Facillity Management Journal

POPRVÉ ZA NĚKOLIK DESÍTEK LET DOSÁHLA INFLACE V ČESKÉ REPUBLICE DVOUCIFERNÝCH HODNOT. ČEKAJÍ NÁS VELKÉ STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY. A TO JE DŮVOD, PROČ JSME S NĚKOLIKA OTÁZKAMI OSLOVILI ODBORNÍKY NAPŘÍČ FM TRHEM.

Facility management má to „štěstí“, že inflační tlaky v ekonomice se v nákladech provozu a údržby budov projevují s určitým zpožděním. Ve velkém procentu nákladů je zvyšování nákladů odvislé od navyšování mezd, zejména pak u činností, které vykonávají zaměstnanci pracující na hranici minimální mzdy (úklid, ostraha). Facility manažeři klientů i key account manažeři poskytovatelů tak mají omezený čas se na zvyšující se ceny připravit. Nezbývá než realizovat opatření s cílem minimalizovat negativní dopady do vlastních hospodářských výsledků, nebo akceptovat navýšení nákladů.

1. Jak reaguje vaše firma na rostoucí ceny vstupů: od nájmů přes energie až po zvyšující se mzdové náklady?
2. Měníte nějak interní procesy, například tím, že digitalizujete, robotizujete nebo některé služby outsourcujete?
3. Měníte nějak svůj přístup v oblasti facility managementu? Například v oblasti úklidu nebo provozu vozového parku?
4. Zapojujete do těchto změn váš CAFM? 

EVA TULISOVÁ
Head of Property & Health
and Safety and Wellbeing
Vodafone

1. U nás ve Vodafonu se snažíme na podobné výkyvy vždy připravit. Polovinu kancelářských budov máme ve vlastnictví a u nájemních smluv se snažíme případnou indexaci alespoň zastropovat. Do budoucna si chceme pomoci i redukcí celkových nájemních ploch, protože koronavirová pandemie některé zvyklosti a potřeby dost proměnila. Zdražování energií se samozřejmě nevyhneme, nicméně většina energií se v naší firmě nakupuje na globální úrovni a vždy s časovým předstihem. Letošní finanční rok tedy nebudeme vysokým nárůstem tolik zasaženi. V oblasti facility managementu na navyšování minimálních mezd musíme vždy reagovat. Nicméně ještě loni jsme dokončili tendr, který se v praxi projevuje od letošního dubna. Díky svěžímu přístupu nového poskytovatele facility managementu a reorganizaci zdrojů jsme se velkému neplánovanému zdražování vyhnuli. Musím zkrátka říct, že za Vodafone jsme měli v oblasti facility pro letošní rok velké štěstí.

2. Některé pozice jsme postupně nuceni outsourcovat, ale ne vždy to pro společnost vyjde levněji. V každém případě hledáme optimální řešení a k rozhodování používáme dostupná data. V oblasti digitalizace mluvím konkrétně o senzorech, které pomáhají mapovat využití kancelářských a parkovacích prostor. Dalším příkladem je předávání sdílených vozů – půjčení auta funguje s pomocí automatického systému bez koordinátora. Naši zaměstnanci se před covidem do budovy mohli dostat za pomoci digitální recepce, několik let používáme mobilní telefony na vstupy do všech budov, telefony slouží i díky speciální aplikaci pro hlášení problémů a požadavků na facility management, rezervaci aut a míst, pro sbírání zpětné vazby, digitální tisk a tak dále. V každém případě se za Vodafone snažíme být inovativní a produkty, které nabízíme, si většinou první odzkoušíme u nás.

3. Dost změn jsme udělali díky zmíněnému loňskému tendru a novému pohledu na celou oblast provozu. V tom bychom rádi pokračovali. Vozový park je kapitola sama o sobě. Převzali jsme celosvětový závazek Vodafonu na zelenou úsporu a postupujeme podle časových milníků strategie. Budeme vyměňovat vozy se spalovacími motory za hybridní, až zcela elektrické. S tím bude souviset i rozsáhlejší výstavba nabíječek a přirozená redukce vozového parku.

4. Používáme stále stejný systém a snažíme se jej propojovat s dalšími inovativními prvky tak, aby to přineslo naší společnosti nejen úsporu, ale také pozitivní užitek.

