Facillity Management Journal

POPRVÉ ZA NĚKOLIK DESÍTEK LET DOSÁHLA INFLACE V ČESKÉ REPUBLICE DVOUCIFERNÝCH HODNOT. ČEKAJÍ NÁS VELKÉ STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY. A TO JE DŮVOD, PROČ JSME S NĚKOLIKA OTÁZKAMI OSLOVILI ODBORNÍKY NAPŘÍČ FM TRHEM.

Facility management má to „štěstí“, že inflační tlaky v ekonomice se v nákladech provozu a údržby budov projevují s určitým zpožděním. Ve velkém procentu nákladů je zvyšování nákladů odvislé od navyšování mezd, zejména pak u činností, které vykonávají zaměstnanci pracující na hranici minimální mzdy (úklid, ostraha). Facility manažeři klientů i key account manažeři poskytovatelů tak mají omezený čas se na zvyšující se ceny připravit. Nezbývá než realizovat opatření s cílem minimalizovat negativní dopady do vlastních hospodářských výsledků, nebo akceptovat navýšení nákladů.

1. Jak reaguje vaše firma na rostoucí ceny vstupů: od nájmů přes energie až po zvyšující se mzdové náklady?
2. Měníte nějak interní procesy, například tím, že digitalizujete, robotizujete nebo některé služby outsourcujete?
3. Měníte nějak svůj přístup v oblasti facility managementu? Například v oblasti úklidu nebo provozu vozového parku?
4. Zapojujete do těchto změn váš CAFM?

DANIEL RUBRICIUS
Ředitel FAM Buldings
Skupina ČSOB

1. ČSOB uzavírá se svými dodavateli rámcové smlouvy, které naplňují charakter strategického partnerství, a to nejen v oblasti facility managementu. Na základě těchto kontraktů společně hledáme efektivní řešení nejenom v oblasti standardů a k tomu odpovídající cenu, ale i při ošetřování provozních rizik. Je to vztah dvou partnerů, kdy cílem je společná dohoda a respektování principu win-win. Inflace je mezi námi a musíme se s ní poprat. Například cenu elektrické energie pro letošní rok jsme fixovali již v roce 2020 a stejný mechanismus jsme použili pro rok 2023. Tím se podařilo skupině ČSOB ušetřit letos vyšší desítky milionů korun za nákup této komodity.

2. Ano, digitalizace a robotizace je dlouhodobě jedním ze strategických pilířů vize ČSOB. Celý facility management je postaven především na outsourcingu služeb. Například můj tým, který určuje a řídí právě standardy služeb a dodávek pro FM, se skládá z jednotlivých expertů / gestorů, kteří jsou partnery našich dodavatelů, řídí je a společně s nimi zajišťují hladký provoz dodávek a služeb.

3. Skupina ČSOB je svým přístupem k facility managementu dlouhodobě na špici v oboru nejen v České republice, například v loňském roce dosáhla skupina ČSOB uhlíkové neutrality. Příkladem toho mohou být například budovy ústředí v Radlicích – ČSOB Kampus nebo i v loňském roce otevřená regionální centrála v Hradci Králové. Certifikace Leed Platinum (vliv stavby na vnější okolí) se stala naším standardem, v letošním roce jsme spustili proces certifikace WELL pro mladší budovu v Radlicích, která sleduje i vliv vnitřního prostředí na její uživatele. V oblasti úklidu jsme pružně reagovali na novou situaci vyvolanou pandemií v předchozích dvou letech, právě i díky dlouhodobému strategickému partnerství s našimi dodavateli. V rámci provozu vozového parku máme vypracovaný plán postupné obměny vozidel za čistě elektrické (EVs). Cílíme zde ke 100 % elektrickému fleetu v roce 2030. Transformace tohoto segmentu pak není pouze o obměně vozidel se spalovacími motory za EVs, ale o komplexním balíčku souvisejících služeb, které umožní, aby tato transformace byla ekologicky i ekonomicky efektivní. Participujeme na postupném rozvoji dobíjecí infrastruktury, jakožto nutné podmínky optimálního použití elektromobilů v našem fleetu.

4. Tlak na snižování provozních výdajů je dlouhodobý trend. Díky robustnímu CAFM se nám v ČSOB daří tyto náklady optimalizovat a naše procesy digitalizovat. Každá krizová situace, a tou můžeme chápat i období zvýšené inflace, může být současně i příležitostí, jak začít dělat věci jinak a lépe. To se ale neobjede bez kvalitního CAFM, s jehož implementací jsme začali v roce 2006 a postupně jej rozšiřujeme o nové moduly. Aktuálně teď v ČSOB rozšiřujeme jeden z modulů CAFM, který umí ještě detailněji pracovat s daty o aktuální obsazenosti budovy. Tato data nám pomáhají prostory ještě lépe optimalizovat a efektivněji je využívat. Je to jedna z oblastí, kde teď vidíme možnost výrazněji ovlivnit náklady FM.

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Motto „Digitálně a s lidmi“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušuje a zkvalitňuje obsluhu klientů v online prostředí i na pobočkách. ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům.

TOMÁŠ SLOVÁČEK
Senior Manager Facility & Car Fleet
innogy Česká republika a.s.

