Facillity Management Journal

CAFM (COMPUTER-AIDED FACILITIES MANAGEMENT) JE SOFTWARE URČENÝ PRO PLÁNOVÁNÍ, PROVOZ A ŘÍZENÍ FACILITY MANAGEMENTU, SPRÁVY BUDOV A JEJICH PROVOZU.

CAFM je ale také rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje majitelům firem, ředitelům, manažerům a firmám přesunout základní logistické a provozní úkoly do digitálního prostoru. Na CAFM softwaru je dnes založený úspěšný facility management jak na straně poskytovatelů, tak klientů. Velkým tématem pak je – i ve vztahu k měnící se legislativě – napojení konkrétních CAFM systémů na BIM model dané stavby. Oslovili jsme všechny významné hráče na trhu a zeptali se:

1. Můžete stručně charakterizovat váš CAFM software s ohledem na příchod očekávaného zákona o informačním modelování staveb (BIMu)?
2. V čem se odlišuje váš CAFM pro FM uživatele?
3. Jak je váš software připraven na komunikaci s BIM modelem z pohledu zadávání dat FM?
4. Očekáváte implementaci klasifikačního systému CCI do struktury CAFM?
5. Jak je u vašeho CAFM řešení postavený cenový model?
6. Jak váš CAFM software snižuje administrativní náročnost pro FM pracovníky na straně klientů i FM providerů?
7. Máte nebo připravujete využití společně s IoT technologií k vašemu CAFM?
8. Reflektuje váš software nový zákon 250/2021 o VTZ?
9. Můžete uvést referenční projekty na českém a slovenském trhu, kde je vaše řešení použité?

 

DODAVATEL: SKYCOM ONLINE, S.R.O.
Název softwaru: Informační systém Revisio
Odpovídali: Martin Stibor, Jaroslav Linhart

1. Systém Revisio je již nyní plně připraven na implementaci BIM modelů a následnou práci s nimi. Jedná se o uživatelsky příjemný, a přitom vysoce efektivní způsob, jak propojit informace obsažené v BIM modelu s informacemi evidovanými v systému Revisio. V této oblasti již spolupracujeme s několika významnými klienty, které naše řešení zaujalo a rozhodli se jej využívat v praxi.

2. Jedná se o uživatelsky přívětivý, velmi přehledný a oblíbený software. Od ostatních systémů nabízených na trhu se liší například tím, že obsahuje integrované číselníky, které uživatelům pomáhají rychle a správně zařadit do skupin jednotlivé technologie, stavební prvky, dokumentaci apod. Dále obsahuje integrovanou platnou legislativu, která je pravidelně aktualizovaná na měsíční bázi. O legislativních změnách pravidelně informujeme uživatele systému Revisio formou měsíčního newsletteru. Revisio automaticky generuje podrobné přehledy o tom, zda jsou na jednotlivých technologiích prováděny všechny legislativně povinné činnosti. Revisio nabízí celkem 11 samostatných specializovaných modulů, které kompletně zastřešují veškeré oblasti správy nemovitostí. Mimo jiné Technologický a Stavební pasport (včetně BIM, GIS a detailní pasportizace budov). Dále Energetický management (včetně online měření médií), Dokument a Contract Management, PO&BOZP, HelpDesk, Facility Management a další moduly. Svým klientům poskytujeme mobilní aplikaci a specializovaný iPortal pro komunikaci s nájemci, který je komplexním řešením využívaným pro digitalizaci komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem.

3. CAFM část systému Revisio je plně připravena na integraci s BIM modelem, díky které získá uživatel jednoduchou a efektivní formou veškeré informace, které aktuálně potřebuje. V rámci systému nabízíme integraci BIM modelu do CAFM systému a propojení informací mezi BIM modelem a CAFM systémem. Klientům dále poskytujeme odborné konzultace od přípravy podkladů pro tvorbu BIM modelů, kontroly naplněnosti daty po celou dobu výstavby až po finální propojení BIM modelu s CAFM systémem. Výhodou našeho postupu je, že klient má v okamžiku kolaudace objektu k dispozici veškeré informace ke kompletní správě nemovitostí. Jedná se tedy o řešení doslova od A do Z. Díky systému Revisio lze v jednom prostředí evidovat budovy, které jsou projektovány v BIM, i budovy, které mají k dispozici jen klasickou dokumentaci nebo nemají dokumentaci vůbec.

