Facillity Management Journal

POPRVÉ ZA NĚKOLIK DESÍTEK LET DOSÁHLA INFLACE V ČESKÉ REPUBLICE DVOUCIFERNÝCH HODNOT. ČEKAJÍ NÁS VELKÉ STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY. A TO JE DŮVOD, PROČ JSME S NĚKOLIKA OTÁZKAMI OSLOVILI ODBORNÍKY NAPŘÍČ FM TRHEM.

Facility management má to „štěstí“, že inflační tlaky v ekonomice se v nákladech provozu a údržby budov projevují s určitým zpožděním. Ve velkém procentu nákladů je zvyšování nákladů odvislé od navyšování mezd, zejména pak u činností, které vykonávají zaměstnanci pracující na hranici minimální mzdy (úklid, ostraha). Facility manažeři klientů i key account manažeři poskytovatelů tak mají omezený čas se na zvyšující se ceny připravit. Nezbývá než realizovat opatření s cílem minimalizovat negativní dopady do vlastních hospodářských výsledků, nebo akceptovat navýšení nákladů.

1. Jak reaguje vaše firma na rostoucí ceny vstupů: od nájmů přes energie až po zvyšující se mzdové náklady?
2. Měníte nějak interní procesy, například tím, že digitalizujete, robotizujete nebo některé služby outsourcujete?
3. Měníte nějak svůj přístup v oblasti facility managementu? Například v oblasti úklidu nebo provozu vozového parku?
4. Zapojujete do těchto změn váš CAFM?

PETR KADERA
Vedoucí oddělení FM
Awigo

1. I naše společnost v této době samozřejmě vnímá zvýšení nákladů na vstupy. Naším cílem je najít optimální řešení této situace s ohledem na vztah s klientem i dodavatelem. Snahou je větší kontrola efektivity a účelnosti ve vynaložení prostředků naší práce. Příkladem může být aplikace efektivního energetického managementu pro klienta. Oprávněné navýšení cen služeb se snažíme přenést na klienta na základě společné dohody.

2. Aktuálně pracujeme na přechodu celé společnosti na nový software, díky čemuž dosáhneme sjednocení interních i externích procesů. Odpadne nám tedy práce s několika jednotlivými systémy. Dále nám tento přechod umožní větší možnosti v přímém napojení na software klientů, a tím i zjednodušení a zefektivnění spolupráce. Dále software dokáže aplikovat BIM a pasportizace technologií v nejvyšší požadované kvalitě.

3. Náš přístup vychází z firemního know-how, které s podobnými výkyvy musí počítat, a z toho důvodu jsme nemuseli přistoupit k zásadnějším změnám ve fungování naší společnosti ani v poskytování služeb klientům.

4. Ano, jak již jsem zmínil v jedné z předchozích otázek, pracujeme na přechodu celé společnosti na nový software. Od toho si slibujeme velký přínos jak interně, tak i pro klienty.

AWIGO poskytuje služby správy a údržby budov od roku 2004, specializuje se na facility management v oblasti logistických celků. V současnosti má ve správě více jak 950 000 m2 zastavěné plochy + 50 000 m2 kancelářských a společných ploch + 12 000 m2 polyfunkčních objektů + 8 000 m2 specializovaných technologických provozů. Komplexní a podpůrné služby v oboru facility managementu doplňují divize stavební, divize stěhování a autodopravy nebo polygrafické služby. AWIGO je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu.

TOMÁŠ MICHNA
Facility and Services Senior Manager
GasNet

1. Pustili jsme se do analýzy obsazenosti budov, abychom se ujistili, že je využíváme efektivně. Zejména se zaměřujeme na situaci na konci epidemie covid, která změnila chování zaměstnanců. Využíváme daleko více homeoffice, a to využití kanceláří výrazně snižuje a jsme schopni pronajaté prostory redukovat. U našeho vozového parku analyzujeme využití vozidel a daleko více vozidel dáváme do car sharingu, protože služebních cest výrazně ubylo. Tím snižujeme náklady, které nám nevyhnutelně rostou na straně nájmů a energií.

2. Snažíme se odbourat neefektivní procesy, některé věci jsme výrazně zjednodušili a outsourcovali k poskytovateli integrovaných facility služeb. Ten se nám stará kromě údržby budov i nově o regionální služby správy vozového parku, podatelen a recepcí. Digitalizaci jsme měli už na dobré úrovni v minulých letech, teď intenzivně digitalizujeme všechny procesy car fleetu a energy managementu, aby se procesy zjednodušily a zefektivnily.

3. Snažíme se v rámci cyklu kontinuálního zlepšování řešit tyto věci dlouhodobě. Přístup zásadním způsobem neměníme, jenom jsme dali priority na ty oblasti, kde jsou inflační tlaky největší.

4. Bez CAFM bychom to nedali. Respektive dali, ale to by nás stálo tolik času, nervů a nepřesností, že si to vůbec bez CAFM nedokážu představit. Investice do CAFM systémů ať už pro podporu facility nebo car fleetu je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které by měl každý facility manažer udělat.

 

GasNet je distributor zemního plynu, pečuje o největší plynárenskou síť v České republice. S celkem 2,3 milionu odběratelů po České republice je největším distributorem zemního plynu u nás. Kromě Prahy a jižních Čech pokrývá svou sítí celé území ČR.

ZDENĚK BŘEZINA
Facility & Property Director CE&SEE
AmRest

1. Současnou situaci vidíme především jako příležitost, jak optimalizovat firemní procesy, vymýšlet originální řešení a opírat se o dlouhodobá partnerství s našimi dodavateli, pronajímateli prostorů i mnoha dalšími subjekty, se kterými spolupracujeme.

2. Ano, měníme. Jsme společnost provozující restaurace a trend digitalizace našeho oboru jsme zachytili v samém počátku a postupně začal pronikat do všech struktur naší společnosti. Digitalizace klíčových provozů nám významně pomohla překonat období pandemických restrikcí v uplynulých dvou letech. Pokud jde o outsourcing, i ten má (a vždy měl) v našich strategiích své místo. Pokrýváme jím oblasti mimo hlavní obor našeho podnikání. Jde především o výstavbu, rekonstrukce a modernizace našich restaurací, činnost projektantů, specializovaných servisů technických zařízení budov i servisů kuchyňských technologií.

3. Základní filozofii našeho přístupu k facility managementu neměníme, čtyři pilíře firemního přístupu k facility managementu (Safety – Sustainability – Business Continuity – Cost Optimization) zůstávají neměnné i v této době. Klíčovým parametrem je pro nás spokojenost zákazníků našich restaurací nejen s jídlem a nápoji, ale i s prostředím, takže na kompromisy v kvalitě opravdu není místo. Samozřejmě, to samé platí i v případě našich zaměstnanců, kterým vytváříme příjemné a bezpečné pracovní prostředí.

4. Ano, naše facility oddělení je vybaveno CAFM systémem, který postupně rozšiřujeme na všechny naše provozovny nejen v ČR, ale i v dalších zemích Evropy, kde naše společnost působí.

Společnost AmRest je jedním z největších provozovatelů restaurací v Evropě. Působí v 25 zemích, kde provozuje více než 2 400 restaurací devíti různých značek. Společnost má více než 48 000 zaměstnanců, její akcie se obchodují na burzách ve Varšavě a Madridu. V ČR AmRest provozuje restaurace KFC, Burger King, Pizza Hut a kavárny Starbucks.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.