Facillity Management Journal

POPRVÉ ZA NĚKOLIK DESÍTEK LET DOSÁHLA INFLACE V ČESKÉ REPUBLICE DVOUCIFERNÝCH HODNOT. ČEKAJÍ NÁS VELKÉ STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY. A TO JE DŮVOD, PROČ JSME S NĚKOLIKA OTÁZKAMI OSLOVILI ODBORNÍKY NAPŘÍČ FM TRHEM.

Facility management má to „štěstí“, že inflační tlaky v ekonomice se v nákladech provozu a údržby budov projevují s určitým zpožděním. Ve velkém procentu nákladů je zvyšování nákladů odvislé od navyšování mezd, zejména pak u činností, které vykonávají zaměstnanci pracující na hranici minimální mzdy (úklid, ostraha). Facility manažeři klientů i key account manažeři poskytovatelů tak mají omezený čas se na zvyšující se ceny připravit. Nezbývá než realizovat opatření s cílem minimalizovat negativní dopady do vlastních hospodářských výsledků, nebo akceptovat navýšení nákladů.

1. Jak reaguje vaše firma na rostoucí ceny vstupů: od nájmů přes energie až po zvyšující se mzdové náklady?
2. Měníte nějak interní procesy, například tím, že digitalizujete, robotizujete nebo některé služby outsourcujete?
3. Měníte nějak svůj přístup v oblasti facility managementu? Například v oblasti úklidu nebo provozu vozového parku?
4. Zapojujete do těchto změn váš CAFM?

JIŘÍ ZELINKA
Sales & Marketing Director
B+N Czech Republic Facility Services s.r.o.

1. Stejně jako naprostá většina firem, v tomto období, jsme nuceni na jedné straně snižovat naše vlastní náklady, na druhé musíme reflektovat každoročně se zvyšující mzdy, které musí být přeneseny na zaměstnance. Dochází tak ke každoročnímu zvyšování celkových nákladů na naše služby. Rostoucí ceny energií a dalších vstupů se odrážejí také ve zvýšených nákladech našich dodavatelů, ať už se jedná o stroje, zařízení, nebo úklidové prostředky. S klienty proto jednáme o vzájemných optimalizacích našich služeb a následných úpravách cen. Klienti rozumí našim potřebám a zároveň kvitují naši politiku compliance společnosti.

2. Menší část našich služeb je outsourcovaná a naprostá většina služeb je dodávána našimi zaměstnanci. Díky tomu, že už rok patříme do skupiny B+N, kdy náš vlastník má v Maďarsku vlastní vývojové centrum zaměřené na robotizaci a automatizaci, máme jako člen skupiny přístup k nejnovějším technologiím, které naše zákazníky velmi zajímají.

3. Náš přístup se z velké části nemění, optimalizace probíhá kontinuálně, a jelikož úklidové služby jsou velmi závislé na pracovní síle, která má své výkonnostní limity, týká se optimalizace především nových technologických postupů. Dále využívání ekologických úklidových prostředků, nebo v oblasti vozového parku interní program pro snížení programu PAM.

4. Ano, systém CAFM neustále vylepšujeme, máme více aplikací a širší využití než před několika lety.

B + N Referencia Zrt. Během své více než dvacetileté existence se společnost rozrostla v přední společnost zabývající se správou nemovitostí a svým zákazníkům poskytuje komplexní služby správy nemovitostí. Za poslední roky se její obrat neustále zvyšoval a v roce 2019 dosáhl obratu 36 miliard HUF. Akvizicí společností ISS ve střední a východní Evropě v roce 2021 se stala firma regionálním poskytovatelem služeb FM na trzích v Maďarsku, České republice, Slovensku, Rumunsku a Slovinsku. Akvizicí polské FM společnosti INWEMER v roce 2022 se stává lídrem na trhu v regionu střední a východní Evropy.

ONDŘEJ PĚNIČKA
Director of Facility Management
M2C

1. Tak jako všichni ostatní, snažíme se šetřit, kde to jen lze, a optimalizovat naše interní náklady v této nelehké době. Všechny současné problémy ale nebude možné překlenout „jen“ úsporami. Jsme velmi rádi, že převážná část našich klientů si tento problém uvědomuje a jsou ochotni s námi o tom hovořit. Často pak hledáme cestu společně, obvykle formou valorizace stávajících cen v kombinaci s přechodnými nebo dlouhodobými úspornými opatřeními.

2. Jednou ze základních hodnot M2C je flexibilita. Přizpůsobujeme se trhu a našim zákazníkům tak, abychom dokázali nabídnout co možná nejlepší úroveň služeb. Interní procesy neustále posouváme směrem k digitalizaci a automatizaci. Jednou z cest je samozřejmě i robotizace tam, kde to dává smysl. Se stoupajícími cenami a nedostupností personálu začínají totiž dávat smysl i projekty, které jsme dříve odkládali do šuplíku pro jejich nedostatečnou návratnost nebo vysokou cenu. Inflační a personální krize tedy rozhodně pomáhá rozvoji v oblasti digitalizace a robotizace. Pokud jde o outsourcing, sami jsme pro naše klienty vlastně outsourcovaná služba, snažíme se tedy v co největší míře poskytnout řešení in-house tak, aby klient dostal maximum služeb pod značkou a kvalitou M2C bez dodatečných marží třetích stran.

3. Snažíme se vyhovět náročným požadavkům našich klientů na úspory, zaměřujeme se na optimalizace stávajících provozů a vyhledávání nových řešení a úsporných opatření. V rámci našich interních procesů klademe vysoké nároky na udržitelnost a efektivitu.

4. CAFM je v naší společnosti jeden ze základních a intenzivně využívaných systémů pro podporu interního i externího facility managementu, bez kterého si již svoji moderní činnost nedovedeme představit. Naši činnost v CAFM neustále vyhodnocujeme a přijímáme opatření k zajištění efektivity a udržitelnosti.

Společnost M2C nabízí nejen služby integrovaného facility managementu, ale dynamicky se rozvíjí i v oblasti moderních technologií. Letos navíc slaví 30 let své existence. Za tu dobu se rozrostla ve společnost s mezinárodním přesahem a v mnohých oblastech začala udávat směr.

TOMÁŠ POLÁK
Strategic Business Director CEE
OKIN FACILITY

1. Jednáme s klienty, vysvětlujeme situaci a žádáme o navýšení. Případně navrhujeme snížení SLA při zachování ceny.

2. Již několik let digitalizujeme, investujeme do nástrojů a systémů IoT. Outsourcujeme minoritní služby jako doposud. To se nemění. Více než 10 let vyvíjíme a používáme vlastní CAFM.

3. Fleet management děláme jen okrajově. Přístup měníme například ve větším využití IoT a také směrem k robotizaci v úklidu.

4. CAFM následuje naše provozní procesy.

OKIN FACILITY je předním poskytovatelem integrovaného facility managementu ve střední a východní Evropě. Je ryze českou společností s více než 3 000 zaměstnanců a 1 mld. Kč tržeb.

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.