4. Ke klasifikačnímu systému CCI máme řadu připomínek, kterém jsme prezentovali agentuře ČAS. Vzhledem k těmto výhradám v současné době implementaci klasifikačního systému do našeho CAFM systému neplánujeme.

5. Systém Revisio je nabízen jako služba. Díky modulovému řešení si klienti vyberou sestavu modulů přesně dle svých specifických potřeb. Cena služby je pak kalkulována dle počtu objednaných modulů a počtu a typů nemovitostí, které jsou v systému evidovány. Platby jsou fakturovány na měsíční bázi bez omezení počtu uživatelů, s neomezeným datovým prostorem a naší mobilní aplikací. V ceně měsíčního paušálu jsou zároveň již zahrnuty pravidelné aktualizace systému, aktualizace legislativy i kompletní systémová podpora.

6. Systém Revisio nabízí online přehled o celém portfoliu klienta ve všech oblastech správy nemovitostí. Významně tak zlepšuje možnost evidence všech potřebných informací a zároveň jejich dostupnost uživateli. Zároveň ideálně řeší otázku zastupitelnosti zaměstnanců a umožňuje rychlé zaškolení zaměstnanců nových. Možnost nastavení uživatelských práv pak umožnuje každému uživateli nahlížet jen na tu oblast, která je v jeho kompetenci. Systém Revisio automaticky zasílá upozornění na blížící se termíny platností revizí a pravidelných kontrol, čímž významně šetří čas, který byl dříve potřeba této oblasti věnovat.

7. V současné době nabízí systém Revisio možnost dálkových odečtů formou napojení na chytrá měřidla. Ostatní možnosti využití IoT technologií vyhodnocujeme a s jejich případnou implementací počítáme tak, aby byl náš systém i do budoucna plně v souladu s měnícími se potřebami našich klientů.

8. K 1. 7. 2022 jsme systém Revisio aktualizovali o několik funkcionalit, které se vážou k počátku platnosti zákona 250/2021 Sb. Jedná se zejména o přesné určení osoby odpovědné za VTZ (na základě databáze zaměstnanců a dodavatelů) a možnost vložení dokumentu o převzetí odpovědnosti k dané osobě. Nově jsme přidali i možnost evidence Provozní a průvodní dokumentace k VTZ.

9. V současné době systém Revisio využívá více než 1 000 společností v České a Slovenské republice a v Polsku. Je v něm spravováno více než 3 500 nemovitostí a se systémem aktivně pracuje více než 7 000 uživatelů. Mezi naše klienty patří mimo jiné společnosti CPI Property Group, REICO investiční společnost České spořitelny, Investiční fond Wood & Co, SCONTO, Globus, Hlavní město Praha, Kongresové centrum Praha, město Plzeň, město Mělník, Jihočeská univerzita, Ostravská univerzita, Ostravské komunikace, Povodí Vltavy, Trigema, AGEL, Oblastní nemocnice Příbram a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a více než 25 obchodních center v České republice, na Slovensku a v Polsku.

 

Jaroslav Linhart vystudoval ZČU Plzeň. Od roku 2005 pracuje v oblasti správy nemovitostí. 6 let pracoval ve společnosti EMCM ve správě obchodních center na pozici Country Directora. Později ve společnosti CBRE jako ředitel Property managementu. Od roku 2016 je zakladatelem a spolumajitelem společnosti SkyCom online s.r.o.

Martin Stibor vystudoval VUT Brno. Od roku 2000 pracuje v oblasti správy nemovitostí. 10 let pracoval ve společnosti EMCM ve správě obchodních center na pozici technického ředitele. Později v CPI Property Group zakládal oddělní property a facility managementu. Od roku 2017 se podílí na vývoji Informačního systému Revisio jako spolumajitel.

Společnost SkyCom online s.r.o., dodavatel systému Revisio, je mladou ryze českou společností, která je tvořena lidmi s hlubokou profesní zkušeností správy velkých realitních portfolií. Právě toto know-how zajišťuje systému Revisio v mnoha ohledech unikátní vlastnosti, zejména však rychlost a efektivnost řešení potřeb správy budov, vše s maximálním důrazem na modernost a přívětivost softwarového prostředí. Jsme velmi proklientsky orientováni, kombinace kvalitního produktu a přístupu našeho teamu ke klientům velmi rychle zajistila naší společnosti
pevné místo na trhu.
www.skycom.cz

 

DODAVATEL: ARKANCE SYSTEMS CZ S.R.O.
Název softwaru: twiGIS
Odpovídal: Jakub Bican

1. Jsme připraveni. Byli jsme připraveni dokonce příliš brzy, protože reálných stavebních projektů, které by vyprodukovaly BIM model jako vstup pro FM procesy, je u nás stále jako šafránu. Naší výhodou je, že umíme jako jeden dodavatel zastřešit celý BIM životní cyklus: od záměrů a návrhů přes projektování, realizaci stavby až právě po správu. Že to funguje, umíme ukázat na konkrétních referencích.

