. DaluxFM byl zvolen jako nejvíce uživatelsky příjemný nástroj.

3. Ano, je. Srdcem systému DaluxFM je BIM server, který zpracovává a interpretuje BIM data. Vrámci DaluxFM se tato data dále doplňují tak, jak probíhá údržba a správa.

4. Ano, ale nejen CCI. Žádný systém pro správu by pro nás neměl být omezen na jediný třídník. Každý majitel nebo správce bude používat vlastní klasifikaci, která bude vyhovovat jeho potřebám.

5. DaluxFM je Software as a Service. Cena je individuální, dle potřeb klienta a rozsahu využití.

6. Stejná odpověď, kterou používám, když se mě někdo ptá na použití CDE. Pokud při výstavbě nebo správě používáte digitální data, softwarový nástroj by měl uživatelům umožnit následující:
1. Najít informace rychle, jak se říká jedním kliknutím. 2. Najít vždy ověřené a validní informace. Neztrácet čas ověřováním, nebo ještě hůře pracovat se zastaralými informacemi. 3. Mít možnost sledovat pouze ty informace, které konkrétní uživatel potřebuje právě teď.

7. Ano, propojení na IoT je možné.

8. DaluxFM digitalizuje záznamy a metody pořizování záznamů ze zkoušek a testů. V rámci nastavení systému lze specifikovat typ a množství požadovaných informací, které musí montáž, opravy, revize a zkoušky vybraných zařízení obsahovat, stejně jako rozsah a četnost činností.

9. Nemáme souhlas se zveřejněním referencí od stávajících uživatelů k dnešnímu dni. Nicméně v České republice jsou funkční instalace.

 

Pavel Lacina je Country manager v Dalux od roku 2019, předtím pracoval na stejné pozici ve Viewpoint. Je členem sdružení CZ BIM.

Dalux je dánská společnost se sídlem v Kodani poskytující software pro stavebnictví a development od roku 2005. Více než polovina z 300 zaměstnanců jsou vývojáři softwaru, což firmě umožňuje pružně reagovat na potřeby uživatelů. Dnes je s více než 500 000 uživateli největší společnost pro

BIM v Evropě. K dnešnímu dni má Dalux po Evropě 24 lokálních kanceláří, poskytujících podporu a služby klientům.
www.dalux.com

 

 

DODAVATEL: PIT SOFTWARE, S.R.O.
Název softwaru: pit-FM
Odpovídal: Petr Klement

1. CAFM systém pit-FM je již od svého vzniku v polovině 90. let úzce propojen s CAD systémy pro projektování staveb a technických zařízení budov (TZB). Výměna dat mezi CAFM systémem a CAD je obousměrná a konfigurovatelná podle potřeb uživatele. Grafický prohlížeč CAD výkresů je integrován v prostředí CAFM a umožňuje 2D i 3D zobrazení modelu vytvořeného v CAD prostředí. Bez přehánění je možné říct, že systém pit-FM byl vyvinut pro spolupráci s konceptem BIM ještě dříve, než tento koncept získal své pojmenování.

2. Asi nemá smysl porovnávat jednotlivé funkcionality. Stačí, že náš systém je modulární a flexibilní ve smyslu přizpůsobení konkrétní implementaci. Co jej ale opravdu může odlišovat, jsou jeho schopnosti přizpůsobení uživatelem samotným. Od nakládání s daty na vstupu i výstupu (integrovaný import a export dat z/do nejrůznějších formátů) přes možnost vytváření a sdílení komplexních filtrů a libovolných pohledů na data až po uživatelem vytvářený reporting pomocí vestavěného generátoru reportů. A pro koho by to bylo málo, může si modifikovat či naprogramovat vlastní funkcionalitu CAFM systému, neboť zdrojové kódy funkcí a vývojové prostředí jsou distribuovány společně s uživatelským prostředím. Záleží tedy jen na konkrétním uživateli, do jaké hloubky chce náš CAFM systém poznat a modifikovat si jej dle svých potřeb.

3. To bylo již naznačeno výše. Z grafického modelu umíme načítat fyzikální a technické parametry stavby a stavebních prvků, stejně jako další provozní, ekonomické a technické parametry TZB, inventáře a dalšího majetku včetně jejich umístění v rámci budovy. Naopak grafický model umíme obohatit o dynamické veličiny z provozu budovy, pořízené v CAFM systému. Komunikace s BIM modely je řízena pouze konfiguračními soubory. Takto lze propojit BIM modely různé složitosti (LoD) a zaměření, bez nutnosti programátorských zásahů do systému.

4. CAFM systém pit-FM (původem z Německa) má primárně implementován klasifikační systém OmniClass. Do systému může být vložena jakákoliv další klasifikace, pokud je dobře strukturována, formou naplnění klasifikačních tabulek a vytvoření hierarchických vazeb mezi prvky klasifikačního systému. To je i případ klasifikačního systému CCI.

5. Cenový model je postaven na principu plovoucích licencí. Tzn. počet fyzických uživatelů není omezen, pouze jich může se systémem pracovat v jeden okamžik jen tolik, kolik je pro danou implementaci zakoupeno licencí. Cena licencí klesá s jejich počtem. Pro vzdálené přístupy z webových prohlížečů a mobilních zařízení poskytujeme zvýhodněné licenční pakety. Počet nebo plocha spravovaných objektů ani počet záznamů v databázi nejsou nijak omezovány.

6. Především digitalizací a automatizací FM procesů. Digitalizací je např. míněn bezpapírový oběh dokumentů a dokladů (smlouvy, objednávky, požadavky na údržbu, pracovní příkazy, předávací protokoly, revizní zprávy) a jejich archivace s přístupem k dokumentům z dotčených objektů, subjektů a částí FM procesů uložených v databázi CAFM systému. Automatizace, to je např. definice plánů pravidelné údržby a jejich provádění ve smyslu generování upozornění na termíny revizí, automatického vystavování a odesílání objednávek na externí provádějící subjekty a jakéhosi outsourcingu dokumentace, kdy externí subjekt sám ukládá výsledek své práce (revizní zprávu) do systému vzdáleným přístupem.

7. CAFM systém pit-FM je otevřený propojením s jakýmikoliv externími systémy. IoT je již poměrně široce využíván spolu s pit-FM v implementacích v Rakousku a Německu. Na českém a slovenském trhu zaznamenáváme první vlaštovky v podobě integrace se systémy automatizovaného odečtu měřičů energií a médií.

8. Ano. V podstatě jde o aktualizaci interní databáze předpisů definujících typ VTZ a k němu druh odborného úkonu s periodou provádění a případně s kroky pracovního postupu.

9. Mimo jiné: Aquapalace Praha, Arcibiskupství olomoucké, Asental Group, Miele technika, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, Promet Group.

 

Petr Klement je programátor, SW inženýr, projektový manažer, team manažer, konzultant v oboru IT, ředitel SW divize a společnosti. Tento cyklus absolvoval za svůj více než 30 let trvající profesní život dvakrát. Posledních devět let obětoval spokojenosti uživatelů systémů pit především v České republice a hodlá v tom pokračovat i nadále.

Společnost pit Software, s.r.o. implementuje softwarové řešení pro oblast facility managementu (CAFM) a dodává projekční CAD software pro technické zabezpečení budov (TZB). Společnost působí od roku 2003 a je výhradním partnerem německého výrobce, společnosti pit-cup GmbH, pro český a slovenský trh.
www.pitsoftware.cz

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.