Facillity Management Journal

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU.

CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak na straně poskytovatelů, tak klientů. Velkým tématem pak je – i ve vztahu k měnící se legislativě – napojení konkrétních CAFM systémů na BIM model dané stavby. Oslovili jsme všechny významné hráče na trhu a zeptali se:

1. Můžete stručně charakterizovat váš CAFM software s ohledem na příchod očekávaného zákona o informačním modelování staveb (BIMu)?
2. V čem se odlišuje váš CAFM pro FM uživatele?
3. Jak je váš software připraven na komunikaci s BIM modelem z pohledu zadávání dat FM?
4. Očekáváte implementaci klasifikačního systému CCI do struktury CAFM?
5. Jak je u vašeho CAFM řešení postavený cenový model?
6. Jak váš CAFM software snižuje administrativní náročnost pro FM pracovníky na straně klientů i FM providerů?
7. Máte nebo připravujete využití společně s IoT technologií k vašemu CAFM?
8. Reflektuje váš software nový zákon 250/2021 o VTZ?
9. Můžete uvést referenční projekty na českém a slovenském trhu, kde je vaše řešení použité?

 

DODAVATEL: INTELLIGENT STUDIOS S.R.O.
Název softwaru: Xeelo
Building.online na platformě Xeelo
Odpovídala: Barbara Golasowská

1. Software budova.online je služba, kterou nazýváme Servisní knížka budovy. V ideálním případě jsou součástí servisní knížky data o budově již od položení základního kamene. Provozujeme i digitální stavební deník. Jsme připravení na archivaci, čtení a snagování v souborech .dwg i .ifc. Pro prohlížení spolupracujeme s bimU.io a dalšími platformami.

2. Ve spolupráci s odborníky na property management, s našimi prvními klienty a profesionály z oblasti facility managementu jsme vytvořili procesy včetně workflow kancelářských budov a průmyslových parků. Tyto procesy jsou nedílnou součástí softwaru a jsou naší největší výhodou na trhu. Mohou se samozřejmě prostřednictvím bezplatných aktualizací softwaru přizpůsobovat aktuálním potřebám světa property managementu. Budova.online je vybudována na platformě Xeelo, díky čemuž máme také výhodu snadné integrace do firemních IT ekosystémů. Xeelo je univerzální platforma pro digitalizaci procesů. Tu doplňuje naše integrační platforma Xeelo DX, která umožňuje komunikaci Xeela s většinou již existujících systémů.

3. Pojďme si představit situaci, kdy facility manager řeší určitou závadu. FM situaci popíše prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní do softwaru Budova.online a v BIM prostředí označí lokalizaci závady. Zároveň v Budově.online určí zodpovědnou osobu za odstranění závady a z BIM bude moci připojit informace o zařízení. To stejné platí při odstraňování závad a nedodělků na stavbách. Z příkladu výše lze vyčíst, že se zaměřujeme především na praktické využití BIM modelu pro zrychlení FM procesů. Priorita je pro nás využití technologie pro konkrétní potřeby našich klientů, a nikoliv pouze implementace technologie jako takové.

4. Ano, částečně. Především tam, kde to bude dávat smysl našim klientům.

5. 1 Kč za m2/měsíc pro obchodní a kancelářské budovy a 0,50 Kč za m2 /měsíc v průmyslových parcích a areálech. Tato cena je bez DPH.

6. Při zahájení spolupráce je u nás standard podpořit klienta a pomoci mu s importem dat z jeho šanonů a tabulek do systému Budova.online. Díky spolupráci s digisign je v našem softwaru jednoduché se i podepsat. Plníme kalendář FM pracovníkům všemi důležitými termíny revizí, pravidelných kontrol a expirací zařízení. Tyto pravidelné činnosti se automaticky generují na základě dat v systému. Pro property management je pak zase nezbytné hlídat lhůty ze smluv s nájemci, dodavateli a další. Každý měsíc Budova.online generuje i odchozí faktury na základě smluv s nájemci. Ty obsahují zpoplatněné služby a položky, které do fakturačního procesu vstupují. Fakturace také může automaticky zohledňovat indexaci. Samotná smlouva s nájemcem i předávací protokoly jsou vyhotovené pomocí šablon a dat o nájemci ze systému Budova.online. Jednoduchý rozpad přijaté faktury na nájemce a) podle velikosti nájemní jednotky, b) naměřených hodnot energií (měřáky/měřiče) nebo c) poměrově urychlí vyúčtování. K nájemním jednotkám jsou přiřazeny položky majetku a jejich seznam se dá pohodlně měnit pomocí QR kódu. Zároveň můžeme efektně identifikovat majetek pomocí načtení QR kódu v mobilní aplikaci. Mobilní aplikace dovoluje řešit úkoly facility managementu a komunikaci s nájemci přímo na místě (z mobilu, tabletu), dokončujeme funkcionalitu snagování ve 2D/BIM, aby měl FM pracovník přímo „špendlíkem na půdorysu“ označeno, kde je závada nebo jiný problém či úkol. Software Budova.online také jednoduše řeší proces objednávek, a to i v návaznosti na hlídání rozpočtu.