2. Primárním pohledem uživatele twiGISu je mapa či plán podlaží (GIS). Drtivá většina FM dat má nějakou vazbu k fyzické poloze či umístění, český národ to s mapami umí a našim zákazníkům se to rovněž osvědčilo. V grafickém zobrazení je možné prezentovat vlastnosti a vztahy, které v klasickém tabulkovém či formulářovém zobrazení snadno zaniknou. To však neznamená, že v twiGISu nejde prezentovat a zpracovávat data i tím klasickým způsobem. Jde, a to dokonce na libovolném zařízení.

3. Umíme do twiGISu napojit libovolný BIM model, ať už otevřené IFC, či např. formát Revitu, ať už „volně ložený“ datový soubor, či jejich kolekci, nebo model uložený v některém CDE řešení. Jsme velmi flexibilní vůči struktuře vstupních dat a prošli jsme si i tvorbou několika „malých datových standardů“, umíme s tím tedy pomoct. Nemělo by se ale zapomínat na to, že většina budov spravovaných v CAFM systémech BIM model nemá a v dohledné době mít nebude. Funkcí CAFM nesmí stát pouze na BIM, ale musí koncovým uživatelům, zvláště těm laickým, nabídnout obsluhu FM agend bez ohledu na to, zda budova model má, či nikoliv. twiGIS z tohoto principu vychází od počátku.

4. Ano.

5. Máme vlastní technologii, a díky tomu jsme flexibilní. Nejtypičtějšími scénáři jsou on-premise implementace k zákazníkovi s klasickou fixní či pronajatou licencí nebo cloudové hostování formou SaaS. Vyhýbáme se licencování per uživatel, protože největší hodnotu vidíme v maximálním rozšíření přístupu k datům mezi co nejvíc potenciálních uživatelů.

6. Zejména tím, že mají kdykoliv k dispozici spolehlivý zdroj dat. V jakémkoliv zařízení, v jednoduché a snadno použitelné aplikaci. Bez ohledu na to, zda je budova dokumentována v BIM, nebo klasicky. A pro klíčové procesy jednoduše použitelné nástroje, ideálně s vysokou mírou automatizace.

7. Realizovali jsme proof-of-concept a technologii máme připravenou. Těžiště přínosu pro zákazníky a jejich uživatele ale vnímáme v blízké budoucnosti spíše jinde.

8. Částečně pokrýváme agendy související např. s revizemi. Velmi dobře máme zpracovanou agendu související s výtahy.

9. Řízení letového provozu – systém pro správu areálu, budov, ale také vnitřních a vnějších technologií FM Awards 2016 – projekt roku. Veletrhy Brno – komplexní systém pro správu areálu a podporu plánování a pořádání výstav. GLP – CAFM systém pro správu logistických center nad daty z BIM modelů. ČEZ ICT Services, a. s. – CAFM twiGIS AFM – poskytování CAFM služeb klientům v rámci celé skupiny ČEZ, oceněno: FM Awards 2020 – projekt roku.

 

Jakub Bican je ředitel divize GIS, Arkance Systems CZ. Absolvent MFF UK ve společnosti Arkance Systems CZ (dříve CAD Studio) působí přes 10 let. Z počátku jako programátor a konzultant, většinu času jako vedoucí divize a člen top managementu. Zastává roli projektového manažera či klíčového konzultanta na vybraných projektech. Stál u zrodu produktu twiGIS a nyní zajišťuje jeho mezinárodní expanzi.

Arkance Systems CZ s.r.o. (dříve CAD Studio s.r.o.) je největším středoevropským partnerem společnosti Autodesk. Má nejvyšší statut Autodesk Platinum Partner. Dodává CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM a PDM/PLM řešení pro strojírenství, stavebnictví a architekturu, mapování, liniové stavby, 3D vizualizace, správu dokumentů a správu majetku. Původní společnost CAD Studio je od června 2020 součástí evropské skupiny ARKANCE.
www.arkance-systems.cz

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.