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. V České republice poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika.

 

DANIEL DIGOŇ
generální ředitel
Atalian

1. Hledáme optimalizace, implementujeme inovace a tam, kde nejde víc snižovat náklady, jsme nuceni přenášet inflaci do koncových cen.

2. Identifikujeme oblasti, které mají malou přidanou hodnotu pro klienty i nás, a ty eliminujeme. Robotizujeme naše služby tam, kde to je možné (například úklid). Outsourcujeme ty služby, které nám umožní být flexibilní, například v provozech, kde je velká sezónnost v průběhu roku.

3. Přešli jsme na operativní leasing vozového parku. Náš přístup je zaměřen na sjednocování služeb, přechod k integrovanému facility managementu a komplexnímu zastřešení facility služeb.

4. Ano. Softwarová podpora a business inteligence je klíčový faktor při efektivním řízení facility služeb a dalším hledání optimalizací.

ATALIAN je lídrem v poskytování širokého spektra služeb v oblasti facility managementu. A to jak na českém trhu, tak ve světě. Své postavení ATALIAN získal díky globálnímu působení a zkušenostem s náročnými klienty. Již od svého založení ve Francii v roce 1944 ATALIAN zajišťoval špičkové služby na míru pro své renomované zákazníky. V Čechách se běžně setkáte se službami ATALIAN na pražském letišti, v kancelářích největších bankovních společností, jako je ČSOB nebo Česká spořitelna. Pracovníci společnosti ATALIAN dlouhodobě spravují nemovitosti pro O2 nebo výrobce luxusních automobilů Mercedes Benz.

 

JAN PACOVSKÝ
ředitel divize Facility Management
Centra a.s.

1. Aktuální situace přináší nové potřeby, především ze strany majitelů komerčních budov. Společnost Centra přináší a předkládá těmto majitelům pravidelné návrhy na investiční nebo optimalizační řešení, které přináší úspory na vstupech, jako jsou především energie. V současné době se výrazně posunula návratnost těchto investic, a je tedy velký tlak na jejich realizaci.

2. Naše firma je poskytovatelem služeb integrovaného facility managementu, tudíž se snažíme maximální množství služeb zajistit vlastními prostředky. Aktuální situace na trhu práce a rozmach nových technologií nám ale umožňuje implementovat nová sofistikovaná řešení, která lépe využije potenciál pracovníků. Hovoříme především o robotizaci na poli úklidu nebo implementaci smart řešení pro sledování stavu technologií nebo prostor. Toto vše přináší úsporu kapacit na rutinních a opakujících se úkonech a přesměrování těchto kapacit na procesy, které nelze automatizovat.

3. Společnost Centra se již dříve aktivně snažila a stále snaží optimalizovat široké spektrum provozních nákladů. Tudíž nebylo potřeba nijak výrazně měnit systém práce. Jak jsme již zmínili, mění se jen návratnost některých řešení, která dříve nebyla tak rentabilní. Především zmíněné zavádění robotizace nebo automatizace některých procesů. U vozového parku jsme z důvodu zvyšujících se cen pohonných hmot do větší míry upravili logistické procesy, tak aby se zkrátily přejezdy nebo neefektivní přesuny.

4. Dlouhá léta využíváme CAFM systémy napříč všemi divizemi. Tedy opět i zde nebylo potřeba razantně přepracovávat naše procesy. CAFM systémy jsou nedílnou součástí našich služeb. Pracujeme na provázanosti těchto systémů, například se snažíme provázat smart systémy v dohledu nad technologiemi. Touto cestou chceme i nadále pokračovat.

Společnost CENTRA a.s. se zabývá poskytováním služeb v oblasti správy nemovitostí a činností se správou nemovitostí souvisejících a návazných. Na českém trhu působí od roku 1991 a svým klientům nabízí již 30 let zkušeností a zázemí stabilní společnosti, která dobře zná problematiku a případná úskalí, jaká se v ČR v tomto odvětví vyskytují.
Společnost CENTRA a.s. díky své organizační struktuře nabízí jednak komplexní zajištění všech služeb správy nemovitostí, ale také jednotlivé služby (např. úklid, provoz a údržba, zahradnické služby…).

Každý týden články FMJournalu do vašeho emailu.