Facillity Management Journal

VZNIKLA PLATFORMA ESG RADAR

V Česku vznikla informační platforma ESG Radar specializující se na témata udržitelnosti. Poskytuje důležité informace z byznysu, státních institucí i neziskových organizací. Cílí na všechny, kteří potřebují mít přehled o dění v oblasti udržitelnosti u nás i ve světě. ESG Radar nabízí široký záběr přehledných a ověřených informací o dění v oblasti legislativy ESG, byznysu, neziskového sektoru i státní správy. Poskytuje aktuální informace formou tweetů, pravidelného mailingu nebo sektorových analýz.
Za ESG Radarem stojí tým Media Tenor a Impact Metrics, který se dlouhodobě věnuje jak obsahovým analýzám médií, tak i udržitelnosti. „ESG je téma, které hýbe byznysem i světem legislativy. Přestože před rokem málokdo věděl, co je ESG, dnes je zde naopak přemíra nejrůznějších informací. Naším cílem je proto vybrat ty relevantní, informovat stručně a srozumitelně o všech aspektech problematiky udržitelnosti, na které stojí transformace české i světové ekonomiky,“ říká Pavel Herot z Media Tenoru.
„Ohlasy z trhu nám ukázaly, že o kvalitní informace je zájem jak mezi podnikateli, kteří se s oblastí ESG teprve seznamují, neziskovkami, tak mezi profesionály v této oblasti. Pak už jsme hledali jen způsob, jak informace efektivně distribuovat,“ vysvětluje Martin Klofanda z Impact Metrics.

TŘI SLUŽBY

ESG Radar v počátku nabídne tři typy informací. Prvním je ESG Tweet dne. Jde o vybranou denní aktualitu a čtení na 3–5 minut. Další službou je ESG Týdenní výběr. Shrnutí nejdůležitějších zpráv týdne z domova, ze světa i z firem.
Distribuce je e-mailem každý pátek, jde o čtení na 15–20 minut. Třetí službou je ESG Sektorová analýza, která shrnuje dopady ESG podle oborů.
www.esgradar.cz

JEDNOTNÉ MÍSTO PRO REPORTY UDRŽITELNOSTI

Společnost Impact Metrics, která se zabývá analýzou ESG dat a jejich digitalizací, také spustila platformu, kde budou uložené reporty udržitelnosti. Firmy dnes své reporty publikují zpravidla na svých webových stránkách, případně stránkách sdružení, kterých jsou členy. Ne vždy se ale dají snadno nalézt. Na novém webu www.reportyudrzitelnosti.cz budou přehledně na jednom místě. Na novém webu by měly být v ideálním případě všechny reporty dostupné na českém trhu pohromadě a byly by snadno k nahlédnutí.
„Pokud má někdo report, má jej kvalitní a k tomu má dobrou strategii v oblasti udržitelnosti, kterou se snaží naplňovat, pak jistě uvítá, když jeho report bude k dispozici co nejvíce příjemcům,“ míní Martin Klofanda. Podle něj tím firmy udělají první krůček k naplňování jednoho z principů ESG, a to ten schovaný pod písmenkem G, tedy governance (řízení podniku) zahrnující i osvětu a transparentnost.
Podobné platformy jako je reportyudržitelnosti.cz jsou už ve světě běžné. Příkladem je třeba sustainability-reports.com, tento web funguje vplaceném režimu. Česká platforma reportů funguje jinak. Nahrávání i základní nahlédnutí do všech reportů je zdarma. Cílem je rozšířit povědomí o snahách firem v oblasti udržitelnosti a o tom, jak se splněním kritérií vyrovnávají.
www.reportyudrzitelnosti.cz

FRANK BOLD NABÍZÍ ESG E-BOOK

Analýza dat a navazující ESG strategie a report dává společnosti konkurenční výhodu. Poradenská společnost Frank Bold nabízí praktický manuál k ESG a e-book Bold Future. Získáte klíčové informace pro své obchodní partnery i investory v souladu se vznikající legislativou EU pro ESG (taxonomie, CSRD a SFRD). Data můžete dále využít pro strategická rozhodnutí, jako je například postupná změna dodavatelského řetězce. Obsahuje výběr toho nejzajímavějšího, co zaznělo na konferenci Bold Future.
Registrace ke stažení je zdarma na www.boldfuture.cz.

ESG V ČESKÝCH BANKÁCH PODLE KPMG

Principy ESG se od poloviny roku 2021 řídí všechny banky v Evropské unii. Ty v eurozóně mají pravidla ještě přísnější. Nová regulace bankám předepisuje, jak faktory ESG promítnout do svého fungování, procesu poskytování úvěrů i požadavků na klienty. Evropská unie regulacemi navazuje na Pařížskou dohodu z roku 2015, která zavazuje členské státy snížit emise skleníkových plynů. Letošní vlna regulací je však pouze první krok. To hlavní nás teprve čeká. Banky na českém trhu považují téma ESG a rizika s ním spojená za důležitá.
Z jejich pohledu ESG ovlivní hlavně nabídku produktů a vnitřní procesy. Banky si uvědomují, že nesoulad s požadavky dohledových autorit, respektive s požadavky obchodních partnerů, může mít negativní dopad na jejich reputaci.
Vnímané bariéry zatím převládají nad přínosy. Zároveň jsou názoru, že implementace opatření v oblasti ESG bude finančně náročná. Finance společně s nedostatkem kvalitních a dostupných dat průzkum identifikoval jako hlavní bariéry aktivnějšího přístupu českých bank k tématu ESG. Na druhou stranu banky vidí v ESG opatřeních také možné benefity v podobě lepší reputace, vyšších výnosů či snížení nákladovosti budoucích kapitálových potřeb. Aktuálně se zdá, že vnímané překážky převažují nad benefity – v určitých oblastech, zejména v řízení rizik a transparentnosti, průzkum zjistil významné nedostatky v činnosti bank z hlediska ESG. Tyto oblasti ale považuje za důležité evropská dohledová autorita ECB. Banky zatím sledují vliv ESG primárně na vlastní aktivity, procesy a produkty ve vazbě na svou reputaci. Vliv aktivit, procesů a produktů klientů (třetích stran) na ESG profil bank není zatím významný. Velké banky jsou s implementací ESG opatření v porovnání s malými bankami výrazně dál. To je do velké míry dáno tím, že velké banky spadají do nadnárodních skupin a jsou veřejně obchodovatelné. Zpravidla jsou tedy vystaveny většímu tlaku ze strany svých akcionářů, investorů a jiných obchodních partnerů. K dispozici mají také skupinové politiky a strategie.
Celý report je ke stažení na www.kpmg.cz

 

Zdroje: Impact Metrics, Frank Bold a KPMG
Ilustrace: Vecteezy

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.