1. Rekalkulujeme jednotkové sazby za všechny energie a postupně aktualizujeme příslušná ustanovení o servisních poplatcích a zejména energiích ve všech našich nájemních smlouvách tak, abychom mohli pružně reagovat na jakékoliv změny cenových vstupů. Inflační doložky pro navyšování nájemného máme dlouhodobě zakotveny ve všech nájemních smlouvách.

2. Ve společnosti innogy Česká republika a.s. máme veškeré operativní a vybrané taktické činnosti a služby facility managementu outsourcovány již od roku 2011. Integrovaný FM během let stále prohlubujeme.

3. Zatím ne, ale připravujeme se na možné krizové scénáře.

4. CAFM systémy, kterými disponujeme jak na straně FM Integrátora (poskytovatele FM služeb), tak náš vlastní CAFM systém, jsou nezbytnou součástí našeho integrovaného FM, a jsou tudíž využívány při jakýchkoliv změnách souvisejících s FM.

Innogy je v ČR lídrem mezi dodavateli zemního plynu pro domácnosti a firmy. Vedle dodávek vyrábí teplo a prodává elektřinu. Nabízí řadu moderních energetických služeb a produktů. Zaměřuje se na inovace a dlouhodobou udržitelnost a čistou mobilitu.

JAN FICAL
Head of Sales and Business Development
Arridere s.r.o.

1. Na zvýšené ceny vstupů jsme zatím reagovali optimalizací prostor kanceláří, redukcí garantovaných míst a začlenění většího počtu hotdesků. U aut jsme přešli z klasických vozidel (benzín / nafta) k hybridům. Mzdové náklady absorbujeme a financujeme z valorizací smluv, které jsou smluvně zajištěny (aktuálně stále platí, že levnější je člověka udržet než shánět nového).

2. Změna, která vede k vyšší efektivnosti společnosti je, že vedle dodávaných klasických služeb FM se stále více soustředíme na specializované služby s vyšší přidanou hodnotou a automatizací. Digitalizace procesů, dodávky a instalace pro elektromobilitu, dodávky instalací pro bezpečnost objektů, služby bezpilotního létání (drony), podpora kritérií ESG a následné plnění plánů.

3. Služby z oblasti s minimální mzdou nakupujeme (ostraha, úklidy) a pro maximální ochranu našich dodavatelů těchto služeb smluvně ve větší míře pokrýváme nárusty jak v oblasti minimální mzdy a inflace. Služby našich vlastních kapacit jsou v této době navyšovány o nutné vícenáklady, a to pro nové klienty a smlouvy. Často pro pochopení těchto nárůstů navrhujeme klientovi metodu „open book“.

4. Implementované CAFM v Arridere je „must“ pro automatizaci chodu společnosti – redukce nákladů spojených s administrativou objednávek, fakturací a pohledávek. Taktéž časové, kapacitní a průkazní optimalizace při komunikaci s klientelou přes Help Desk Arridere, který je součástí CAFM.

ARRIDERE je profesionální a dynamická společnost působící v celé České republice v oblasti poskytování služeb facility a property managementu. Důraz klade na maximální a efektivní podporu aktivit zákazníků, pozitivní přístup, originalitu, flexibilitu a spolehlivost. Plní přání klientů s kancelářskou plochou přes 100 tisíc m2 a několika tisíci lůžky v hotelových komplexech. Je součástí CIMEX GROUP, která byla založena v roce 1990 a je vlastníkem celé řady administrativních budov v Praze a Karlových Varech. Kromě toho vlastní a spravuje síť hotelů OREA Hotels & Resorts. Hodnota portfolia skupiny je aktuálně vyčíslena na 10 miliard korun.

MILAN BURŠA
ekonomický náměstek
Psychiatrická nemocnice Bohnice

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice má omezené možnosti, jak reagovat na zvyšující se vstupy energií a vysokou inflaci. Jsme hrazeni na základě úhradové vyhlášky, která vznikala ještě před touto situací. Kompenzační vyhláška je sice v návrhu, ale nepodepsaná. Dále zde máme vysoký podíl lidské práce na zabezpečení kvality poskytovaných zdravotnických služeb. Úpravy nájmů provádíme tam, kde pronajímáme prostory.

2. Nemáme co měnit, ještě nikdo nevymyslel robota, který by se staral 24 hodin o pacienta. Digitalizujme procesy, které jsou pro nás důležité, tj. vykazování výkonů vůči zdravotním pojišťovnám apod. Služby formou outsourcingu využíváme (úklid a zajištění stravy pro pacienty).

3. Ano, máme, ale pouze pro evidenci majetku a jeho odepisování, úklid máme zajištěn outsourcingem.

4. Zatím nevidíme důvod k jeho využívání. Jsme zdravotnické zařízení, které má svoje pravidla daná zákonem a vyhláškami, například minimální personální obsazení na oddělení, technické vybavení. A ne vždy každý přístroj lze využívat 24 hodin denně, například defibrilátor. Do budoucna asi ano, pokud to bude pro nás výhodné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice se řadí mezi největší lůžková zařízení poskytující služby v oblasti péče o psychiatrické pacienty s různými diagnózami včetně léčby závislostí. Obhospodařuje přibližně 1 100 lůžek, z toho 260 akutních lůžek. Má přes 1 000 zaměstnanců, spádovou oblastí je celý Středočeský kraj, ale pacienty má z celé republiky. Stará se o areál (park) o výměře přibližně 63 hektarů.

 

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.