7. Na naší straně je rozhraní pro komunikaci s IoT připraveno.

8. V této oblasti reflektujeme požadavky našich klientů. Software Budova.online je připraven na implementaci novinek pro naplnění těchto klientských potřeb.

9. Nová Karolina Park, Demaco, Průmyslový park Kolín, Průmyslový park Pardubice, Průmyslová zóna Valašské Meziříčí.

 

Barbara Golasowská, Sales & account manager Building.online

Společnost Intelligent Studios byla založena v roce 2007 s cílem poskytovat konzultační služby a inovativní softwarová řešení se zaměřením na digitalizaci a optimalizaci procesů. Navzdory původnímu záměru implementovat SAP Business One došlo brzy k přehodnocení a orientaci na pokročilejší a robustnější platformu Microsoft Dynamics AX (dnes Dynamics 365 Finance & Operations). Současně vyvíjí systém Xeelo, který byl několikrát oceněn jako produkt roku magazínem Computer a který pomohl stát se první českou společností v globální co-sell síti Microsoftu sdružující celosvětově unikátní řešení.

www. intelstudios.com

 

 

Dodavatel: IKA DATA, spol. s r.o.
Název softwaru: Archibus
Odpovídal: Radim Veselý

1. Archibus je v souladu se všemi doposud známými ustanoveními zákona. Je schopen vzájemně synchronizovat data v modelu v Revitu s vlastní CAFM databází, a to obousměrně. Archibus je majetkově propojen se společností AUTODESK, takže provázanost modelu a CDE s CAFM Archibus je na té nejvyšší úrovni. S modely vytvořenými v jiných platformách lze využít IFC.

2. Jedná se o komplexní a úplný CAFM systém, který pokrývá všechny oblasti FM. Je celosvětově využíván širokou škálou uživatelů a prodej tohoto softwaru po světě zajišťuje více než 1700 partnerů. Množina více než 7 milionů uživatelů poskytuje zpětnou vazbu a umožňuje softwarovým řešením být okamžitým odrazem nejlepší praxe.

3. Archibus obsahuje tzv. Smart Clienta, což je prostředí pro běh CAD či GIS (REVIT, ESRI). nativních aplikací s rozšířením pro Archibus. Rozšíření je realizováno prostřednictvím API. Uživatel tak může využívat známé prostředí grafických aplikací i přístup do databáze Archibus. Data obou zdrojů jsou okamžitě dostupná k ad hoc operacím. V tomto prostředí lze nastavit mapování hodnot některých parametrů instancí anebo rodin či kategorií v modelu s položkami databáze CAFM. Proces synchronizace je řízen nastavením MASTER/SLAVE hodnoty z modelu do databáze, anebo naopak. Data mohou být tedy obousměrně synchronizována.

4. Archibus v souvislosti s metodikou BIM může implementovat některý, nebo i více mezinárodních či národních standardizovaných klasifikačních kódů (Masterclass, Uniformat, SBS, JKSO atd.). Pro jeden objekt je možné definovat až 6 klasifikačních kódů najednou. Implementace dalšího kódování (CCI) nebude pro Archibus představovat žádný problém.

5. Archibus obsahuje uživatelské licence a licence pro používané moduly. Uživatelská licence má přístup do všech zakoupených modulů. Přístup do modulu je řízen rolí uživatele. Cena je dána kombinací obou přístupů. Archibus je implementován na webových technologiích v lokálních či cloudových uspořádáních. Serverově jsou používány technologie Java. Mobilní aplikace mohou používat Android i iOS technologie.

6. Funkcionalita Archibusu je řízena rolemi a bezpečnostními skupinami uživatelů. Uživatelské účty mohou používat adresářový systém a SSO. Certifikovaní partneři mohou vyvíjet nové aplikace či přizpůsobovat integrace.

7. Ano, máme v ČR několik implementací IoT, umíme implementovat několik typů IOT a BMS Gatewayí, z nichž jedna vznikla vlastním vývojem.

8. Ano. Legislativa a zákonné revize jsou aplikovány v rámci implementace a modulů Údržba.

9. Ano. Legislativa a zákonné revize jsou v ČSOB, Kooperativa pojišťovna, Masarykova Univerzita v Brně, Windmöller & Hölscher Machinery, ASETA GROUP, SURPMO.

Radim Veselý, CEO a jednatel IKA DATA Radim působí ve společnosti IKA DATA jako analytik FM procesů v klientských firmách a tvoří můstek mezi klientem a programátory. Většinu času zastává funkci projektového vedoucího. Mimo tuto činnost se stará o chod společnosti a o komunikaci s klienty. Ve svém oboru působí 12 let.

