Facillity Management Journal

Úklid je práce, která asi není vysněným povoláním pro mnoho lidí, kteří ji nakonec, převážně vlivem okolností, dělají. Proto je největším problémem úklidového oboru za posledních pár let absolutní nedostatek pracovníků. A jestliže nemáte tzv. lidi, tak se je snažíte logicky nahradit robotizací a automatizovanými systémy úklidu. Jenže: není to tak jednoduché.

 

AUTONOMNÍ AUTOMATY POTŘEBUJÍ ÚKLIDOVÉHO PRACOVNÍKA

Jako první napadne každého vyměnit podlahové automaty s obsluhou za autonomní podlahové automaty bez obsluhy. Před pár lety začaly všechny firmy s nadějí sledovat tyto samostatné roboty. V té době jsme na výstavách s nadějí objevovali stroje, které si dokázaly samy nebo podle pásek, kterými jste jim vytyčili prostor, tzv. načíst úklidovou plochu a bez toho, aby za nimi chodil člověk, ji na volných plochách umýt.
Od té doby se potkáváme se zdokonalenými verzemi, které se umí samy napustit i vypustit, nabít se, vytvořit kontrolní protokol atd. Naposledy jsme mohli vidět celý pavilon věnovaný těmto strojům na výstavě Interclean v květnu v Amsterdamu, kdy mnohé značky nám jsou zcela neznámé a nemají s úklidovou strojní technikou nic společného. A to je jejich první problém: nemají v Čechách nejen distributora, ale ani servis.
Háček je i v tom, že pořád potřebujete k těmto strojům člověka, který jednak dělá ruční dočištění, řeší běžnou údržbu, čištění strojů atd. a kontroluje jejich práci, kterou v mnohých případech musí stejně ručně dodělat. Navíc jsou tu limity a bezpečnostní omezení provozu. Tyto stroje nemůžete nasadit do provozů, kde se při jejich práci pohybují lidé, jako jsou nástupiště nebo obchodní centra za provozu. Protože se při překážce, což pro něj cestující a návštěvníci jsou, stroj z bezpečnostního důvodu zastaví. Tím pádem nedojde ke správnému čisticímu efektu, ani četnosti. Dalším praktickým poznatkem je, že tito roboti nejsou vhodní ani do všech výrobních prostor. Z praxe víme, že například v potravinářské výrobě si neporadí s úkapy náplní na zemi nebo s vysokým znečištěním mastnotou. A stejně pak musí přijít na řadu starý dobrý automat vedený úklidovým pracovníkem a prostor klasicky vyčistit.

KDE MAJÍ AUTONOMNÍ AUTOMATY SMYSL

Kam tedy tyto autonomní automaty smysluplně nasadit? Zatím nejlepší zkušenosti jsou z různých velkých skladových areálů, kde je časový prostor bez pohybu zaměstnanců, a v podobných prostorách, kde se v době jejich činnosti nepohybují lidé. Jedná se o prostory, které nejsou příliš, anebo lokálně silně, znečištěny. Ale stále k takovému stroji je a bude potřeba úklidového pracovníka, který dočistí například kraje, rohy, lišty a ostatní strojem nedostupné plochy.
Navíc jde v první řadě pořád o peníze. Ekonomika autonomní podlahový stroj versus automat vedený obsluhou stále lépe vychází ve prospěch stroje s obsluhou. A to si už v dnešní době o minimální mzdě pro úklidáře ani nemůžeme povídat, cena práce v posledních pěti letech se v úklidu zvýšila víc než dvojnásobně. Autonomní podlahové stroje, i když nepotřebují dovolenou, neplatíte jim mzdu s daněmi a odvody, jsou vždy v práci a nechtějí zvyšovat plat, jsou stále větším nákladem s dlouhodobou návratností než běžný bateriový automat se všemi svými dalšími náklady a obsluhou, tedy úklidovým pracovníkem nebo pracovnicí. Přesto věřím, že autonomní podlahové stroje jsou budoucností.

NOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, ZMĚNA ORGANIZACE PRÁCE A ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY

A tak na otázku, zda v úklidu už převzaly fyzickou práci stroje, nám stále vychází, že podíl lidské práce je pořád nejen zásadní, ale převažující. A co s tím, když pracovní síla v úklidu je stále větší problém? Nezbývá než hledat, jak udělat úklidového pracovníka / pracovnici výkonnějšího. Mnohdy je to změna pohledu a opuštění zajetých zvyklostí. Cestou jsou nové technologické postupy, změna organizace a zvýšení efektivity práce. A co se pod tím schovává? U technologických postupů začneme od těch nejjednodušších. Například můžeme zapomenout na mnoha provozech na mopování pomocí vozíků s mácháním a ždímáním, ale trendem jsou předvlhčené mikrovláknové mopy, nebo integrované nádrže u úklidových rozmýváků, kdy si pracovník navlhčí pouhým stiskem mikrovláknový mop a znečištěné mopy jen mění. Úspora času a efektivita je ohromující.
Naši úklidoví pracovníci a pracovnice musí při svých pravidelných úklidech čistit i povrchy, které jsou tzv. ve výškách, většinou jsou definovány jako práce nad 1,7 metru. Použití různých teleskopických pomůcek pro úklid, které nezatěžují pohybové ústrojí člověka a není nutné se zatěžovat s přístupovými schůdky, jsou další cestou.

VYUŽITÍ NOVÝCH INOVACÍ A TECHNOLOGIÍ

A nyní se už dostáváme k novým technologiím, které si dobývají své místo úsporou času i spotřebou materiálů.
Aby byl úklid efektivní, tak k tomu lze dnes výrazně pomoci i například v oblasti doplňování hygienických materiálů, kde s pomocí využívání dat v reálném čase, které poskytují zásobníky hygienických materiálů, se doplňuje jen tam, kde je to potřeba, a tím dochází k úspoře času úklidových pracovníků / pracovnic i hygienického materiálu. A to v řádech desítek minut podle velikosti úseků.
V rámci organizace práce se mění nejen postupy, ale i rozdělení úkonů, takže například úklidoví pracovníci a pracovnice už nemopují každý svůj úsek, ale v celém objektu ji dělá strojník tzv. strojním mopováním. Na řadu přichází i autonomní vysavače pro denní úklid. Jsou to vysavače nejen s určitým sacím výkonem a schopností vysát až 600 m2, ale jsou schopné předávat data o své úklidové činnosti.
A další technologie jsou už na světě, jen k nám ještě nedorazily, ať už pro svou cenu, nebo pro složitost ovládání a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, jako jsou například drony na mytí skleněných ploch.

NUTNOST SPOLUPRÁCE KLIENTA A POSKYTOVATELE ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Robotizace a automatizace zasahuje do úklidu čím dál víc a věřím, že ještě víc bude. Ale nedostatek pracovní síly nám to zatím nevyřeší. Pravdou ovšem je, že aby bylo možné využívat nové technologie naplno, je k tomu nutná spolupráce i klienta a jeho podpora v rámci zadávání zakázky, ale i zařízení a celkového pojetí úklidu. Nemělo by jít o předepsané četnosti, které jsou mnohdy velmi zastaralé, a předepsaný počet hodin nebo pracovníků. A rozhodně se nedočkáme používání nových technologií tam, kde je jediným kritériem výběru nejnižší cena. Mělo by jít o výsledek úklidových činností a dlouhodobou kvalitu, nemělo by být podstatou odstranění viditelných nečistot, ale dlouhodobá údržba majetku klienta. A to záleží na obou stranách a jejich pohledu na dodávanou službu. Pak může ekonomika nových technologií zvítězit, úklid být více kvalifikovanou činností a podíl lidské práce se snížit.

Text: Irena Bartoňová Pálková
Foto: Kärcher

 

Mgr. IRENA BARTOŇOVÁ PÁLKOVÁ

V oblasti vzdělávání a odborného poradenství v úklidu a facility managementu podniká od roku 1992. V roce 1998 byl její vzdělávací systém pro obor úklidu akreditován ČIA, a tím položila základ vzdělávání v úklidovém oboru v Čechách. Jako člen sektorové rady pro služby, resp. ostatní služby, se podílela na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti tvorby profesí a kvalifikací úklidu a čištění. Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je s krátkou přestávkou až dosud předsedkyní představenstva této asociace. Od roku 2002 působila jako viceprezidentka Evropské asociace úklidového průmyslu a od roku 2003 jako expert sociálního dialogu úklidového průmyslu Evropské unie. V letech 2014 až 2020 byla viceprezidentkou Hospodářské komory ČR a jejími kompetencemi byly oblast legislativy, podnikatelského prostředí, zaměstnávání cizinců, zaměstnanost a agenda EU včetně legislativy EU a projektů, IT včetně průmyslu 4.0. V roce 2013 jí byla udělena stříbrná Merkurova medaile za podnikání a v roce 2019 zlatá Merkurova medaile za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj hospodářské komory.

 

 

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.