IKA Data, spol. s r.o. je česká společnost poskytující profesionální služby v oblasti informačních technologií již od roku 2000.
www.ikadata.com

 

 

 

 

DODAVATEL: INSIO SOFTWARE S.R.O.
Název softwaru: INSIO EFM
Odpovídal: Michal Šula

1. Nový zákon, který by měl podle usnesení vlády vstoupit v platnost v roce 2023, má určovat, že veškeré stavby veřejných zadavatelů musí být vedeny v BIMu. Součástí informačního modelu stavby pak budou i údaje o zařízeních, technologiích a revidovaných celcích. Náš INSIO software tyto údaje z BIMu načítá a při aktualizaci údajů zadaná data změnám přizpůsobuje. Pokud tedy například dojde ke změně umístění technologických celků, aktualizuje se záznam i u nás v systému. Aplikaci INSIO nadále vedeme jako nástroj plánované a reaktivní údržby, a data v něm tedy slouží ke stanovování harmonogramů plánovaných činností i řešení hlášených závad právě včetně určování pozice závady apod.

2. Základem platformy INSIO je uživatelská přívětivost a současně její robustnost. Náš software je na jednu stranu velice jednoduše použitelný, konfigurovatelný a přizpůsobitelný potřebám každého jednotlivého klienta, ale zároveň velice komplexní. Slučujeme v něm potřebu mít pro techniky jednoduché řešení závad ovládané několika málo tlačítky a současně propojenost a další zpracování dat pro management.

3. Jelikož v BIMu budou údaje o jednotlivých technologiích a zařízeních, náš systém je odsud bude načítat. Samozřejmostí ale bude oboustranná komunikace, takže například revizní zprávy, které budou vyplněné v našem systému a v našem uložišti, budou prolinkované do BIM modelu.
4. Integraci standardů CCI do našeho CAFM plánujeme tak, aby bylo možné na jejich základě jednotlivá zařízení kategorizovat a přiřazovat k nim plány údržby.

5. Máme jak krabicový model pro malý počet uživatelů s vyhraněnými funkčními celky, tak i velké customizované řešení s individuální cenovou politikou. Vobou případech se pak jedná buď omodel SaaS, nebo o variantu jednorázového odkupu licencí.

6. Hlavní myšlenkou našeho CAFM systému je usnadnit práci FM pracovníků i providerů tím, že jsou veškerá data v systému propojená. Zadávají se tak pouze jednou pro různé etáže systému. Takto si například zadám zařízení se základními údaji a k němu se mi již párují veškeré úkony, náklady, dokumentace atd. Díky tomu mám jasný přehled o nákladech na toto konkrétní zařízení, úkonech v reálném čase, které se na tomto zařízení vykonávají, vím přesně o údržbě, kterou zařízení potřebuje, zda je provozuschopné nebo například v havárii. Umíme propojit klienta s dodavatelem služeb do jednoho prostředí. Majitel budovy by měl vlastnit CAFM systém a data a FM providerovi umožnit přístup k datům, aby FM provider v systému aktualizoval, co v rámci údržby dělá.

7. INSIO software je plně připraven na využití nových technologií včetně IoT např. pro dálkové odečty měřidel nebo pro sledování docházky v terénu. V současnosti máme dva poměrně rozsáhlé pilotní projekty NFC docházky, v nichž sledujeme pohyb řádově stovek uživatelů v terénu a výkon služeb facility managementu.

8. Ano, INSIO software je na tento nový zákon připraven. Naše aktualizace vždy reflektují změny v platné legislativě a jsou v souladu s platnými normami.

9. Z českých firem patří mezi klienty INSIO například Diversis, velký hráč v oblasti integrovaného facility managementu, naším dlouholetým klientem je OKIN, všechny své obchodní domy a objekty v Čechách i na Slovensku spravuje v systému INSIO prodejce nábytku XXXLutz, mezi další naše klienty s mezinárodní působností patří například servisní společnost Lindström. Jedním z našich největších klientů na Slovensku je Engie s rozsáhlým portfoliem FM služeb.

 

Michal Šula je generální ředitel INSIO software, s.r.o. Více než 7 let působí na vedoucích pozicích v segmentu FM služeb i komplexních softwarových ERP řešení pro domácí firmy i nadnárodní korporace.

INSIO software s.r.o. má mezi klienty přední firmy z nejrůznějších oborů. Tým tvoří zkušení konzultanti, analytici, programátoři a manažeři s mnohaletou praxí. Dokáží tak odborně porozumět tomu, jak pracuje klient, a promítnout jeho požadavky do implementovaných řešení. Je držitelem certifikátů ISO 9001 a 27001. Hlavním cílem je komplexní systém pro optimalizaci firemních procesů, uceleně pokrývající potřeby zákazníků. Zabývá se také helpdeskovými řešeními, provozními systémy pro řízení servisu i systémy pro údržbu zařízení, řízení zdrojů a zakázek.
www.insio.cz

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.